Turistforeningen engasjerer seg sterkt i Ukrainakrigen

0

DNTs landsstyre misbruker friluftsinteresserte medlemmer politisk.

Av Ove Bengt Berg.

Det er egentlig ikke til å tro, men en friluftsorganisasjon for tilrettelegging av turer til fjells og i friområder, finner det nødvendig å bryte med sine formål og vedtekter og engasjere seg i internasjonal politikk. En strategisk prinsipiell kursendring i sin 155 årige historie, vedtatt i løpet av en dag eller to initiert av det elitesirkulerende nettverket i Norge. Brått og umotivert. Mens den norske regjeringa følger EUs sanksjonsliste, velger DNTs landsstyre å la seg styre direkte fra Ukraina.

Troverdighet sammen med en rekke honnørord som ikke finnes nedtegna i formålet brukes av DNTs ledere for at de skal kunne posere som høyverdige moralske verdensfrelsere. DNTs ledere misbruker medlemmene, rekruttert til friluftsliv, og tas til inntekt for ledernes personlige politiske synspunkter. Landsstyret og generalsekretæren ødelegger DNTs troverdighet. Det bør innkalles til ekstraordinært landsmøte for å kaste landsstyret og avsette generalsekretæren.

Jeg har vært medlem av DNT sia 1963, har gått ofte og mye i fjellet, har kjøpt livsvarig medlemskap og vært turleder for DNT på topper, breer, til skogs og redaktør i turledergruppa. Jeg begynte på et skriv til landsstyret der jeg ville argumentere overfor landsstyret om hvorfor de må trekke tilbake vedtaket om boikott av Freia. Men jeg kom til at landsstyret ikke på noen som helst måte vil ta hensyn til motforestillinger fra enkeltmedlemmer i dette spørsmålet. Boikotten av Freia framstår som en prestisjesak for et DNT-styre i sommerlig lykkerus. Ikke minst med en offiser og et ledende Høyre-medlem som en svært aktiv generalsekretær på karriereveg gjennom DNT til en mulig statsrådspost hvis han lykkes med politiseringa av Den Norske Turistforening. Derfor dette innlegget. Ikke til landsstyret, men om og mot landsstyret.

Landsstyret hastevedtar under landsmøtet

Det var altså på lørdag 10. juni at landsstyret i DNT vedtok:

«Landsstyret i DNT setter samarbeidet med Mondelez/Kvikk Lunsj på pause frem til selskapet ikke lenger står på Ukraine Blacklist.»

Hvorfor kunne ikke landsmøtet som var samla samtidig vedta en så prinsipiell uttalelse? Mange bedrifter slutta seg til boikotten med entusiasme den 9. og 10. juni. Så oppdaga flere av dem at det egentlig var enda flere som burde boikottes hvis først Freia skulle det og at det finnes juridiske sider ved en sånn boikott som kan få økonomiske konsekvenser. Men viktigst: Ukrainas liste er ikke den sanksjonslista EU har vedtatt å følge og som den norske regjeringa følger. Derfor trakk de fleste seg fra boikotten etter grundigere vurdering.  Stortingets presidentskap vil heller ikke boikotte. Men for DNT er det tvert imot fjellvettreglene: Det er skam å snu. DNT stamper som en tapende Scott fra Sydpolen videre i isødet.

Medier mot boikott

VG skreiv i sin leder 13. juni:

For at sanksjoner skal fungere etter hensikten, må regelverket være oversiktlig og tydelig. Både næringslivet, organisasjoner og folk flest må forstå hva de har å forholde seg til. Vite hva som er innenfor, og hva som er utenfor det de kan og bør gjøre.
Freia er ikke omfattet av dagens sanksjonsregime. Freias eier, matvarekonsernet Mondelez, er heller ikke det.
Norske myndigheter forholder seg til de vedtatte sanksjonene, og rådgir norsk næringsliv på grunnlag av disse. Slik må det være.
Listene over bedrifter og aktører som er omfattet av sanksjonene, må være gjennomtenkt og gjennomarbeidet.
De kan ikke baseres på stemningsbølger rundt tilfeldige merkenavn. Som Freia.

Siste nummer av Dag og Tid 16.06.2023 skriver i lederen:

Men boikottaksjonar må uansett vera innanfor avklara og fornuftige rammer. EU har laga slike rammer som vi i Noreg bør følgja. Mondelez står per i dag ikkje på EUs liste over verksemder som bør boikottast.
Vedtaka frå dei norske selskapa som vil boikotta Freia, vert forhasta, tilfeldige og utan ein plan. Sjokoladane frå Freia skal boikottast, men ikkje barberhøvlane frå Gillette, som vert produserte av eit selskap som òg står på boikottlista til Ukraina. Slik kan ein ikkje gå fram. Boikotten av Freia bør avsluttast.

