Det begynte som en instruks fra USAs UD – er turen kommet til utrenskninger i Rødt?

0
Concept of manipulation and brainwashing with a man talking by repeating information entered into his head through a funnel.

Det pågår for tida en ganske intens mediekampanje mot steigan.no. Det er svært lett å se hvor opphavet til denne kampanjen kommer fra og hvordan den har bygd seg opp til nå å bli et krev om utrenskninger i partiet Rødt. Det er svært pussig at folk som hevder at de ønsker å skape «et mer demokratisk samfunn» med «et mangfold av sosialistiske ideer og modeller i kontinuerlig samspill og konflikt med hverandre» (Rødts prinsipprogram side 15) ønsker å fordrive og kneble meninger de sjøl ikke liker. Enda mer pussig er det at folk som som sier at de vil «bekjempe USA-imperialismen» og «er prinsipielt imot NATO og vil melde landet ut av alliansen» så til de grader hopper på en anti-demokratisk kampanje som kommer nettopp fra utenriksdepartementet i verdens desidert sterkeste og mest aggressive militærmakt.

Det begynte som en instruks fra utenriksdepartementet i USA

Opphavet til denne kampanjen er det lett å finn fram til.

Den bygger på et dokument fra USAs UD med tittelen Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem. I innledningskapittelet til dokumentet heter det:

«Som den amerikanske regjeringens dedikerte senter for motvirke utenlandsk desinformasjon og propaganda, Global Engagement Center (GEC) i U.S.A. Utenriksdepartementet har mandat til å avsløre og motvirke trusler fra ondartede aktører som bruke disse taktikkene. På dette feltet fortsetter Russland å være en ledende trussel. Avdelingen jobber med tverretatlige og globale partnere å møte denne utfordringen, med GEC som spiller en nøkkelrolle i å koordinere innsats og hjelpe til med å lede en global respons.»

Dette er slik USAs UD ser på det de kaller «Russlands økosystem for desinformasjons og propaganda«

I dette dokumentet nevnes et stort antall nettsider og personer som USAs UD ser på som kanaler eller representanter for russisk desinformasjon. Dette er Joseph McCarthy og Komiteen mot uamerikansk virksomhet på anabole steroider. Den gangen lyktes de med å svarteliste massevis av framtredende kunstnere og kulturpersonligheter, som blant annet  Charlie ChaplinOrson WellesAlan LomaxPaul Robeson.

Dette er en skammens periode i vestlig historie, som vi trodde norske medier ville unngå å falle tilbake til.

Men nå er vi der.

Forsvarets forskningsinstitutt tar over ballen

Neste ledd i kjeden er at Eskil Grendahl Sivertsen, som er tidligere offiser i psykologiske operasjoner ved Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet og spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) overtar ballen fra sine amerikanske NATO-kolleger. Han kontaktet Faktisk.no og fikk dem til å lage en artikkel basert på tankegangen fra USAs UD: Russland sprer desin­for­masjon ved hjelp av store nettverk.

Faktisk gjør som Forsvaret ber om

Som en direkte videreføring av dette initiativet lager Faktisk.no en egen sak rettet først og fremst mot steigan.no: Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier. Der skriver de:

«Natos senter for strategisk kommunikasjon (Stratcom) bruker begrepet informasjonsvasking. Det innebærer at informasjon går gjennom flere mellomledd som forvrenger og skjuler opprinnelsen – slik at den til slutt skal fremstå som legitim.

Det amerikanske utenriksdepartementet kaller nettverket et økosystem. Aktører henter stoff fra hverandre, oversetter, bearbeider og foredler det videre. Deretter blir det plukket opp av en tredje aktør.

– Dette kan øke omfanget og spredningen, men også bidra til å tåkelegge hvor nyheten opprinnelig kommer fra, sier Eskil G. Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).»

