«Lockdown er en bilulykke i langsom kino for unge menneskers hjerner»

0

«Ja, barn kan komme seg etter forferdelige opplevelser, men dette oppnås sjelden uten dedikerte ressurser.»

Avisa The Telegraph, som er en av de få hovedstrømsavisene som har hatt en anstendig kritikk av den katastrofale lockdownpolitikken, følger opp med en artikkel om hvordan skolestengningene truer med å påføre barns og ungdoms hjerner livslange skader.

Ellen Townsend skriver 16. august 2023:

Hvorfor vil ikke Covid-utredningen ta skadene på barn ved lockdown på alvor? Ingen kan benekte de negative virkningene av intervensjoner som skolestengninger har på unge mennesker og ungdom: de globale bevisene er overveldende. Erfaring på bakken i barnehager, skoler, høyskoler og universiteter avslører at mange sliter, «uthulet» av opplevelsen. 

Men hva gjøres med det? Finnes det en plan for å dempe ødeleggelsen og kaoset som er påført unge liv? Det kan være mulig å reversere noen av de negative psykologiske effektene på barn hvis det iverksettes raske avbøtende tiltak. 

For øyeblikket, i Storbritannia, finnes det ingen plan. Sir Kevan Collins, som ble utnevnt til utdanningsopphentingssjef, trakk seg på grunn av den forferdelig utilstrekkelige finansieringspotten som ble tildelt for å støtte pedagogisk gjenoppretting, som bare er ett aspekt av reparasjonen som trengs. 

Jo lenger vi venter, desto verre blir resultatene. Vi bør se virkningene av nedstengning ikke som en stillestående historisk begivenhet, men som en bilulykke i bevegelse: vinduet for å gjøre en forskjell, som får bilen til å stoppe før den går i oppløsning, lukkes. 

Det er perioder med utvikling som er spesielt følsomme gjennom barndommen og inn i tenårene. Ta hjernens utvikling. Hjernen vår er ikke ferdig utvokst før vi er rundt 25 år. I løpet av tenårene kobler hjernen seg selv gjennom en prosess som kalles beskjæring. 

Dette påvirkes av hva vi utsettes for i miljøet. Hjernestrukturer og veier som brukes beholdes og de som ikke brukes blir «beskåret» bort. Dermed er utviklingen vår i denne sensitive perioden fundamentalt formet av miljøet vårt. 

Hvordan var miljøet for millioner av unge mennesker i størstedelen av to år? Ganske elendig for de fleste. Opprivende og krenkende for noen. Tross alt var den sosialt fattig. Vi gjennomførte et katastrofalt masseeksperiment på utviklingen til barn og unge. Dette er ærlig talt umoralsk. 

Enda verre er mangelen på innsats for å la uutviklede barn ta igjen. For eksempel har jeg skrevet mye om virkningen av lockdown på psykisk helse hos unge. I en studie av studenter viste vi at jo strengere lockdownvilkårene er, desto større innvirkning på psykisk helse og velvære. Likevel sliter vi med å møte etterspørselen etter tjenester for psykiske helseproblemer hos unge. 

Men barn og unge er motstandsdyktige, er de ikke? Dette var absolutt den dominerende fortellingen på tidspunktet for nedstengningene, selv om noen akademikere og klinikere (inkludert meg selv) prøvde å slå alarm. 

Ja, unge mennesker kan komme seg etter forferdelige opplevelser, men dette oppnås sjelden uten dedikerte ressurser. I dag, hvor er støtten i samfunnet vårt som kan hjelpe barn og unge til å komme seg etter katastrofen med lockdown og nå sitt potensial? 

Hvis det blir iverksatt tiltak nå for å skape engasjement med for eksempel kunst, sport, logopedi, den naturlige verden, mental helse/leketerapi og å ha det gøy, kan vi endre livsløpet for tusenvis av barn. 

Covid-undersøkelsen har en unik plattform for å kaste lys over forsømmelsen av unge mennesker i pandemien og gi fornuftige, rettidige anbefalinger for en gjenopprettingsplan – men vil vi det? Jeg kaster hansken til baronesse Hallett. Jeg håper hun tar utfordringen. 

Ellen Townsend er professor i psykologi ved University of Nottingham

Se også The Telegraph her:

Lockdown Files: Sannheten om fryktkampanjen som skulle tvinge Storbritannia i kne

Og mer her.

Når skal myndigheter og medier i Norge gå i seg sjøl og innrømme hva slags katastrofale virkninger politikken deres har påført barn og unge?

Forrige artikkelNiger: Frankrikes forbrytelser og deres fullmaktshær Al Qaida
Neste artikkelNorske medier: 9 år med bombing av sivile er ikke viktig
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.