Hvorfor maser jeg om overnasjonal makt og kontroll igjen?

0
Julia Schreiner Benito, redaktør av hemali, magasinet for Helse, Mat & Livsstil.
Av Julia Schreiner Benito.

Fordi jeg frykter for din og min frihet. Frihet i alt fra helse til økonomi og ferdsel. Jeg trenger ikke elite og finanskapital til å passe på meg. Gjør du?

Overnasjonal makt: Når mektige organisasjoner kaller ledere og penger sammen, bruker de flagg som «global helse», «samarbeid» og «en bedre verden for alle». Litt naivt å tro på den sminken?

Hva om vi selv, fastlegen og vårt eget helsesystem fikk ivareta og rådgi om helsen vår? Sorry, våre helsemyndigheter later til å omfavne mer global styring. Slik stjeler de faglig skjønn, ansvar og frihet fra både fastlegen, deg og meg.

Helseminister Kjerkol synes at det er flott at WHO definerer hva som er “feil oppførsel.”

La oss feie blind tillit vekk og ta noen kritiske betraktninger. La oss i det minste debattere og problematisere at stadig mer makt og kontroll flyttes til stadig færre hender.
Hadde min frykt ennå vært konspirasjonsteorier… Men samrøret av offentlige og private penger og kontroll er fakta. Visste du at 80 prosent av WHOs budsjett kommer fra private hender? Miksen av private og offentlige penger øker i takt med kontrollen, og det skjer uten debatt.

Problemet med overnasjonal makt

Hva er så problemet med at globale organisasjoner allierer seg for å «skape en bedre verden» med økt sentralisering og privatisering via digitalisering?

For det første at det skjer uten at våre medier dekker det uavhengig og kritisk slik at vi kan debattere og utfordre det og eventuelt takke nei. Om det i det hele tatt ville vært mulig å si nei nå som opposisjonen i Stortinget har forduftet. Legg til at stadig mer ytringsmakt sklir fra media til tekgiganter og overnasjonale institusjoner som WHO og FN.

For det andre at mer overnasjonal makt betyr mindre makt hos folket.


Advokat Reikerås om WHO i Hemalipodden: – Det bør ringe en bjelle!


Avtaler underskrives uten vaktbikkjer

Her er noen eksempler på avtaler som inngås og makt som flyttes uten at våre riksmedier dekker det kritisk og uten at våre politikere diskuterer det:

 • I juni 2019 inngikk FN og WEF – World Economic Forum – Strategic Partnership Framework, altså en avtale mellom global storkapital og Forente nasjoner. Den ble undertegnet av FNs generalsekretær António Guterres og grunnlegger av WEF, Klaus Schwab og WEF-president Børge Brende.
 • Avtalen innebærer at WEF tar finansiell kontroll over FN. WEF, du vet, den politiske og økonomiske eliten som ankommer Davos i privatfly og diskuterer strammere klimatiltak for folket.
 • FNs nye forslag til Emergency Platform ble publisert i mars 2023: Our Common Agenda Policy Brief 2: Strengthening the International Response to Complex Global Shocks – An Emergency Platform.
 • FNs nye system for å slå ned på «feilinformasjon», handler om kontrollere ytringsrommet:
  En “automatisert” faktasjekker for å motvirke “desinformasjon og hatprat” i et samarbeid mellom tekgigantene og Soros-finansierte organisasjoner.
  Som svar på det FN stempler som “informasjonsforurensning” under en “global utfordring” definert av FN selv, lanseres iVerify.
 • Dette verktøyet for “faktasjekking” ble utviklet av FN databehandlingssenter (UNICC) sammen med Facebook og den Google-finansierte faktasjekker Meedan, Meta-eide CrowdTangle og det Soros-finansierte International Fact-Checking Network (IFCN).

Flott om hatprat og feilinformasjon motarbeides, men særlig de siste tre år har vist meg at verken Facebook, WHO eller “faktasjekkere” har et uavhengig eller faktisk forhold til “sant” og “usant”.

FN vil snike seg inn på kontoen din for “sosial beskyttelse”

FN ønsker også et globalt system for digital identifikasjon knyttet til våre bankkonti. På side åtte i “policy brief” finner du beskriver av digital identifikasjon “knyttet til bank- eller mobilpengekonti”:
“Digitale ID-er knyttet til bank- eller mobilkonti kan styrke sosial beskyttelse og bidra til å nå kvalifiserte mottakere på en bedre måte. Digital teknologi kan bidra til å redusere lekkasje, feil og kostnader ved utforming av sosiale beskyttelsesprogrammer.”