DNT setter seg ut over dette – er mer katolsk enn alle paver

Generalsekretæren i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, bryr seg ikke om slike argumenter som de siterte mediene og det sanksjonsregimet fra EU som regjeringa og Stortinget styrer etter. DNTs landsstyre mener de uten noen tvil har en viktigere og politisk riktigere forståelse av hvilke tiltak som nytter til støtte for en av partene i en krig enn det EU og den norske regjeringa har. DNTs landsstyre driver derfor fram sin egen utenrikspolitikk.

Det er bare en setning i det offentliggjorte landsstyrevedtaket. Altså uten begrunnelse, noe som generalsekretæren ivrig må ta seg av. I et svar til meg på epost skriver generalsekretæren:

Som du sikkert er kjent med fra media, er vi tydelige på at vi som medlemsorganisasjon ikke kan samarbeide med et konsern som fortsetter sin virksomhet i Russland til tross for at Russland bryter folkeretten. Der var vi ikke i tvil om at samarbeidet måtte pauses da vi fikk vite at Mondelez står på ukrainske myndigheters liste.

Det er fristende å si «du slette tid». Og ikke nok med det. På DNTs hjemmeside uttaler generalsekretæren på vegne av et taust landsstyre om hvordan vedtaket skal forstås:

— DNT fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina, og vi forventer at våre samarbeidspartnere støtter opp om grunnleggende verdier som demokrati, fred og folkeretten.

Ikke et prinsipp å være mot kriger, bare kriger er landsstyret er imot

Det er ikke mange i Norge og i Europa som ikke fordømmer det russiske angrepet. At det er nødvendig for DNT å fordømme noen krig i det hele tatt, og akkurat denne krigen og dette folkerettsbruddet, er uforståelig selektivt.

Det var ikke aktuelt for DNT å fordømme Norges deltaking i krigen mot Serbia i 1999, og det åpenbart folkerettsstidige regimeendrende angrepet på Libya Norge deltok i mens en tidligere forsvarsminister var DNTs generalsekretær. DNT var like god venn med den norske staten og de daværende regjeringene trass i disse krigene. DNTs landsstyre opererer tydeligvis med «verdige» og «uverdige» ofre for angrepskriger.

DNTs landsstyre har heller ikke opplyst at det er noe problem for DNTs medlemmer at Israels poteter og grønnsaker som sannsynligvis serveres i DNTs hytter fordi de norske butikkjedene nekter å kjøpe inn norske poteter. Israel er fordømt av FNs sikkerhetsråd seinest i vår for brudd på folkeretten for sine bosettinger i okkuperte områder. Hvorfor tier det politisk engasjerte  landsstyret om langreiste poteter og grønnsaker fra Israel på DNT-hyttene, mest sannsynlig dyrka fram av palestinere i okkuperte områder?

DNT kan ikke motta noen form for statsstøtte eller statlig samarbeid etter disse norske krigene og det nye prinsippvedtaket, om de mener alvor om «de grunnleggende verdier som demokrati, fred og folkeretten».

DNT selger langreiste kinesiskproduserte klær i butikken sin. Hvorfor er det innafor? For hvem?

Mot Kvikk Lunsj/Mondelez — et påskudd for Ukraina-mening

Freia er en mye større merkevare enn DNT, og veldig mange flere kjenner til Kvikk Lunsj enn til DNT. Det er derfor en søkt og falsk konstruksjon når generalsekretæren begrunner landsstyrets vedtak: «Vi har en håndfull partnere som vi samarbeider med og dermed reklamerer for og låner ut vår troverdighet til».

DNT kan ikke måle seg med Freia og Kvikk Lunsj i å være kjent blant nordmenn. Det er i virkeligheten Freia og Kvikk Lunsj som låner ut sin langt mer anerkjente merkevare til DNT. Freia og Kvikk Lunsj trenger ikke DNT — det er omvendt.

Det framstår som om landsstyret bruker spørsmålet om Kvikk Lunsj som et påskudd for å kunne ta stilling i krigen i Ukraina, for Ukraina.

