Norge donerer demokrati til Ukraina

0
Norge og Ukraina skal lære demokrati av hverandre.

Stortinget og det ukrainske parlamentet har inngått avtale om samarbeid.

Den norske regjeringa og det norske Stortinget øser titalls milliarder norske skattekroner over til Ukraina. De havner for det meste hos amerikanske våpenprodusenter og ukrainske oligarker. Nå skal også Norge og Ukraina lære demokrati av hverandre ifølge en ny avtale. Eva Thomassen gjennomgår situasjonen for demokratiet i Ukraina og spør hva vi har å lære av dette. Hun peker også på at avtalen betyr nye store summer ut av den norske statskassa til Europas mest korrupte regime.

Red.


Av Eva Thomassen.

Avtalen om å videreutvikle demokratisamarbeidet mellom de to nasjonalforsamlingene ble signert under det offisielle besøket av den ukrainske parlamentsformannen, Ruslan Stefantsjuk, 16. mai.

− Et demokrati trenger en velfungerende nasjonalforsamling. Formålet med avtalen er å bidra til å understøtte nøkkelrollen det ukrainske parlamentet har i å sikre Ukrainas frihet, selvstendighet og demokrati, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.  

Samtidig ønsker Stortinget å lære av Verkhovna Rada, ikke minst om hvordan man driver en nasjonalforsamling i krisetid, legger han til.  Hva menes med det? Vi skal lære det ukrainske parlamentet demokrati i et land i krise? Det må vel skyldes at dette landet ikke har demokrati i en krise? Hva kan Stortinget lære av det?

Ukraina står midt i en angrepskrig. Gharahkhani understreker at det i en slik situasjon er viktig å ha et velfungerende demokrati. Spørsmålet blir da hva er det som ikke fungerer? Enten er styresettet demokratisk eller så er det ikke demokratisk. Hva er det som ikke er demokratisk?

 Med denne avtalen uttrykker vi sterk solidaritet med ukrainernes heltemodige frihetskamp og det ukrainske folkets suverenitet, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

Les avtalen (pdf)

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2022-2023/stortinget-og-det-ukrainske-parlamentet-har-inngatt-avtale-om-samarbeid/

Demokrati, rettssikkerhet og menneskerettigheter

Stortingspresidenten understreker at det også er viktig å se fremover. 

Konsultasjoner, utveksling og besøk. Intensjonsavtalen strekker seg fra 2023 til 2027. Parlamentariske studiebesøk og dialog om gode arbeidsmetoder mellom både parlamentarikere og embetsfolk vil trolig være sentrale tiltak. 

Avtalen kommer i tillegg til regjeringens Nansen-program, og tar utgangspunkt i samarbeidet som fant sted mellom Stortinget og Radaen fra 2015 til 2018. I denne perioden støttet Stortinget aktivt opp om reformprosessene i det ukrainske parlamentet. Etter Majdan-revolusjonen i 2014 samarbeidet Stortinget I flere år tett med det ukrainske parlamentet, Verkhovna Rada, med mål om «å støtte landets demokratiske reformprosess».

Nansen-programmet koster 75 milliarder kroner. Denne avtalen kommer i tillegg. Det står ikke oppgitt noe sted hva den koster oss.

Som parlamentarikere må vi spørre oss selv hvordan vi kan hjelpe Ukraina med å forsvare og styrke sitt demokrati når krigen er over. Demokrati, rettssikkerhet og menneskerettigheter er ikke bare verdier i seg selv, men også grunnleggende for nasjonal sikkerhet. Ved å respektere disse verdiene bygger vi robuste samfunn som er mer motstandsdyktige mot eksterne trusler, sier Masud Gharahkhani.

− Det er litt opp til det ukrainske parlamentet hva de trenger bistand til. Vi har hatt et samarbeid over tid, men nå ønsker vi å forsterke det, sier stortingspresidenten.

Han forteller at en rekke parlamentarikere fra Ukraina vil bli invitert til å besøke Stortinget fremover, og sannsynligvis vil det også være utveksling andre veien. En del av samarbeidet vil også fokusere på å bygge og styrke en demokratisk kultur over tid. 

Det å omsette demokratiske prinsipper i praksis, krever ifølge Gharahkhani et målrettet og kontinuerlig arbeid som må foregå over lenger tid.

Stortingspresidenten ble tildelt utmerkelse – korrupsjon?

I oktober 2022 ble Stortingspresident Masud Gharahkhani tildelt Jaroslav den Vise-ordenen av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj

Begrunnelsen var «hans betydelige personlig innsats for å styrke mellomstatlig samarbeid, for å vise støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet og for hans betydelig bidrag til å skape oppmerksomhet i verden om Ukrainas situasjon». Da vil jeg trekke frem regjeringens forslag som legger opp til ti milliarder i støtte til Ukraina, alt fra militært til humanitært, sier Gharahkhani. Stortingspresidenten drev lobbyvirksomhet. Det utløste 10 milliarder kroner og for det får han en orden av Zelensky?

