Bløffen om «ekstremværet» Hans

0
"Ekstremværet" Hans
Av Odd Handegård.

Media og den politiske klimaforskningen har definert uværet «Hans» som en konsekvens av en menneskeskapt «klimakrise» – påstanden kom faktisk lenge før «Hans» kom til Norge. Men det finnes selvfølgelig ingen dokumentasjon for påstanden om at uværet har noe med klimaendringer å gjøre. Slike nokså vanlige «ekstremvær» har vært en naturlig del av værsystemet i Norge opp gjennom hundreårene.

Rekordene, både når det gjelder nedbør og ødeleggelser, er gamle. Mange av utslagene er riktignok konsekvenser av en annen form for menneskeskapt virksomhet enn utslipp av CO2: Utbyggingen av hus og infrastruktur i Norge har i mange år gjort det vanskelig for litt ekstra nedbør å renne i havet uten å skape problemer underveis.

Litt hobbyvirksomhet («slektsforskning») de siste månedene, har gitt meg en rekke eksempler på tidligere tilstander som virkelig kan kalles ekstremvær. Jeg har gått gjennom gammel litteratur om slektsrelasjoner i Møre og Romsdal, og det er ganske ufattelig hva man oppdager. Jeg har mange eksempler, men her er det verste: I 1789 var det nye nedbør, trolig kombinert med snøsmelting på Møre. Resultatet ble at Driva tok med seg mye av den gården jeg undersøkte (som i dag ligger midt inne i Sunndalsøra). Den mistet 11/12-deler av innmarka, og 1/8-del av åkeren. Også flere andre gårder ble berørt i 1789 og flere ganger på 1700-tallet. Glem Hans som en klimakatastrofe.

Rødt med nytt energiprogram

Rødt har i dag publisert et nytt og bra energiprogram: https://roedt.no/vi-kan-fa-nok-rimelig-kraft-uten-a…Og hele programmet: file:///C:/Users/Odd/Downloads/kraftplan_skjerm%20(1).pdf

Desidert det beste programmet blant stortingspartiene, men som tidligere nevnt har Rødt fått en ny leder med bakgrunn fra Natur og Ungdom. Rødts medlemmer må virkelig passe på at klimasmitte fra SV og MDG ikke infiserer også Rødt.

Regjeringen vedtar å elektrifisere Melkøya

Tross landsmøtevedtak i SP, vedtar regjeringen å elektrifisere Melkøya i Hammerfest. Det finnes ikke strøm til elektrifiseringen verken i Troms og Finnmark, men strømmen skal angivelig fraktes fra Nordland og ved utbygging av vindkraft til havs og på land. Finansieringen skal skaffes via en betydelig økt strømpris også i nord. Etter mitt syn er det ufattelig at Støre tør å rasere energisystemet også i Nord-Norge, med et tiltak helt uten betydning for realisering av de målene han påstår å være tilhenger av (redusert utslipp av CO2). 

Forrige artikkelFrihetens luftspeiling
Neste artikkelØkende krise for tysk industri