Skandalene rundt Hunter Biden vokser

0

Korrupsjon, skatteunndragelser og en mystisk laptop. Saken om sønnen til USAs nåværende president og hans myteomspunne datamaskin har versert i både tradisjonelle og sosiale medier siden oktober 2020 – og skattesaken har pågått siden 2018. Der er en oversikt over det som har skjedd til nå. Men vær sikker: Det kommer mer. – Red.


Hunter Biden har vært under etterforskning av USAs føderale myndigheter siden 2018. Saken har fått en foreløpig avslutning med rettsaken mot Biden junior sommeren 2023, men han er neppe i mål ennå. En voksende korrupsjonskandale ser ut til å ha vokst ham over hodet. Han får kjørt seg mot republikanernes undersøkelser, og i juli kollapset avtalen hans med rettsvesenet.

Hva går anklagene ut på?

Republikanerne har lenge hatt et horn i siden til Hunter Biden. Washington Post forteller at hans arbeid i Ukraina var et tema i telefonsamtalen for i 2019 førte til riksrettssaken mot daværende president Donald Trump. Materiale fra den berømmlige laptopen nørte opp under diskusjonen om hvorvidt sosiale medier sensurerer legitime nyheter.

Senere har hans uryddige navigering i skattefarvann og løgner om skytevåpen og avsløringer av narkotikabruk rettet søkelyset mot ham på nytt. Dette er hovedbestanddelene i hans forhandlinger med justisdepartementet om en eventuell straffeutmåling.

Hunter Biden har utvilsomt hatt inntekter fra utenlandske selskaper mens hans far, Joe Biden, var Barack Obamas visepresident. Det er imidlertid ikke bevist at Joe Biden var vitende om dette, selv om flere republikanere hevder at både far og sønn mottok bestikkelser i en størrelsesorden av fem millioner dollar. Republikanske kilder hevder dessuten at justisdepartementet selv har blandet seg inn i etterforskningen av Hunter Bidens skattesak.

Hva skjedde i 2018?

Mot slutten av 2018 ble det iverksatt etterforskning av Hunter Biden fordi han hadde rapportert inn skatten for sent to år på rad. I begge tilfeller betalte han beløpet han var skyldig, men altså etter fristen. Det var snakk om mer en 100 000 amerikanske dollar i begge tilfellene.

Han er dessuten anklaget for å ha fylt ut et skjema feil i forkant av et håndvåpenkjøp i 2018. Her benektet han ulovlig bruk og avhengighet av narkotiske stoffer. 20. juni 2023 inngikk han en avtale om å erklære seg skyldig i de to tilfellene av skatteunndragelse, slik at han unngår fengsel og dessuten avverger påtale i våpenaffæren. Dette gjør ham imidlertid ikke immun for strafferettslig forfølgelse av eventuelle tilfeller som ikke omfattes av avtalen.

Blant betingelsene for løslatelsen var at Hunter Biden måtte avstå fra bruk av alkohol og narkotiske stoffer eller være i besittelse av skytevåpen, i tillegg til at han aktivt måtte søke arbeid og unngå lovbrudd.

Ikke skyldig?

Fra republikansk hold heter det at den foreslåtte straffen, i den grad det kan betraktes som en straff, er altfor mild. Så tok begivenhetene en ny vending. Mot slutten av juli ble avtalen satt på pause, og Hunter Bidens respons var å erklære seg «ikke skyldig». Dermed gjelder ikke lenger hans beskyttelse mot ytterligere strafferettslig forfølgelse.

Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg melder at dommer Maryellen Noreika bemerket at Biden junior har engasjert seg i flere forretningsforehavender internasjonalt, og hun gikk så langt som å komme med et hypotetisk spørsmål om hvorvidt Hunter Biden har operert som en uregistrert utenlandsagent under Foreign Agents Registration Act, en lov som pålegger aktører som bedriver lobbyarbeid for utenlandske interesser å registrere denne virksomheten hos Justisdepartementet og oppgi sin tilknytning, aktiviteter og den eventuelle økonomiske kompensasjonen som blir dem til gode.

Dommer Maryellen Noreika ble for ordens skyld oppnevnt av daværende president Donald Trump i 2017, men har også støtte fra demokratenes hold. Hun er den føderale dommeren som leder justisdepartementets sak mot Hunter Biden. Noreika har også tidligere hatt med Biden junior å gjøre. Hun forkastet deler av en anklage mot Hunter Biden fra eieren av en datareparasjonsforretning i Delaware, butikken der Biden i 2019 leverte sin berømmelige laptop. Denne laptopen skal vi se på litt senere.

Hva drev Hunter med?

Hunter Biden har etter at faren ble innsatt som visepresident i USA i 2009 utført rådgivningsarbeid og bidratt til gjennomføring av avtaler. Han har sittet som styremedlem i investeringsfond i Kina og drevet et rådgivningsselskap sammen med en onkel. Republikanske krefter hevder at Biden juniors internasjonale arbeid skaper interessekonflikter for faren.

Båndene til Ukraina kommer ofte opp når unge Biden er tema. Men hva gjorde han i Ukraina?