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/4oopo6/zelenskyj-hyllet-gharahkhani-og-pelosi-med-utmerkelse

Regimeskifte

Statskuppet i 2014 må vel være et av de mest vellykkede statskupp USA har begått. Etter kuppet lå kun skallet igjen av Ukraina. Alt var rensket bort. Sivil og militær Infrastruktur ble nullet ut. Partier, parlamentet, justisektoren, politimyndigheter og industrisektoren. Landet lå åpent for dem som ønsket å lage en modell av en stat. Dem var det mange av. Norge var raskt på banen. Som det står i avtalen mellom Stortinget og Rada har Norge drevet med demokrati-prosjekter siden 2015. Norge har også vært med på å bygge opp de militære styrkene siden 2014. Norge har vært svært rundhåndet når det gjelder å helle bistand over landet på tross av at Ukraina  ikke er å regne som et tradisjonelt bistandsland daværende statsminister Solberg uttalte da hun la 300 millioner i potten i årlige tilskudd.

Minskavtalen

Har Norges innsats med å bruke år og milliarder av norske skattebetaleres penger lyktes med demokratiprosjektet i Ukraina? Tydeligvis ikke. Hvorfor har ikke Norge det? På tross av alle milliardene som er overøst Ukraina siden 2014 er Ukraina det mest korrupte landet i Europa og det fattigste. NATO-landene har brukt milliarder i å bygge opp de væpnede styrkene til den sterkeste i Europa. Uroen som ble utløst i Donbassregionen blant den russisktalende befolkningen etter Maidanopprøret ble løst ved Minskavtalene som skulle skape ro, hindre væpnede opprør. Avtalene ble penneført av Frankrike, Tyskland, Russland og Kiev v/ president Porosjenko. Avtalen ble ratifisert av FNs sikkerhetsråd og var derfor bindende for alle land å følge. Det er ikke blitt gjort. Tysklands daværende forbundskansler Merkel, Frankrikes president Hollande og Ukrainas president Porosjenko har på rekke og rad nå etter invasjonen 24.2. 2022 stått fram og sagt de undertegnet avtalen kun for å kjøpe seg tid slik at Ukraina fikk bygget opp hæren til krig mot Russland. Dette er et eklatant brudd på Folkeretten. I skyggen av Minskavtalen har NATO bedratt det internasjonale samfunn og ikke minst tillatt krigsforbrytelsene i Donbass utført av rene militante nazigrupper som Azov-bataljonen med NATO våpen. 14 000 drept siden 2014. Dersom Norge var genuint opptatt av demokrati i Ukraina burde Norge ha reagert på dette folkerettsbruddet. Norge har ikke reagert.

Demokrati

Indikatorer på demokrati. Ukraina består ikke prøven i «demokrati». Her noen eksempler på at Ukraina styres med jernhånd hvor enkeltmenneskers rettigheter er variable etter ledernes dagsform. Ukraina er ikke et demokrati. I beste fall et hybrid regime. Det eneste demokratiske er presidentvalg. Men, ikke mer enn at president Zelensky nå forbyr presidentvalget i 2024.

Pressefrihet finnes ikke

https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/regulation-of-online-media-and-platforms-for-sharing-access-to-information-and-video-under-the-bill-2693-d-on-media-

https://www.kyivpost.com/post/6347

Ytringsfrihet finnes ikke

https://www.hrw.org/news/2018/01/26/ukraines-misguided-curbs-freedom-expression

Sensur av all opposisjon

https://jacobin.com/2023/02/ukraine-censorship-authoritarianism-illiberalism-crackdown-police-zelensky

Fagforeninger er forbudt

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/ukraina-bruker-krigen-som-unnskyldning-for-a-angripe-arbeidernes-rettigheter-mener-europeisk-fagbevegelse-6.158.893750.949a39af27

Opposisjonsledere/partier er forbudt. Ledere fengsles

https://www.voltairenet.org/article218308.html

Medier forbudt.

https://www.hrw.org/news/2017/05/17/ukraine-revoke-ban-dozens-russian-web-companies

https://apnews.com/article/russia-ukraine-volodymyr-zelenskyy-entertainment-media-social-media-896ac1afc240fdf349c0d4c96d5e2afc

Kirken stengt

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/22/ukraine-security-service-raids-1000-year-old-monastery-in-kyiv

Religionsfrihet forbudt

https://berkleycenter.georgetown.edu/events/is-religious-freedom-under-threat-in-ukraine

https://press.un.org/en/2023/sc15178.doc.htm

Presidentvalg/ parlamentsvalg

Vil ikke avholde valg i 2024 med begrunnelse i unntakslover

https://tass.com/society/1637243

Drapslister over «forrædere» av Ukraina

https://www.aljazeera.com/amp/features/2019/8/27/peacemaker-the-ukrainian-website-shaming-pro-russia-voices

Arrestasjoner av politiske motstandere; inkludert utenlandske journalister

https://iwpr.net/global-voices/ukraines-plan-prosecute-collaborators

Kollaboratører defineres avhengig av «været»

https://www.timesofisrael.com/in-liberated-kherson-jewish-leaders-are-being-accused-of-collaboration-with-russia/