De påståtte «grunnleggende verdier som demokrati, fred og folkeretten» ikke nevnt under DNTs formål

Etter et tilsynelatende omfattende formålsarbeid viser det seg at det er noe som ikke står der i det hele tatt som er de «egentlige» grunnleggende verdiene i DNT: «Demokrati, fred og folkeretten». Men det ligger ikke i DNTs natur, for å bruke DNTs eget slagord, å drive med generell politikk. På hjemmesida si skriver DNT om seg sjøl:

Foreningens formål har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Modellen over viser at DNTs verdier og formålsparagraf er fundamentet for vår virksomhet. Kjernevirksomheten vår er hytter og ruter, aktiviteter og arbeid med natur, kulturarv og miljø. … Lykkes vi med å nå målene innen kjernevirksomhet og virkemidler, lykkes vi også med vår overordnete visjon: «Naturopplevelser for livet». 

DNTs verdier  (STIEN) skal gjenspeiles i foreningens tilbud. Våre verdier er:
Spennende › DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Troverdig › Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
Inkluderende › DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før.
Enkelt › Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig › DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.

Hvor står det som generalsekretæren mener er DNTs grunnlag: «de grunnleggende verdier som demokrati, fred og folkeretten». Og hvor mener landsstyret at det står?

Alt det arbeidet til den prisen, og så er ikke det viktigste nevnt?

Edderkoppnettet av eierskap gjør utpeking av én som versting umulig

I en kommentar i VG til VGs siterte leder skriver signaturen ketel_bjoern:

Freia er en liten produksjonsbedrift i Oslo med et par hundre ansatte. Freia har ingen virksomhet i Russland. Det er det eierselskapet Mondelez som har. Oljefondet er en av de store eierne i Mondelez med 9,4 milliarder i aksjer og over 1% av det totale eierskapet.
De største eierne i Mondelez er Vanguard, Blackrock og State Street.
Disse selskapene eier omtrent det som er av merkevarer i USA.
State Street er dessuten største utenlandske eier i Schibsted som eier VG, og utgjør ei gruppe Wall Street selskaper som har rundt 48 % av aksjene i Schibsted.
Så skal du virkelig ramme bakmennene, bør du boikotte storparten av norsk presse.

Hvordan var saksbehandlinga i landsstyret under landsmøtet?

Det er generalsekretæren som står fram med begrunnelser og utdyping av landsstyrets ene vedtatte setning. Det er landsstyrets vedtak, ikke generalsekretærens. Formelt hvertfall. Hvorfor står ikke landsstyrets leder, Per Hanasand, fram og fronter et så strategisk og nytt formål?

Forelå det ei innkalling, blei det lagt fram en vurdering med momenter for og imot med grundige diskusjoner i landsstyret? Eller var det et panisk vedtak i populismens lykkerus? Og med landsstyret samla, hvorfor blei ikke landsmøtet bedt om å behandle et så nytt prinsipielt vedtak med et formål som ikke er nevnt?

Landsstyrets leder er tause Per Hanasand, som er fra Stavanger akkurat som generalsekretæren. Hvordan er de to siddisenes forhold til Stavanger Aftenblad som delvis eies av Mondelez? De to organiserer vel DNT Rogaland til lokal boikott av Stavanger Aftenblad?

Landsstyret legger nå muligheten åpen for å gjøre årsmøtene i lokalorganisasjonene om til en politisk slagmark der ulike politiske markeringer skal forsøkes begrunnes i og med en av DNTs grunnleggende oppgaver.

Hva med alt innkjøpte sjokolader og hva med Gillettes utstyr?

Ett av de mange ureflekterte og ikke opplyste konsekvensene av vedtaket er hva som skal gjøres med alle de Freia-sjokoladene som DNT-hyttene alt har innkjøpt. Kaste mat? En kan vel ikke «hjelpe Russland» med å gi bort sjokoladene til folk i nærmeste tettsted? Hva med Oreo-kjeks, Gillette-barberingsutstyr mm, alt som er eid av amerikanske firmaer som selger eller driver i Russland? Når DNT driver så mye videresalg i sine virksomheter, hvorfor bare være opptatt av Freia?

Landsstyremedlem Siri Hatlen inhabil

Det er litt interessant det som siteres her om State Street, som er en av medeierne av Mondelez. State Street er største utenlandske eier i norske Schibsted i spissen for ei gruppe Wall Street-investorer som til sammen har 48 prosent eierskap, og dermed er Schibsted en av eierne i Mondelez. Landsstyremedlem i DNT, Siri Hatlen, er gift med Birger Magnus som tidligere var konserndirektør nettopp i Schibsted og må ha pensjonsrettigheter fra State Street/Mondelez-selskapet Schibsted. Med sin manns nære forhold til Schibsted og den økonomiske betydninga Schibsted har for State Street/Mondelez, erklærte vel Hatlen seg inhabil ved behandlinga og avstemninga?