Det er ikke veldig sofistikert, og Faktisk.no gjør ikke noe for å skjule sine spor når de skriver:

«FFI har tatt utgangspunkt i rapporten «Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem». Den er laget av Global Engagement Center (GEC) ved det amerikanske utenriksdepartementet, som jobber med å avsløre og motvirke utenlandsk propaganda.»

Vi svarte på denne artikkelen her: I sitt angrep på steigan.no følger Faktisk dreieboka til USAs utenriksdepartement.

Så overtok norsk presse stafettpinnen

Eter dette var det fullt kjør. Norske aviser hadde fått en mal å kjøre etter og et oppdrag: jakt på avvikende stemmer, jakt på innbilte «kanaler for russisk desinformasjon». Og de kom som perler på en snor. «Økosystemet» som CIA ville ha kalt det, var svært lett å spore opp. Det var planking av Faktisk over hele linja, langt over grensa til plagiat. Vi har ikke oversikt over alle, men her er et lite knippe:

John Færseth i Journalisten: Flere norske alternativmedier fungerer som «kanaler» for russisk desinformasjon og propaganda.

Avisa Nordland og VG: Avisa Nordland, VG og USAs psykologiske krigføring

Og nå Dagbladet: Hevdes å spre russisk propaganda: Kari Jaquesson medeier

Vårt svar til Dagbladet

Den såkalte undersøkelsen til Faktisk.no er helt verdiløs. De påviser at vi har referert til russiske og russiskvennlige kilder. Og hva så? Vi setter vår ære i alltid å lenke til våre kilder og være helt transparente når det gjelder kildebruk.

Så enhver idiot med en søkemotor kan finne disse referansene. I de mer enn 13.000 artiklene som ligger i vår fullt søkbare database forekommer rt.com 435 ganger, mens aftenposten.no forekommer 638 ganger.

Totalt har vi vist til langt over 120.000 kilder, og vi foretrekker å gå de opprinnelige kildene. Hvis vi skriver om en CIA-rapport, viser vi til CIAs egne sider.

Vi følger kilder på åtte-ti språk og hundrevis av mediekanaler og publikasjoner over hele verden, og vi har nok et rikere kildetilfang enn de fleste av våre norske konkurrenter.

Vi setter også vår ære i å orientere leserne om så mange sider av en sak som mulig, og i en krigssituasjon som nå, er det helt naturlig å prøve å finne ut også hva russerne mener.

Vi har for eksempel oversatt og publisert hele Putins tale i Valdai, ikke fordi vi er enige i den. Vi er tvert i mot uenige på mange punkter.

Talen er publisert for at den intelligente leser skal kunne få et mer allsidig bilde av tenkninga til den russiske lederen enn det hun får i de fleste vestlige medier. Vi er ikke tilhengere av noen stat eller statsleder i verden, ei heller Russland og Putin.

Vi tok fra første dag avstand fra invasjonen i Ukraina og støtter ingen part i denne krigen. Samtidig har vi helt siden 2013 vist hvordan Vesten har infiltrert Ukraina og hvordan vestlige etterretningstjenester sto bak det voldelige kuppet mot Ukrainas lovlig valgte president, og hvordan de provoserte fram en borgerkrig i Ukraina som har var i åtte år og som har drept 14.000 sivile, mest russisktalende.

Alle parter i denne konflikten driver psykologisk krigføring og sprer propaganda, russerne også. Men de er rene amatører i forhold til de som virkelig er gode i faget. Britene har en hel brigade med 4000 mediesoldater som driver hvit, grå og svart propaganda hele tida.

Og så er det turen til den «stalinistiske» delen av Rødt

Partisekretær i Rødt Benedikte Pryneid Hansen i en e-post til Dagbladet at de tar avstand fra innholdet på nettstedet partiets eget landsstyremedlem er involvert i.

