Line og de fleste får nei til erstatning for vaksineskade

0
Line Merethe Ølmheim Aaserud fikk livet sitt snudd på hodet av AstraZeneca-vaksinen. Her er hun på akuttmottaket fire dager etter vaksinen ble satt. / Foto: hemali.

To av tre som har søkt erstatning etter bivirkninger av koronavaksinen får avslag, viser Norsk pasientskadeerstatning.

Av Julia Schreiner Benito, redaktør i hemali

Jeg tok vaksinen for samfunnet, dette er takken, sa Line (36) til Hemali i fjor.
Hun kjenner ikke igjen kroppen sin etter at hun tok AstraZeneca-vaksinen. Siden mars i 2021 har hun vært avhengig av smertestillende.

Ett år etter at hun søkte erstatning, kom svaret: Avslag. Også Pasientskadenemda har nylig gitt avslag. I dag kan Line fortelle at formen hennes er uendret:

– Jeg doserer meg gjennom døgnet med Paracet, Ibux og Ipren. Jeg kan ikke ta sterkere smertestillende fordi jeg er avhengig av å kjøre bil i jobben. Når jeg har tidligvakt, har jeg vekkeklokken på om natten for å ta smertestillende slik at kroppen fungerer når jeg står opp.

Mars 2021 får Line Merethe Ølmheim Aaserud (36) vaksinen fra AstraZeneca. To dager senere blir vaksinen pauset i Norge, senere fjernes den fra vaksinasjonsprogrammet.
Fire dager etter vaksinasjon ligger Line på akuttmottaket med store smerter i kroppen, trykk i brystet og pusteproblemer.

– Prøvene er normale, men jeg har enorme smerter og kjenner ikke igjen kroppen min. Utallige undersøkelser gir ingen svar på hva som feiler meg.
På sin Instagram-profil deler Line mer om bivirkningene hun har fått.

Advokat Jørgen Heier om Lines sak: – Helsemyndighetene innrømmer at “vaksinene” gir økt risiko for blant annet hjerteproblemer og blodpropp. Da skulle sunn fornuft tilsi at det er myndighetenes oppgave å bevise at injeksjonene er «trygge og effektive». Ikke omvendt.

Tuberkulose etter vaksinering med mRNA

NRK skriver hva som skjedde med Lovern Gjellestad et par uker etter vaksinering: Hun fikk kraftige reaksjoner, og halsen hennes hovnet opp. Fra NRK:

“Etter nokre veker med fleire testar, viste det seg at ho hadde fått tuberkulose. Ein test som blei gjort fem år tidlegare, viste at ho hadde tuberkulose-bakteriar som ikkje var aktiverte.

Terje Gjellestad seier dei er sikre på at det var vaksinen som utløyste sjukdommen.

– Skal ein få aktivert ein passiv tuberkulose, må ein vere sjuk eller ha svekka immunforsvar. På denne tida gjekk ho på skulen, og var frisk og oppegåande fram til dette oppstod.”


Karl-Erik fikk ikke hjelp for sine vaksineskader, nå lager han en arbeidsgruppe for å hjelpe andre.
Hemali laget en liten film med nordmenn som forteller om ødelagte liv etter mRNA-vaksinering.


Avslag på erstatning

Lovern fikk ikke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eller Pasientskadenemnda fordi “det ikke finnes forskning om dette som gjør at de kan gå god for at vaksinen er årsak til sykdommen”.

To av tre som har søkt om erstatning, har fått avslag, viser statistikk fra Norsk pasientskadeerstatning.

Den vanligste bivirkningen etter koronavaksine er menstruasjonsforstyrrelser, som utgjør omtrent halvparten av søknadene.

Studie viser immuntoleranse etter flere doser

Immuntoleranse:
– I januar 2021 advarte jeg om immuntoleransen etter implantasjon av kunstig mRNA (koronavaksine). Nå er dette blitt del av den offisielle kunnskapsbasen i USA og i Pubmed, sa lege Ludwig Aigner til Hemali.

Studien fant at de som er blitt mRNA-vaksinert to eller flere ganger, har unormale nivåer av en type immuno­globulin. Ifølge forskerne svekker det immun­forsvaret og gir økt risiko for gjentatt korona­infeksjon og andre sykdommer. Artikkelen ble publisert 17. mai 2023 i det medisinske tids­skriftet Vaccines.

Unormalt høye nivåer av immunoglobulin av klasse IgG4 hos dem som er mRNA-vaksinert flere ganger, skaper en tåleevne for spike-proteinet som kan undertrykke naturlige antivirale reaksjoner, skriver forfatterne av studien i oppsummeringen.

Økt IgG4 kan også oppstå som følge av mRNA-vaksinering mot HIV eller malaria. Det gir også økt risiko for kreft og kan forårsake autoimmune sykdommer og myokarditt hos sårbare personer, viser studien.

Overdødelighet kom i samme tidsrom som vaksinering

Ifølge nylig offentlige tall fra SSB – Statistisk sentralbyrå – var overdødeligheten i 2022 på 10,53 prosent. SSB tilskriver overdødelighet på rundt 5 prosent “C19-komplikasjoner”, uten at vaksinene nevnes. Til tross for at overdødeligheten ikke startet med C19 i 2020, men noen måneder etter at vaksinene ble tatt i bruk. Overdødeligheten steg ettersom flere doser ble satt.
Ifølge SSB var overdødeligheten i 2022 på 10,53 prosent (8,4 dividert på 7,6), ikke på 5 prosent.

Tabellen nedenfor viser at forventet levealder økte for begge kjønn i “katastrofeåret” 2020. Da herjet C19 uten vaksiner. Først i 2021 faller tallet for kvinner, og i 2022 for menn. Det året ble forventet levealder for menn redusert med 0,82 prosent. Dette har ikke skjedd for noe kjønn fra ett år til det neste siden 1950, skjønt kvinner kom nær med et fall på 0,72 prosent fra 1962 til 1963.

Konklusjon: C19 uten vaksiner ga ikke statistiske utslag, utslagene kom først etter vaksinering.

Utdrag av tabell fra SSB.

Mer fra Hemali om vaksineskader

Kardiolog Aseem Malhotra: – Da faren min døde, begynte jeg å studere mRNA-vaksinene.
Mikrobiolog Jan Raa: – Kan det tenkes at koronavaksinene gir skadelige bivirkninger?
Er sunn skepsis vaksinemotstand?
Lege: – Feilbruk av ordet “vaksine” har store konsekvenser for folkehelse og politikk.


Denne artikkelen ble først publisert av hemali.


Les Hån mot de vaksineskadde: Mange får nei til erstatning etter korona­vaksine

Forrige artikkelKapitalistene sirkler over Ukraina
Neste artikkelInternasjonale jurister sier nei til WHOs nye statutter