Korrupsjon er et strukturelt problem

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-court-president-eu-idUSKBN27E337

Zelenskys økonomisk kriminalitet

https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy

Juridiske rettigheter finnes ikke

https://huri.harvard.edu/ukraine-constitutional-court-crisis-explained

Undertrykking av minoriteter

https://www.airuniversity.af.edu/Wild-Blue-Yonder/Article-Display/Article/2949512/are-the-russian-speakers-in-ukraine-on-putins-side/

Salg av landet til utenlandske investorer

https://jacobin.com/2023/01/ukraine-postwar-reconstruction-western-capital-blackrock-neoliberalism

Nazismen

Gir statsborgerskap til nazister, innsetter nazister i ministerposter, har egne militære nazibrigader, oppfordrer utenlandske nazister å komme til Ukraina å krige mot russere. Dyrker nazister fra andre verdenskrig. Gir hedersmedaljer til nazister. Mange ser på Anders Behring Breivik som helt.

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/09/04/the-hardcore-russian-neo-nazi-group-that-calls-ukraine-home/

https://edition.cnn.com/2022/03/29/europe/ukraine-azov-movement-far-right-intl-cmd/index.html

Idylliseringen av Zelensky

Vil ikke idylliseringen av Zelensky stå i vegen i opplæringen i demokrati i Ukraina ?

Ukraina er ikke et demokrati. Samtidig hevder NATO-ledere at det er derfor de støtter krigen. Ukraina kjemper for demokrati og det må vi hjelpe dem med.

Hvordan er det mulig for Norge å belære Ukraina om demokrati når vi samtidig hyller Zelensky som den store demokraten. Som dreper hundretusener med våre våpen i kampen for demokrati. Hvorfor reagerer vi ikke fortløpende på bruddene på demokratiske kjøreregler Zelensky nå begår siden krigen startet i 2022? Zelensky opptrer som rene diktatoren når han innfører stadig flere dekreter som er klare brudd på parlamentarismen.

Det opplyses at Norge har drevet med demokratiundervisning siden 2015. Hvorfor i all verden skulle Norge det?

Hvorfor har vi ikke lyktes? Kan det være av samme grunn som ved alle de andre regimeskiftekrigene vi er med på? Vi legitimerer invasjoner med at vi synes statene vi bomber tilbake til steinalderen trenger demokrati. Hvilke av disse landene har vi innført demokrati i? Ingen. Så hvorfor Ukraina? Svaret er vel at det var ikke derfor vi støttet regimeskifte i Ukraina.

Mistanken går i retning av at dette prosjektet er nok en måte å sluse enda flere millioner inn i Ukraina.

Norge har hittil «donert» 100 milliarder til Ukraina. Masse av pengene går til tiltak som er fremtidsrettet. NATO har bestemt seg for å vinne denne krigen mot Russland og sammen med resten av NATO-landene investeres det prematurt i Ukraina. Å gi milliarder til gjenoppbyggingen av et land i krig. En krig vi er delaktig i, en krig vi ikke har til hensikt å få en slutt på, en eksistensiell krig for Russland. En krig vi forberedte oss på ville komme. En krig mellom USA/NATO og Russland på ukrainsk jord. Vi har åpenbart til hensikt å krige til det ikke er flere ukrainere igjen. En krig vi er dømt til å tape. Lederne i NATO-land lever i en verden utenfor den virkelige verden. Når Stoltenberg sier at Putin ba om mindre NATO, men han får mer NATO er vurderingsevnen en krigsforbryter verdig.

Fidel Castros reaksjon etter å ha lyttet til Stoltenbergs første tale som generalsekretær i NATO i 2014

 I går hørte jeg på NATOs nye generalsekretær, tidligere statsminister i Norge. Det finnes så mye hat i ansiktet hans, raser Fidel Castro i en kommentar som står på trykk i flere cubanske aviser, blant dem det cubanske kommunistpartiets talerør Granma.

«– For en utrolig innsats for å fremme en utryddelseskrig mot den russiske føderasjon,» skriver 88-åringen, som ledet Cuba med hard hånd i nesten 50 år før han overlot presidentposten til lillebroren Raul Castro i 2008.

Sammenlignes med IS

Mot slutten av kommentaren som har tittelen «En usikker framtid» vender Castro seg direkte til Stoltenberg, og sammenligner den nye Nato-sjefen med IS:

«Hvem kan være mer ekstremistisk enn IS? Hvilken religion er det du praktiserer? Kommer du til å være i stand til å nyte et evig liv i Guds hender etter dette?» spør han retorisk.

https://www.tv2.no/nyheter/utenriks/span-data-lab-size45-classt45-idext-gen1353castro-sammenligner-stoltenberg-med-is/spanbrspan-classtxt-black-idext-gen1650-data-lab-colortxt-blackspan-data-lab-size91-classt91-idext-gen1354-for-et-hat-i-ansiktet/span/span/6103030/

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelStoltenbergs karriere
Neste artikkelDet globale sør kartlegger veien framover