Ny runde med mRNA-vaksinering – mot en ufarlig variant av koronaviruset

0

En ny variant av koronaviruset kommer om ikke lenge, advares det. Fra kompetent hold blir det hevdet at denne varianten, kalt BA.2.86, er nokså harmløs og at den ikke vil føre til noe verre enn en lett høst- og vinterforkjølelse.

Av Jan Raa.

Om Jan Raa: Tidligere professor ved UiT, nå æresdoktor. Forskningsdirektør ved NIFES og NOFIMA, styreformann i Biotec Pharmacon ASA.

Artikkelen ble først publisert på Raas blogg.

Folkehelseinstituttet i Norge har likevel laget beredskapsplaner og anbefaler oppfriskningsdoser av mRNA-vaksinen allerede i september/oktober. Anbefalingen er å mRNA-vaksinere eldre, sykehjemsbeboere, gravide og personer i alle aldre med alvorlig grunnsykdom. Imidlertid får ikke befolkningen høre sannheten om kroppens aller viktigste infeksjonsforsvar: naturlig immunitet.

Myndighetene må ikke enda en gang få slippe unna med å forsikre oss alle om at vaksinen er trygg og effektiv.

Har myndighetene lært av erfaring?

Det er grunn til å spørre om myndighetene er klar over hva de utsetter sårbare mennesker for. Hva har de lært av massevaksineringen som ble startet i 2021 mot covid-19?

Før en ny runde mRNA-vaksinering burde myndighetene publisere fakta om bivirkningene og sette folk i stand til å vurdere risikoen de vil bli utsatt for. Myndighetene må ikke enda en gang få slippe unna med å forsikre oss alle om at vaksinen er trygg og effektiv. mRNA-vaksinen var slett ikke trygg, og den var heller ikke så effektiv mot covid-19 som det ble påstått. Det ble også gitt inntrykk av at den ville hindre smittespredning. Det gjorde den ikke.

Vaksinerte mer utsatt enn ikke-vaksinerte

I følge CDC (Centers of Disease Control and Prevention) i USA, har de som har vært vaksinert mot covid-19 høyere risiko for å bli smittet av den nye virusvarianten enn ikke-vaksinerte (1). Dette burde være grunn god nok til å være tilbakeholden med å anbefale ny runde med mRNA-vaksinering. En enda viktigere grunn er bivirkningene. Myndighetene sitter inne med fakta, mens skeptikere må på egen hånd hente informasjon fra mer pålitelige kilder enn norske hovedstrømsmedier.

Myndighetene har fakta, mens skeptikere må på egen hånd hente informasjon fra mer pålitelige kilder enn norske hovedstrømsmedier.

Grunnen til at covid-19-vaksinerte er mer utsatt for ny virusinfeksjon enn ikke-vaksinerte, er trolig at injisert mRNA fører til overproduksjon av antistoff av typen IgG4. Når det skjer blir immunsystemet svekket og folk blir sykere. Fenomenet kalles antistoff-forsterket sykdomsutvikling («antibody-enhanced disease progression»). Selv om mRNA-vaksinen fører til høye nivåer av antistoff i blodet, kan vaksinen virke mot sin hensikt og gjøre sykdommen verre. Les mer om immuntoleranse.

Underrapportering av skader fra mRNA-vaksiner

Bivirkningene av mRNA-vaksinen mot covid-19 er underrapportert i vestlige land, både hva gjelder omfang og alvorlighetsgrad. Ifølge denne rapporten blir kun én prosent av bivirkninger av vaksiner registrert. Det er mange ikke-medisinske grunner til at det er blitt slik. En annen grunn er at pasienter som selv er overbevist om at vaksinen har skadet dem, ikke har blitt tatt på alvor og avfeid av fastlegen med det ferdigtygde svaret: Det er ingen årsakssammenheng mellom mRNA-vaksinering og bivirkninger.

Vaksineprodusenten Pfizer har ikke klart å holde hemmelig at deres egne studier viste at så mange som én av hundre vaksinerte fikk alvorlige bivirkninger av mRNA-vaksinen. Til sammenligning får færre enn én av en million vaksinerte bivirkninger av vaksiner som tidligere er blitt godkjent. Pfizer holdt disse resultatene hemmelig lenge etter at mRNA-vaksinen var blitt tatt i bruk i det verdensomspennende vaksinasjonsprogrammet som ble startet i 2021. Som selskapet har tjent hundrevis av milliarder kroner på. Selskapet ble omsider nødt til å frigi data som blottla bedraget.

Kan man stole på at vaksineprodusenten vil tale sant om mRNA-vaksinen som vil bli tatt i bruk om kort tid?