– Den politiske rollen Steigan.no har inntatt er dypt problematisk, og flere Rødt-medlemmer har stått i front i kritikken av bloggens utvikling de siste åra. Det er både knyttet til konspirasjonsteorier og ensidig gjengivelse av russisk krigspropaganda, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i en e-post til Dagbladet.

Vår kommentar: Dette er pussig. Har partiet Rødt gjort noen analyse av vår redaksjonelle politikk og våre utvigelser? Hvis de har gjort det, tilbyr vi oss å publisere den her hvis vi får tilgang til den. Men vi har en mistanke om at det er som i Håkon Lies periode i Arbeiderpartiet at «noen har snakka sammen». Noen demokratisk prosess har det neppe vært.

Partisekretær Pryneid Hansen varsler «grenseoppgang»:

«- Et demokratisk parti kan ikke og skal ikke legge seg bort i alt hva partiets medlemmer foretar seg som ikke er knyttet til deres verv i og på vegne av Rødt. Samtidig finnes det både gråsoner og grenser. Vi gjør derfor nå en grundigere gjennomgang av dette, også for å avklare hvilke retningslinjer det eventuelt er behov for med tanke på grenseoppganger mellom verv i Rødt på den ene siden og eksterne roller og interesser på den andre, skriver hun i e-posten til Dagbladet.»

Så kort er veien fra USAs UD til utrenskninger i Rødt

Som leserne vil se er det bare fire ledd fra initiativet fra Global Engagement Center (GEC) i U.S.A. til partisekretæren i Rødt. Stafettpinnen har passert fra FFI til Faktisk til Vg til Rødt med presise vekslinger. Og Pryneid Hansen representerer et parti som sier at det vil skape «et sosialistisk demokratisk samfunn» der «retten til å kritisere og til å være uenig med myndighetene må gjelde for alle» og «alle må sikres mot overgrep fra staten» og som sier at «en demokratisk, sosialistisk framtid er avhengig av at interessemotsetninger diskuteres åpent og at ulike politiske syn organiserer seg». Prinsipprogrammet side 16.

Hvem er det som vil tro på at man ønsker å skape et demokratisk sosialistisk samfunn med et mangfold av meninger, når man ikke en gang vil tillate det i eget parti?

Men kanskje programmet er bare til pynt?

Nå skjeler ikke vi til partiprogrammer når vi driver journalistikk. Det ville være i strid med journalistikkens vesen og med vårt oppdrag overfor leserne. Men siden vi nå er inne på Rødts prinsipprogram, noterer vi oss følgende:

«Samtidig har det norske militærapparatet blitt mer innrettet mot angrepskrig i utlandet, under ledelse av USA og NATO, istedenfor å forsvare hjemlandet. Rødt er prinsipielt imot NATO og vil melde landet ut av alliansen. NATO-medlemskapet knytter oss til den aggressive imperialistmakten USA gjennom blant annet våpenutvikling og internasjonale militære operasjoner. Dette gjør Norge til en imperialistisk orientert stat på lag med de rike og dominerende statene i verden, og det forverrer forholdet vårt til land som opplever NATO som en trussel. Å være en del av NATO-alliansen er derfor å gamble med norsk sikkerhet, og gjør at Norge vil bli trukket inn i en eventuell ny storkrig fra krigens første minutt.» (Prinsipprogrammet side 10.)

Dette kunne stått på lederplass i steigan.no og vår dekning av krigen og konflikten i Ukraina er helt på linje med dette. Men Pryneid Hansen og hennes like tar kanskje ikke sitt eget prinsipprogram så høytidelig når det kommer til stykke?

Kanskje er det ikke Karl Marx Pryneid Hansen er opptatt av, men hans yngre navnebror Groucho:

Those are my principles, and if you don’t like them… well, I have others.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNyoppstått komplisert hodepine etter Covid-19-vaksine
Neste artikkelHvordan den organiserte venstresiden tok feil av Covid, lærte å elske nedstengninger og mistet forstanden: en obduksjon
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).