50 år etter kuppet mot Allende møttes bevegelser og intellektuelle i Chile

0

De har diskutert vilkårene for å bygge sosialisme i Latin-Amerika.

Av Zoe Alexandra, Peoples Dispatch.

Konferansen ‘Latin America and Caribbean Dilemmas of Humanity’ fant sted i den chilenske hovedstaden fra 2. til 4. september. Konferansen søkte å stimulere til debatt og diskusjon om å bygge sosialisme og finne løsninger for å takle de store krisene som er skapt av kapitalismen.

Konferansen som ble organisert av den regionale sosiale bevegelsesplattformen ALBA Movimientos og International Peoples’ Assembly (IPA), ble holdt i ‘Open University of Recoleta’. Den fant sted samtidig med en rekke historiske minnemarkeringer i den chilenske hovedstaden for å markere 50-årsdagen for statskuppet mot Salvador Allendes Folkefrontregjering og 53-årsjubiléet for Folkeenhetens seier.

Ledende intellektuelle og medlemmer av folkebevegelser, fagforeninger og venstrepartier fra regionen deltok, som Daniel Jadué, tidligere chilensk presidentkandidat og ordfører i Recoleta [en intervju med honom av Vijay Prashad finns här på svenska Hur framtiden kan skapas ö.a.], Blanca Eekhout, medlem av Venezuelas nasjonalforsamling, Barbara Flores Casamayor, fra Cubas Fidel Castro-senter, Atilio Borón, argentinsk intellektuell, Vijay Prashad, indisk historiker og direktør for Tricontinental Institute,  og Hector Bejar, peruansk intellektuell.

Laura Capote fra ALBA Movimientos-sekretariatet sa til ‘Peoples Dispatch’: 

«Fra Latin-Amerika og Karibia fremmer vi den regionale konferansen for menneskehetens dilemmaer som en del av den globale prosessen, og forstår at stemmen og analysen fra vårt kontinent om mekanismene og verktøyene for å overvinne sivilisasjonskrisen med en frigjørende horisont er grunnleggende. Vi forstår at verden ser på Latin-Amerika og Karibia og deres revolusjonære prosesser. Vi vet at i ethvert hjørne av verden er den kubanske revolusjonen et viktig symbol, den venezuelanske revolusjonen er også et symbol.»

«Og faktum er at vi har revolusjonære prosesser av sosialistisk karakter som er i live og har motstått imperialismens angrep i økonomiske, politiske, kommersielle, militære termer,» understreket hun, og la til: «Imperialismen har fortsatt ikke vært i stand til å beseire våre revolusjoner. Tvert imot, våre revolusjoner fortsetter å drive og inspirere de andre landene på vårt kontinent.»

I løpet av de tre dagene engasjerte deltakerne seg i diskusjoner om den nåværende politiske konteksten i regionen i dag, sosialisme som et svar på de viktigste dilemmaene i regionen, utfordringene og erfaringene med å bygge sosialisme; suverenitet og kontinental enhet for å konfrontere imperialistisk dominans, dilemmaene og utfordringene med å organisere arbeiderklassen for sosialismens kamp, kulturkampen og kampen om ideer for byggingen av vår sosialistiske prosjekt, forsvaret av livets felles goder og nye former for tilknytning til jorden og byggingen av folkesentrert demokrati for å etablere sosialisme.

Capote fremhevet: «Det er også et øyeblikk for å knytte dette til vår analyse av konteksten på kontinentalt nivå. Vi har gitt kanskje for mye plass og for mye trykk til den forsonende diskursen, til sentrumsdiskursen, til diskursen som ikke bruker press, og tror at vi med disse kan samle krefter. Men historien viser oss det motsatte. Vi lever i et øyeblikk der nyfascismen og de nye rettighetene radikaliseres, så vi må være villige til å radikalisere vårt prosjekt, vårt humanistiske prosjekt, vårt transformasjonsprosjekt som overvinner sivilisasjonskrisen.»

Konferansen i Chile er en av ulike regionale prosesser som fant sted i forkant av ‘III International Conference of Dilemmas of Humanity’ i Johannesburg, Sør-Afrika fra 14-19 oktober. Regionale konferanser har også blitt arrangert i Bela Bela, Sør-Afrika, Atlanta, USA og Tunis, Tunisia. Debattene og diskusjonene i disse regionale rommene vil bli systematisert og integrert i diskusjonene i Johannesburg.


Andre artikler av Zoe Alexandra.

Oversatt for steigan.no av Bertil Carlman.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 73 – 10. til 15. juli 2023
Neste artikkelUkrainakrigen: Skandale over oppblåst pris på militærjakker kjøpt fra Tyrkia
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.