Riksrevisjonen kritiserer Norges milliardbistand til Syria

0
Bildeteksten til dette bildet på nettsidene til Norsk Folkehjelp sier: Norsk Folkehjelps partnere på bakken jobber med distribusjon av mat og medisiner i Syria, men det sies ikke noe om hvem disse partnerne er.

«Den norske bistanden til Syria har vært mangelfull og har i liten grad bidratt til å nå fastsatte mål, konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport».

Rapporten ligger på nettsidene til Riksrevisjonen: Norsk bistand til Syria-krisa 2016–2021.

Den overordna vurderinga til revisjonen av Syria-bistanden er «Ikkje tilfredsstillande«.

Siden vi er i eksamenstider er det grunn til å minne om at karakteren ikke tilfredsstillende tradisjonelt var den dårligste karakteren man kunne få. Det betydde ikke bestått, ingen adgang til videre utdanning.

Og egentlig er det et slakt Riksrevisjonen har begått.

  • Utanriksdepartementet ikkje har sikra seg god nok dokumentasjon av resultata frå alle tilskotsmottakarane, og heller ikkje har gjort systematiske vurderingar av resultata for bistandsprosjekta.
  • dokumentasjonen og arkiveringa til Utanriksdepartementet er mangelfull og lite oversiktleg.
  • Dokumentasjonen og arkiveringa til Utanriksdepartementet av relevant informasjon om tilskotsforvaltninga knytt til Syria-krisa er mangelfull og lite oversiktleg.
  • Rapportane er lagra på nettsidene til tilskotsmottakaren, det er ikkje tilstrekkeleg sporbart.
  • Konsekvensane av mangelfull sporbarheit blir særleg tydeleg i oppfølginga av tilskot til multilaterale organisasjonar.

For å si det på godt norsk: Det er ikke mulig å finne ut hvor det er blitt av milliarder av norske skattekroner.

Milliardene er blitt spadd inn i de terroristkontrollerte områdene i Nord-Syria hvor det notorisk er umulig å finne ut hvor det blir av utenlandske bistandsmidler. Det eneste vi vet er at de forsvinner inn i et sluk som er kontrollert av terrorister og krigsforbrytere og der det er så farlig for utlendinger å oppholde seg at heller ikke norske bistandsorganisasjoner som gir dem disse midlene tør å være der.

Les: Hva er sannheten om Norges bistand til Syria?

Tilskuddsportalen til UD gir mulighet for å kunne filtrere tilgjengelig informasjon basert på på hvilke samarbeidspartnere norske bistandsorganisasjoner samarbeider med i de landene vi yter bistand til.

Norge samarbeider ikke med syriske myndigheter.

Ser man på nabolandene til Syria; Irak, Jordan, Palestina og Libanon som Norge også gir bistand til, og filterer for «partner», samarbeider norske myndigheter med offentlig sektor i alle disse landene. Altå Norge samarbeider med myndighetene i Irak, Jordan, Palestina og Libanon, men ikke med myndighetene i Syria hvor en av de verste krigene i nyere tid utfolder seg!

Norske penger til grupper på FNs terrorliste

Mari Bangstad, representant for UD ble intervjuet av ABC Nyheter i 2019 og ble spurt om UD er enig i at Idlib kontrolleres av terrorister. Det svarte hun ikke på. Det hun imidlertid bekreftet er at norske myndigheter gir bistand via NGOer til et område kontrollert av terrorgrupper som alle står på FNs terrorliste og følgelig på Norges terrorlister. Skattepengene våre går til Al-Qaida. Det er dette UD de facto sa.

Eva Thomassen kommenterte dette slik på steigan.no:

Det er riktig at de humanitære behovene er store i Idlib, men det er ikke mangel på bistandsorganisasjoner i Idlib. Det har det aldri vært. Det er over 150 vestlige NGOer tilstede, samt nærmere 200 lokale NGOer. Norwac er der, Norsk Folkehjelp er der. CARE er der. Redd Barna er der. Leger Uten Grenser er der. Ingen av disse tør å ha egne ansatte der, det er for farlig. Men det er ikke farligere enn at de gir terroristene bistand.

Dette er del av en skriftlig dialog mellom UD og Norsk Folkehjelp  gjengitt i Faktisk.no 27.10. 2017, om hvordan Norsk Folkehjelp løser problemene i Idlib. UD har ingen innsigelser.

Jeg tør påstå at hadde det ikke vært for bistandsorganisasjonene hadde ikke idlib blitt dette arnestedet for terrorgrupper. Langt flere hadde sagt ja til amnesti. Idlib er helt avhengig av bistand utenfra. Og, bistand har de fått. Milliarder av dollar er brukt på Idlib. Det er fraktet hele sykehus, protesefabrikker, enorme haller med medisinsk utstyr, mat, våpen, pengene flyter. Å krige i over åtte år koster penger.

