Det globale sør kartlegger veien framover

0

Det virtuelle toppmøtet i SCO (Shanghai Cooperation Organization)* avholdes nå i India. Sikkerhet, terrorisme og regional utvikling er på dagsorden.

Av Romy Rohmann.

Indias statsminister Narendra Modi åpnet det 23. toppmøtet tirsdag med å si at Shanghai Cooperation Organization (SCO) er en nøkkelplattform for fred, velstand og utvikling av Eurasia.

Deltakere på toppmøtet inkluderer presidentene i Russland, Kina, Pakistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasakhstan, Iran og Hviterussland.  SCO ble dannet i 2001 og Iran ble det niende medlemmet som ble med i gruppen tirsdag.

Putin tok opp den økonomiske krisa i sitt innlegg og gjeldssituasjonen i verden. Han sa blant annet at risikoen for en ny global økonomisk og finansiell krise øker på bakgrunn av den ukontrollerte akkumuleringen av gjeld i utviklede land, sosial lagdeling og økende fattigdom rundt om i verden, og forverret mat- og miljøsikkerhet. Den russiske presidenten kunne også fortelle at Russlands handel med SCO-statene har økt med 37% og nå utgjør et nivå som tilsvarer 263 milliarder dollar. Mye av denne handelen foregår i lokal valuta, som for eksempel samhandelen mellom Russland og Kina der over 80% handles i rubler og yuan.

I norske medier får vi høre at Russland er isolert, men møtet i SCO viser noe annet.

Xi Jinping snakket blant annet om gjensidig samarbeid, bekjempelse av kriminalitet og støtte til Afghanistan.

Reuters har et oppslag om dette møtet og skriver bla: Lederne i Kina, India, Russland og Pakistan forsøkte tirsdag å knytte tettere bånd og øke samarbeidet innenfor Shanghai Cooperation Organization (SCO)-gruppen når de forsøker å utvide sin rekkevidde og motvirke vestlig innflytelse i regionen.

Dette møtet har så vidt vært nevn i de tradisjonelle norske mediene, og da ikke uventa på måter som ikke er særlig informativt. Det er trist at våre medier ikke viser den minste interesse for å informere om slike viktige møter, men bruker mer spalteplass på en stortingspolitikeres nasking av solbriller, her er litt hva de skriver.

https://www.nrk.no/nyheter/putin-pa-sco-mote_-takker-samarbeidspartnere-for-stotte-under-wagner-oppror-1.16471030

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2023/07/04/195932929/analytikere-toppmote-gir-putin-sjansen-til-a-vise-muskler

For å høre hva som ble sagt av lederne fra de ulike deltakerlandene kan du gå inn her:

*Shanghai Cooperation Organisation (SCO) er en regional, sikkerhetspolitisk samarbeidsorganisasjon i Asia, hvor Kina og Russland er de mektigste medlemmene. De andre medlemslandene er IndiaKasakhstanKirgisistanPakistanTadsjikistan og Usbekistan. Det er verdens største regionale organisasjon. Den dekker 60% av det eurasiske kontinentet, samler 40% av verdens befolkning og representerer mer enn 30% av verdens BNP etter kjøpekraftsparitet (kilde: IMF).

Forrige artikkelNorge donerer demokrati til Ukraina
Neste artikkelKina innfører eksportkontroll på strategiske mineraler