Dødelighet er ikke-tema

Vaksineprodusenten prøvde i det lengste å snakke seg bort fra at mRNA-vaksinen ikke hindret smittespredning. Ved å leke med tall klarte selskapet – og myndighetene – å få gud-og-hvermann til å tro at vaksinen ga 95 prosent beskyttelse mot covid-19.

Det er fortsatt et ikke-tema at dødeligheten økte kraftig etter at mRNA-vaksineringen startet for fullt i 2021, og at overdødeligheten etterpå har vært urovekkende høy. Det burde få alarmklokkene til å ringe at overdødeligheten er høyest i land med høyest vaksinasjonsgrad, og at land med færre vaksinerte har sluppet lettere fra det.

Myndighetene har heller aldri gått i rette med dem som har hatt begrunnet mistanke til mRNA-vaksinen som hovedårsaken til plutselig død hos et unormalt høyt antall yngre og friske mennesker.

Myndighetene har tilgang på primærdata som de vil kunne bruke for å avlive konspirasjonsteorier.

Konspirasjoner og troen på mRNA-vaksinen

Myndighetene har tilgang på primærdata som de vil kunne bruke for å avlive konspirasjonsteorier. Det vil si oppfatninger, opplysninger, observasjoner og statistiske fakta som ikke stemmer med den vedtatte sannheten om mRNA-vaksinen. Myndighetene vil raskt kunne sette på plass alle dem som tviler på at det riktig at mRNA-vaksinen har reddet svært mange liv og gjort slutt på covid-19-krisen.

Myndighetene har åpenbart tro på at den oppdaterte mRNA-vaksinen som nå blir tilbudt, vil kunne redusere risikoen for at sårbare mennesker vil bli syke av BA.2.86-varianten av koronaviruset.

Men har man sett bort fra at mRNA-vaksinen kan være en mye større risiko for disse menneskene enn en mild vinter-influensa?

Sykdom er god butikk

Friske mennesker og ikke-farmasøytiske tiltak som forebygger sykdom er dårlig butikk for legemiddelindustrien. Når man vet at de dominerende eierne av denne industrien er de samme som har kontroll med verdens store mediehus, er det ikke rart at folk blir ført bak lyset og til stadighet advart mot ufarlige ikke-legemidler som kan holde dem friske. 

Myndighetene bør gi befolkningen pålitelig informasjon om kosthold og kosttilskudd som reduserer risikoen for virusinfeksjoner generelt og vinterinfluensa spesielt. I vestlige land, inkludert Norge, har man ikke gjort det, men i stedet fått folk til å tro at mRNA-vaksinen er det eneste som hjelper.

Myndighetene bør gi befolkningen pålitelig informasjon om kosthold og kosttilskudd som reduserer risikoen for virusinfeksjoner generelt og vinterinfluensa spesielt.

Naturlig immunitet

Ekspertene som har fått slippe til i media har ignorert medfødt immunitet og fortalt at mRNA-vaksinering er den suverent beste måten å ruste opp infeksjonsbeskyttelsen på.

Dersom dette hadde vært riktig, ville man måttet skrive om lærebøkene i immunologi, men det slipper man. Undersøkelser av flere hundre tusen mennesker, vaksinerte og ikke-vaksinerte, har nemlig vist det motsatte av det ekspertene sa: Naturlig immunitet gir suverent god beskyttelse mot covid-19 (2).

mRNA-vaksinen egner seg ikke dersom målet er å styrke naturlig immunitet og aktivere infeksjonsforsvaret i kroppens overflater. Se dagens blogginnlegg om slimhinneimmunitet.

Myndighetene må frigjøre seg fra sitt ukritiske syn på den ekstremt kostbare og risikofylte mRNA-vaksinen.

Oppfordring

Myndighetene må frigjøre seg fra sitt ukritiske syn på den ekstremt kostbare og risikofylte mRNA-vaksinen.

Og ta hensyn til at det finnes omfattende vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om billige og effektive tiltak som mobiliserer befolkningens immunitet mot vinterinfluensa og nye koronavirus.

Referanser

  1. Risk Assessment Summary for SARS CoV-2 sublineage BA.2.86 cov-www.cdc.gov/
  2. Gazit S et al. (2022). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2(SARS-CoV-2) Naturally Acquired Immunity versus Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus Breakthrough Infections: A Retrospective Cohort Study. Clinical Infectious Diseases (CID) Published by Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America. https://doi.org/10.1093/cid/ciac262


Denne artikkelen er også publisert av hemali.

Forrige artikkelSyria oktober 2015 – å selge en krig
Neste artikkelJeffrey Sachs om hvordan USA fra 1991 la grunnlaget for det som ble krigen i Ukraina