Internasjonale jurister sier nei til WHOs nye statutter

0

Advokater fra minst ti land publiserte nylig ei pressemelding der de ga uttrykk for sin motstand mot det foreslåtte WHO CA+ og endringene i den internasjonale helseforskriften.

Vert for den internasjonale kongressen var Anwälte für Aufklärung eV (Advokater for opplysning) fra Tyskland og deltakerne var advokater fra blant annet Østerrike, Sveits, Liechtenstein, Frankrike, Spania, Italia, Tsjekkia, Nederland, Israel og Tyskland.

International Lawyers Versus the WHO

De erklærte:

Vi advokater avviser forslaget til en pandemitraktat fra Verdens helseorganisasjon WHO og endringene i helseforskriftene IHR. Spesielt oppfordrer vi Europas stater til ikke å delta i planene om å gi WHO vidtrekkende rettigheter i fremtiden til å erklære fremtidige pandemier samt å etablere reguleringer for å bekjempe slike pandemier, som medlemslandene må overholde obligatorisk og uten ekstra mulighet for nasjonal intervensjon eller revisjon.

Den såkalte pandemitraktaten skal settes til å omgå nasjonale så vel som europeiske
suverenitetsrettigheter i tilfelle en fremtidig pandemi.

Dette tar advokatene som var samlet i Köln avstand fra. De er forpliktet til streng overholdelse av menneskerettigheter, grunnleggende rettigheter og friheter. Kjerneprinsippet her er:
menneskeverdet er ukrenkelig. FN-pakten, som Verdenserklæringen om menneskerettigheter stammer fra, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og om økonomiske og sosiale rettigheter, og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen krever alle uunnværlig gyldighet. Disse kan under ingen omstendigheter eller de facto bli ugyldiggjort av en WHO-pandemiavtale, ikke engang og spesielt ikke i tider med pandemier eller andre helsekriser.

Vi advokater står for: beskyttelse av grunnleggende prinsipper for demokratisk rettsstat, for en styrket maktfordeling i betydningen prinsippet om «kontroller og balanser», for prinsippet om legalitet, for folks selvbestemmelsesrett, for prinsippet om at all makt skal utgå fra folket, for informasjonsfrihet og fremfor alt for et omfattende forbud mot sensur i alle stater.

Advokater for opplysning

På nettsidene til Rechtsanwälte für Grundrechte ligger mange av advokatenes dokumenter som underbygger deres standpunkter. Blant annet:

Wie die WHO mit Pandemievertrag und Internationalen Gesundheitsvorschriften Parlamente und Bürger entmachtet

Tunge og gode argumenter, men vi må si at de ikke er lette å finne. Om det skyldes sensur eller dårlig markedsføring fra advokatenes side, skal vi ikke ha sagt. Her har vi i det minste hjulpet leserne et stykke på vei.

Forrige artikkelLine og de fleste får nei til erstatning for vaksineskade
Neste artikkelEU er nær konkurs – hvem har ansvaret, hvor er pengene?