Hva er forskjellen på Freia og Schibsted i forhold til boikotten når de i praksis har samme eier?

Hvordan kan landsstyret i DNT akseptere noen som helst kontakt med Aftenposten, VG og de andre Schibsted-enhetene som i realiteten også er Mondelez-selskap?

DNT rammes av elitesirkulasjonen i Norge

Den Norske Turistforening vil som de fleste andre organisasjoner i Norge ødelegges og ensrettes av den økende elitesirkuleringa i ledelsen av organisasjonene. Professor Terje Tvedt har inngående dokumentert denne elitesirkuleringa i Norge, særlig innafor det humanitærpolitiske komplekset. Elitesirkulering er egentlig en stolleik blant en egen eksklusiv gjeng ekstra greie og mektige gutter og jenter som bytter på ledervervene etter tur og ensretter den samme politikken over alt. DNT er dessverre nå inkludert i denne stolleiken.

Kristin Krohn Devold  er tidligere forsvarsminister og var generalsekreær i DNT fra 2006-2013 før hun avanserte til administrerende direktør i NHO. Berit Kjøll, tidligere i ledelsen for Flytoget, Telenor, Huawei og inntil nylig idrettspresident, var styreleder i landsstyret i DNT fra 2012 til 2018. I 2012 var Devold og Kjøll i tospann som generalsekretær og styreleder.

I dag er Dag Terje Klarp Solvang generalsekretær, noe han har vært fra 2018. Han har befalsutdanning fra Sjøforsvaret, var i fire år markedssjef i Høyre (2014-2018), medlem i Stavanger bystyre for Høyre fra 2011-2015. Solvang blei markedssjef i Høyre da hans ektefelle var andre nestleder og statsråd. Greie forhold i Høyre. Det er nødvendig at Solvang som en del av Norges sirkulerende elite må tenke karriere og alltid oppdatere CVen sin for å få nye stoler å sitte på. Med å få DNT i spissen i Europa i en krig, vil han ligge ekstra godt an som kandidat til å bli forsvarsminister i en mulig ny høyreregjering. Og dermed slutte elitens DNT-ring med tidligere forsvarsminister Devold.

At landsstyret «snur i tide», er lite tvilsomt gitt den prestisjen det virker som om landsstyret har lagt i vedtaket. Et tilbaketog i landsstyret for vedtaket, vil åpenbart være utålelig for Solvangs framtid blant den sirkulerende eliten. Han kan da bare opprettholde sin verdighet i eliten ved å gå av.

Et elitetegn: Ikke-dokumenterte floskler

En blir minnet om at det dreier seg om en elite i nettverk når deres kjente floskel dras fram om at noe de ikke liker «Ikke er i tråd med våre verdier». DNT-organisasjonen har lagt ned et betydelig og sikkert kostbart arbeid for å få fram sine visjoner med verdier, formål, fundament og kjernevirksomhet, til og med i en «sti». Likevel viser det seg at «demokrati, fred og folkeretten» er det viktigste uten at dette egentlige formålet er nevnt i dette omfattende formålsarbeidet. Grunnlaget DNT rekrutterer medlemmer på viser seg å være et narrespill.

Dette viser at landsstyret trekker fram det som til enhver tid passer dem — personlig politisk. De 300 000 medlemmene som er rekruttert for et friluftsliv blir misbrukt av landsstyret til å slutte opp om landsstyremedlemmenes personlige politiske meninger. DNT er en organisasjon som det er veldig lett for ledelsen å misbruke. DNT er ikke bygd opp som en vanlig medlemsorganisasjon, DNT er reelt som en bedrift som tilbyr en vare. Derfor er DNT så lett å misbruke av ledelsen som i dette tilfellet.

I alt er det 12 representanter i landsstyret, og oversikten over dem alle ligger her.

Det burde bli innkalt til et nytt ekstraordinært landsmøte for å kaste landsstyret og avsette generalsekretæren for dette personlige misbruket av sitt mandat.

Et ledd i ensrettinga og avdemokratiseringa i Norge

Det som har skjedd i DNT er nok et eksempel på den lengeværende elitistiske politiske utviklinga i Norge, og som vil prege også Den Norske Turistforening enda mer i framtida.


Denne artikkelen ble først publisert av Politikus.

PS: Norgesgruppen som eier Spar-kjeden med 530 utsalgssteder i Russland er en av hovedpartnerne til Den norske turistforening. Profitt fra virksomheten i Russland er dermed indirekte med på å finansiere DNT.

Red.

Forrige artikkelOverdødeligheten i Norge kom med vaksinene
Neste artikkelStorbritannias rolle i NATOs terrorarmeer avslørt