Nå krangler Norge og EU om fiskekvoter så sjøsprøyten står

0
Illustrasjonsfoto

EUs miljø- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius retter skarp kritikk mot Norge i et brev til fiskeriminister Bjørnar Skjæran datert 7. august. EU truer med «tiltak».

Av Romy Rohmann.

Nå er det makrellen som står i sentrum for en fiskefeide mellom EU og Norge og EUs fiskerikommissær truer med represalier dersom ikke Norge bøyer av.

I et brev som NTB har fått innsyn i beskylder Sinkevicius blant annet Norge for å drive overfiske på makrell. Han viser til at Norge har bevilget seg selv en andel på 31,99 prosent av den totale makrellkvoten som ble avtalt mellom EU, Norge, Storbritannia, Island og Færøyene i 2022, noe som er 42 prosent mer sammenlignet med fiskeriavtalen som ble inngått i 2014.

Fiskeriavtalen som ble inngått i 2014 utløp i 2020, etter det har Norge og EU kranglet om hvordan makrellkvoten skal fordeles. Etter 2014 har makrellen, som tradisjonelt har holdt til i både norske, britiske og internasjonale farvann, endret sitt vandringsmønster, nå svømmer det rett og slett mer makrell i norske farvann enn tidligere. Noe Norge mener at gir Norge rett til å fiske mer.

Men når det fiskes mer i Norge, blir det mindre makrell som trekker ut i internasjonale farvann, der EU-fiskere venter.

Dette er grunnen til at Sinkevicius er forbannet.

EU beklager den ensidige økningen av den norske kvoten og er fortsatt dypt bekymret for den negative virkningen dette har på den viktige bestanden, som vi deler på, og de økonomiske konsekvensene dette har for vår fiskeflåte, skriver han i brevet.

Han kommer også med en utvetydig trussel som sjølsagt er pakka inn i diplomatiske ordelag:

Dersom denne uholdbare situasjonen fortsetter, kan EU komme til å måtte vurdere passende tiltak, skriver Sinkevicius.

Det er tydelig at når det kommer til fiskekvoter er våre politikere noe mer tøffe mot EU, forhandlingene om makrell starter opp igjen 26. september.

I tillegg krangles det mellom Norge og EU om fordelingen av torskekvoter. Det er Norge som bestemmer hvor mye torsk EU får fiske, dette gjelder blant annet i farvannene rundt Svalbard.

Etter at Storbritannina gikk ut av EU har EU vært misfornøyd med kvoten de fikk tildelt, Norge skal ha vært villig til å gi EU større kvoter, mot at de oppfylte tre betingelser for et mer bærekraftig fiske, herunder forbud mot visse typer fiskeredskaper.

Dette har ikke EU gjort, mener Norge, og som konsekvens har Norge kuttet kvoten tilbake til det EU opprinnelig fikk tildelt.

Energi og klima har tidligere i sommer omtalt et møte mellom EUs fiskeriministre i Luxembourg i slutten av juni. Der gikk flere land, deriblant Tyskland, til frontalangrep mot Norge.

Fiskestriden truer nå med å forsure hele samarbeidet mellom EU og Norge, ifølge Energi og Klima. (Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis – og deler stiftelsens formål og grunnsyn.)

https://www.nationen.no/norge-og-eu-krangler-sa-sjosproyten-fyker-om-makrellkvoter/s/5-148-417246

https://energiogklima.no/nyhet/brussel/fiskestrid-skaper-darlig-klima-mellom-norge-og-eu/

Forrige artikkelDe alliansefrie landene pluss Kina lager en handlingsplan
Neste artikkelDen økonomiske korridoren India-Midtøsten – Europa er et geopolitisk fabeldyr