I 2014 ble Biden styremedlem i et selskap kalt Burisma Holdings. Dette er et av de største naturgasselskapene i Ukraina. Denne posten alene ga ham minst 50 000 dollar i månedlig honorar. Burisme møtte korrupsjonsanklager, og Trump-administrasjonen hevdet at Hunter Biden selv hadde grepet inn for å hindre at Burisma ble etterforsket for dette. Den foreløpige enden på denne visa ble at selskapet i 2017 måtte betale et beløp tilsvarende 7 millioner dollar i ekstra skatt. Som styremedlem kom Hunter Biden greit fra dette personlig, men affæren bidrar unektelig til opphopningen av uheldige involveringer fra hans side.

To år senere, nærmere bestemtsommeren 2019, henvendte USAs daværende president seg til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Henvendelsen var av det ualminnelige slaget til å handle om en dialog mellom to statsledere. Ukrainas president ble bedt om å «ta en titt på» Hunter Biden og finne ut om Joe Biden i rollen som visepresident i USA hadde bidratt til å avspore etterforskningen av Burisma.

Bare noen få dager før Trump tok kontakt med Ukrainas president, hadde han allerede iverksatt dramatiske tiltak mot landet. Det medførte at USA holdt tilbake militær hjelp til Ukraina for hundrevis av millioner dollar. Fra demokratenes hold het det at Trump forsøkte å presse Zelenskyj til å utlevere kompromitterende opplysninger om Biden-familien. Demokratene i representantenes hus forsøkt å med bakgrunn i dette å stille Trump for riksrett, men de oppnådde ikke to tredjedels flertall for forslaget. Dermed kunne de ikke dømme Trump og fjerne ham fra presidentembetet.

Hva er egentlig saken med den berømmelige laptopen?

Affæren om Hunter Bidens bærebare datamaskin er en kontrovers som oppsto i forbindelse med presidentvalget i USA i 2020. Det var først i oktober 2020 at saken med laptopen ble kjent, gjennom en artikkel i New York Post.

Wall Street Journal kunne avsløre at Hunter Biden hadde etterlatt sin tilskadekomne MacBook Pro hos en datamaskinreparatør i Delaware i 2019. Den skal ha inneholdt over 120 000 e-poster og annet materiale. Materialet er imidlertid omstridt. Mange medier har nektet å publisere historien, ettersom det ikke kan bevises at det påståtte innholdet er ekte.

Materialet er av den tungt kompromitterende sorten. Maskinen skal ha inneholdt bilder av Hunter Biden som misbruker narkotiske stoffer og medvirker i seksuelle handlinger. Eieren av forretningen hevder han overlot laptopen til FBI, i tillegg til å gi en kopi av harddisken til Trumps advokat Rudy Giuliani. Sistnevnte skal i sin tur ha delt innholdet med New York Post under innspurten av presidentvalget i 2020.

Avisen valgte å publisere flere utdrag av dette innholdet, der det blant annet ble hevdet at Hunter Biden kan ha satt ukrainske forretningsfolk i forbindelse med faren mens sistnevnte var visepresident. Det ble dessuten publisert flere mindre flatterende fotografier fra harddisken.

På grunn av innholdets høyst private karakter, nektet flere sosiale medier viderepublisering av det kompromitterende materialet. Dette gjaldt blant andre Twitter og Facebook, som uttrykte bekymring om maskinen kunne ha blitt hacket.

De sosiale medienes kompromissløse sensurering av dette materialet med førte kritikk av hovedstrømsmediene for sensurering av nyheter av betydning. Beskyldningene skjøt fart etter at flere andre nyhetsmedier understøttet materialets ekthet. Senere har Twitters nye eier Elon Musk – som sommeren 2023 omdøpte selskapet til X – offentliggjort intern korrespondanse som viser at det var delte meninger innad i selskapet om sensuren.

Jimmy Dore: Hunter Biden Laptop AUTHENTICATED – Media Pretends They Didn’t Lie About It

Narkotikabruk og rehabilitering

Personlige anliggender har en sterk tendens til å prege en offentlig eksponert persons omdømme, selv om det som eventuelt har foregått ikke nødvendigvis har hatt betydning for eller satt preg på deres arbeid. For Hunter Bidens del skal den omtalte narkotikabruken ha begynt etter en bilulykke i 1972, der hans mor og søster omkom. Han har vært inn og ut av rehabilitering, og det synes åpenbart at han fremdeles sliter med å finne veien ut av avhengigheten.

For unge Bidens del blir narkotikabruk, våpenbesittelse og forretninger til stadighet sauset sammen, uten at han ser ut til å kunne løse floken. Den berømmelige laptopen skal ha inneholdt avsløringer av at han og selskapet hans mottok i alt 11 millioner dollar fra 2013 til 2018 fra Ukrainske Burisma. Denne solide pengestrømmen skal ha forverret narkotikabruken hans vesentlig. 

Demokratene presset tilbake til en ny skanse: «Hvorfor skulle ikke presidenten snakke med sønnens forretningsforbindelser?»

Og én ting er sikkert: Dette er ikke over med det første.

Forrige artikkelmRNA COVID-vaksiner kan utløse «turbokreft» hos unge mennesker
Neste artikkelSyria: en fortelling om plyndring og gjenføding