Fint om noen eller noe passer på meg ved reelle farer, men jeg ønsker ikke den “beskyttelsen” som finanskapitalen har definert at jeg trenger.

Overnasjonal makt ved “pandemi” og “global krise”

Nye traktater og avtaler kan gi WHO og FN overnasjonal makt når disse erklærer «pandemi» eller «global krise». Begrepet «pandemi» har blitt utvannet til tynt av WHO siste år, og nytt er planen «One Health» som forbinder tre: menneskers og dyrs helse og klima.

Det betyr at «krise» kan erklæres under alle disse tre flagg, og medlemslandene forplikter seg til å respondere raskt. Responsen er definert av WHO og FN og vil ikke ta hensyn til medlemslandenes ulike demografi og andre forhold som burde tilsi nasjonal styring, ikke overnasjonal.

Ingvild Kjerkol har uttalt sin begeistring for WHOs nye traktater, regler og avtaler, som endelig skal stemmes over i mai 2024.

Når FN er vertskap for «Fremtidens toppmøte» i september 2024, er målet å gi FN enerådende nødfullmakter med den såkalte «Pact for the Future.»

Koronatiden og den siste tids økonomiske kriser har gitt de overnasjonale aktørene læring om hvordan det multilaterale systemet kan reagere «mer effektivt»:

 • Rask, forutsigbar og strukturert internasjonal respons
 • Økt Støtte fra finanskapital for «global respons»
 • Styrke FN og WHOs rolle
 • Tverrfaglig og internasjonal koordinering
 • Mer «ansvarlighet og forpliktelser»

Ifølge FN er slik makt nødvendig for å «sikre og ansvarliggjøre alle deltakere i å gjøre forpliktelser som kan bidra til responsen.»

Ifølge forslaget kan FNs generalsekretær utvide nødplattformen når vedkommende mener det nødvendig til tross for at dens varighet er for en «begrenset periode». En slik beslutning vil kunne skje uten samtykke fra medlemslandene.

Jeg liker ikke masekjerringer, men her risikerer jeg heller at du kaller meg en. For jeg har de beste intensjoner med maset mitt: Din og min frihet.


Ulike jurister gir ulike tolkninger av konsekvensene av WHOs arbeid. Her er relevante lenker og fakta:

 • Det internasjonale helsereglementet (IHR) er et internasjonalt regelverk som administreres av Verdens helseorganisasjon. Formålet skal være å forebygge og motvirke smittsomme sykdommer som kan spre seg på tvers av landegrenser.
 • IHR ble først vedtatt i 1969, men er revidert flere ganger. WHO legger ut dokumenter i prosessen her.
 • I tillegg forhandles det om en ny pandemiavtale som gjelder prinsipper og retningslinjer ved en pandemi. Det er satt ned et organ for dette,og det blir lagt ut rapporter fra arbeidet. 
 • Forhandlingene er ikke tilgjengelige på WHOs nettside, kun åpning og avslutning på møtene er offentlige.
 • WHO skriver at den foreslåtte avtalen gjelder behovet for å sikre likeverdig tilgang til “verktøyene som trengs for å unngå pandemier, som vaksiner, medisinsk utstyr, informasjon, ekspertise og helsehjelp.”
 • Begge prosessene skal være ferdig i mai 2024. Medlemslandene til WHO skal møtes til flere forhandlingsmøter i året som kommer.
 • WHO har fjernet den farmakologiske definisjonen av vaksine fra sine nettsider. Der defineres altså ordet “vaksine” uten defarmakologiske kriteriene for det medisinske vaksinebegrepet. 
 • – Det som foreligger nå, er bare forslag, og ikke noe som er vedtatt, uttaler professor ved Det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen, Eirik Holmøyvik til Faktisk.no Han mener at det er usannsynlig at medlemsstatene vil godta forslagene slik de ser ut nå.
 • Våre politikere kan bruke Norges suverenitet til å overgi til WHO, og andre overnasjonale organer, vår bestemmelsesrett med bindende effekt.
 • Endringer i IHR blir bindende for Norge hvis vi ikke protesterer innen 18 måneder etter at WHO har vedtatt endringene.
 • Vår regjering holder sitt syn hemmelig, og våre hovedstrømsmedier er tause eller ukritiske.
 • Opposisjonen på Stortinget kan spørre statsråden om innsyn, om Norges posisjon og om regjeringens syn på hvilke fullmakter WHO bør ha. Da plikter statsråden å svare.
 • Hemali bekjent har ingen på Stortinget spurt.

Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Forrige artikkelCornel West og kampanjen for å få slutt på politisk apartheid
Neste artikkelEn hetebølge er ikke verdens undergang