Irsk bondeprotest mot ekstrem «grønn» politikk

0
Bondeprotesten i Limerick

Bønder protesterer i Irland, bøndene mener at myndighetenes tiltak betyr at de må slakte 200 000 kyr.

Av Romy Rohmann.

Bønder og ansatte i matindustrien deltok i store protester i flere byer i Irland forrige uke, de kom til fots, i traktorer og lastebiler og samlet seg i tettstedene i protest mot myndighetenes «grønne politikk». Myndighetene vil ha en nedgang fra en maksimal beholdningsgrad på 250 kg nitrogen per hektar på melkebruk til 220 kg. Dette vil påvirke melkebøndenes inntekter, antakelig vil mange miste sitt levebrød og bygdesamfunn vil avfolkes.

Det var bønder med fra andre sektorer i landbruket også, bøndene frykter hva konsekvensene av regjeringens nitrogenkutt vil få for dem på sikt.

I flere taler fra Irish Farmers Association ble det høylytt fordømt kuttene som medfører at bøndene må redusere sine besetninger eller få tilgang til mer land.

Denne reduksjonen vil bety én av to ting, enten må bøndene redusere antall kyr de har, eller så må de ut å kjøpe eller leie mer jord, denne trusselen har også ført til uro i jordleiemarkedet.

Hvis noen bønder må bli større for å beholde den dyrebestanden de har, betyr det at vi totalt sett vil ha færre bønder til slutt.

I Norge har vi hatt samme diskusjonen om kyrnes nitrogenutslipp og her har vi landa på å fore kyra med kraftfor tilsatt Bovaer, også omtalt som 3-NOP.

De neste fire årene skal landbruksnæringen bruke 40 millioner kroner på å redusere metanutslippet fra norsk melke- og kjøttproduksjon med 30 prosent. Dette prosjektet vil være med å løse landbrukets største klimautfordring og blir en bærebjelke for å redusere metanutslippet fram mot 2030, sier forskningssjef i TINE og leder av prosjektet MetanHUB, Eirik Selmer-Olsen.  

De skriver videre at innen 2030 skal landbruksnæringen redusere klimagassutslippene med 5 millioner tonn CO2, og MetanHUB er ett av prosjektene landbruket må lykkes med for å nå målet. 

De har med seg flere melkebønder på dette prosjektet og kuene får et spesielt fôr, som gjør at de raper og promper mindre av klimagassen metan.

Tine forteller at de har forsket på ulike metanhemmere i mange år allerede og i samarbeid med NMBU, Nortura og Geno vil de gå videre etter det de kaller lovende resultater. Målet er at alle drøvtyggere som bidrar til melk- og kjøttproduksjon skal få metanhemmere i fôret fra 2027, og at melkekuer vil få dette enda tidligere.

Vi skriver om dette her:

Myndighetenes beslutning i Irland har kommet etter at 27 land i EU ble enige og å redusere utslippene av klimagasser (GHG) med minst 55 prosent innen 2030. For noen land er målet ikke så lett å nå.   

Det har vært forhandlinger mellom bønder og myndigheter om reduksjoner av utslipp, og mens forhandlingene pågikk, har en rapport fra EPA gått til EU-kommisjonen.

EPA (Environmental Protection Agency) har i en rapport vist at nitrater «forblir for høye i elver, grunnvann og elvemunninger i sørøst, sørvest og midtlandet og østlige regioner». Denne rapporten er en del av den midlertidige gjennomgangsprosessen for vannkvalitet i Nitrathandlingsprogrammet. En slik rapport ble krevd av kommisjonen som en del av å gi Irland et nitratunntak.

Bøndene krever at forhandlingene tas opp igjen og at nitratunntaket gjelder inntil forhandlingene er avsluttet.

Frustrasjon over at de har gjort alt som ble bedt om av dem, og likevel er vi her – og dette er en forskrift vi står overfor som vil redusere vår evne til å betale våre lån og overleve som bønder uttaler Cork Central-formann av Irish Farmers’ Association O’Leary til Irish Examiner.

Mr O’Leary sier også at bøndene har «foretatt en rekke tiltak» for å forbedre vannkvaliteten nylig, men «vi har ikke fått tid til å ta hensyn til dem».

https://www.irishexaminer.com/farming/arid-41183401.html

OpIndia skriver 16.juli:

Europeiske land jobber «hardt» for å nå sine » klimaendringsmål «, og midt i innsatsen har noen «herlige» ideer som trenger en gullside i historien blitt en realitet. Den irske regjeringen vurderer en slik idé, da de ønsker å drepe rundt 200 000 friske kyr for å nå sine klimaendringer. Bøndene protesterer mot forslaget. Den irske regjeringen ønsker å drepe 65.000 kyr hvert år i tre år, og hvis de lykkes, vil det redusere landets husdyr med 10 prosent.

Conor O’Leary, leder av Cork Centrals Irish Farmers Association, sier i et inervju med OpIndia:

«Det er så mange bønder som vil bli berørt av dette. Vi har gjort alt som har blitt bedt om av oss i 15 år, og vi sier at bedre tiltak kan gjøres. For en typisk bonde vil det bety omtrent litt mer enn 10 prosent reduksjon i tallet på kyr.»

Dette forslaget har også fanget oppmerksomheten til Elon Musk, som har sagt om dette forslaget: «Dette må virkelig stoppe. Å drepe noen kyr betyr ikke noe for klimaendringene

OpIndia skriver videre:

Et slikt prosjektet vil ifølge The Trumpet koste Irland 640 millioner dollar, og det vil resultere i å redusere utslippet med 25 prosent over syv år. Forslaget vil bli tilbudt de «aldrende bøndene» som en «pensjoneringsordning». Det betyr at de eldre bøndene kan ta pengene (5000 euro per ku) og la myndighetene drepe kyr for å redusere klimagassutslippene.

Denne såkalte «grønne politikken» kjenner vi igjen fra hele den vestlige verden, Nederland, Tyskland, Norge med flere. Dette er The Great Food reset, det er på tide at vi alle sier tydelig ifra!

Forrige artikkelSikkerhetspolitisk spill i Indo-Stillehavet
Neste artikkelKrefttilfeller skyter i været etter massevaksinasjon