Hvem  kontrollerer områdene norske bistandsorganisasjoner opererer i?

Områder norske bistandsorganisasjoner har operert i eller fortsatt opererer i og hvilke terrorgrupper som har hatt eller fortsatt har kontroll over disse områdene:

Norsk Folkehjelp

Øst-Aleppo:  Al-Nusra, Al-Zinki, White Helmets
Hasaka:  IS, SDF og USA
Idlib:  Al-Qaida/FSA, HTS, White Helmets
Aleppo regionon: Al-Nusra/Al-Qaida- grupper
Rural Damaskus: Jaish al-Fath
Afrin: FSA/IS/SDF
Qamishli: SDF/FSA/

NORWAC

Raqqa: IS & USA
Deir Ezoor: IS
Idlib: Al-Qaida/HTS/FSA/ White Helmets
Øst-Aleppo: Al-Nusra/Al-Zinki/White Helmets
Hasaka: IS/SDF & USA

Redd Barna

Øst-Ghouta: Jaish al-Islam/White Helmets
Idlib: Al-Qaida/HTS/FSA/White Helmets
Aleppo-regionon: Al-Nusra/Al -Qaida- grupper
Hasaka: IS/SDF & USA
Øst-Aleppo: Al-Nusra/Al-Zinki/White Helmets
Douma: Jaish al-Islam/White Helmets

Kirkens Nødhjelp

Daraa: IS/FSA
Hasaka: SDF/IS & USA
Rural Damaskus: Jaish al-Fath
Latakia, Hama, Tartous, Homs I samarbeid med lokale kirker

CARE:

Qunaitra: IS/White Helmets
Idlib: Al-Qaida/HTS/FSA/White Helmets

Flyktninghjelpen

Når det gjelder Flyktninghjelpen er det vanskelig å vurdere hva de gjør i egenskap av en norsk NGO med tilskudd fra UD og hva de gjør i samarbeid med FN og andre. I rapport fra Flyktninghjelpen vedlagt faktisk.no er mye sladdet, men det er å lese Rural Damaskus (Jaish al- Islam og Hasaka (SDF/IS/USA)).

Leger Uten Grenser:

Øst-Aleppo: Al-Nusra/White Helmets
Hasaka: IS/SDF & USA
Idllib: Al-Qaida/HTS/FSA/White Helmets
Aleppo-provinsen: Al-Qaida-affilierte grupper
Øst-Ghouta: Jaish al-Islam/White Helmets
Douma: Jaish al-Islam/White Helmets

I tillegg er det en rekke andre land i disse områdene, samt lokale NGOer de norske bistandsorganisasjoner samarbeider med

Røde Kors

Alle 14 fylkene/ over hele Syria i samarbeid med Syrias Røde Halvmåne 

(kilder: faktisk.no, NGOenes hjemmesider og svar fra NGOene til Eva Thomassen.)

Straffbart å yte støtte til terrorgrupper

Sannheten om de norske Syria-milliardene er at de har vært helt avgjørende for terrorgruppenes evne til å føre krig. Norge har finansiert terrorgruppenes sivile apparat, og kanskje mer.

Etter norsk lov er det forbudt å gi økonomisk og annen materiell til terrorgrupper. (Straffeloven §135. Terrorfinansiering).

Vi skrev svært nøytralt i vår forhåndsomtale av behandlinga i Riksrevisjonen:

Det skal bli spennende å se hvor djupt Riksrevisjonen vil grave i dette, og om noen, mot formodning, skulle bli stilt til ansvar.

Vel, så spent var vi ikke.

Riksrevisoren har gitt sine venner i regjeringa en klaps på håndbaken og bedt dem skikke seg bedre i framtida. Men som revisjon har det mer preg av at man har spadd jord over en skandale av stort format, heller enn å grave i den og stille de skyldige til ansvar.

Leit for norske skattebetalere. Når myndighetene ikke risikerer mer enn dette når de gir bort titalls milliarder av norske skattebetaleres penger til grupper av typen al Nusra uten å kunne gjøre rede for hvor pengene er blitt av, så vil de naturligvis fortsette med det.

Nyheten om Riksrevisjonens rapport forsvant da også uhyre fort fra overskriftene. Heller ikke mediene ønsker graving i dette. De har støttet det hele veien.

Forrige artikkelKakhovka – en perfekt forbrytelse
Neste artikkelVerken Lula eller Brasils utenriksminister gadd møte Tysklands utenriksminister
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).