NATO vil styre tankene våre

0

I en artikkel med den lett orwellske tittelen Hvordan forsvarer vi tankene våre? på nettsidene til Forsvaret skrev Tore Ellingsen 2. desember 2022:

For å beskytte og forsvare samfunnet, militære styrker og oppdrag skal NATO de neste årene utdanne og trene flere innenfor påvirkningsoperasjoner.

– Her lager vi planer for hvordan NATOs militære maktinstrument skal utvikles de neste 20 årene. Planen inkluderer en lang rekke leveranser, blant annet det konseptet jeg selv arbeider med som heter «cognitive warfare». Kort forklart handler det om hvordan alliansen skal beskytte seg mot fiendtlig påvirkningsaktivitet som vi ser har svært negative konsekvenser i en lang rekke vestlige demokratiske land, forteller kommandørkaptein Paul Grøstad som jobber med den kognitive dimensjonen i NATO.

NATO har nylig gjennomgått doktrinene sine på informasjonsfronten, og de viser som Paul Grøstad forteller at fokuset er å kommunisere utad. Det gjøres ved å svare reaktivt på fiendens kommunikasjon eller ved å skape effekt gjennom egen kommunikasjon.

– Det gjøres lite proaktivt for å beskytte egen befolkning og styrker mot fiendtlig påvirkning. Vi har gjennom mange år sett hvor effektiv den fiendtlige påvirkningen kan være.

Særlig når den forsterkes av nye teknologier som kunstig intelligens, dataanalyse og sosiale medier, sier Grøstad og fortsetter:

– Derfor er hovedfokuset til konseptet om «cognitiv warfare» nettopp å beskytte og forsvare eget samfunn, egne militære styrker og oppdrag. Vi er fremdeles på et relativt tidlig stadium i arbeidet som skal pågå i flere år, men vi ser allerede nå at mye fokus vil bli lagt på trening og utdanning.

Egebergs interne opprykk fra Faktisk til PST

Så langt kommandørkaptein Grøstad. Hans og NATOs ambisjoner gjør det ytterst logisk at «redaktør» Kristoffer Egeberg rykker opp fra Faktisk.no til PST. Internt opprykk – Faktisk-redaktøren går til PST. Informasjonskrigerne samler trådene. Det er også logisk at «klyngelededer» Hedda Bryn Langemyr går til videreopplæring i US. State Department. Tidligere leder av Norges Fredsråd til US State Department.

Norske medier bruker nå uten å rødme NATO-generaler og påvirkningsagenter fra Forsvarets informasjonsinstitutt som «nøytrale ekspertkommentatorer», enda de er mer enn partiske. Og det forventes at det skal være slik.

Britene er de aller mest proffe på dette området, og de har røtter tilbake til kolonitida som bidrar til dette.

Dette viste seg særlig i forbindelse med det såkalte Integrity Initiative som var et sivilt agentur for det britiske forsvarsdepartementet. Vi har bunkevis med dokumentasjon av dette på steigan.no.

Det britiske militæret fører informasjonskrig mot sin egen befolkning. Den beryktede 77. Brigade for psykologiske operasjoner er aktivert for å motvirke “desinformasjon”.

Tidligere kjent som Security Assistance Group, ble 77. Brigade etablert i 2015 som en del av ‘Army 2020’. Security Assistance Group hadde blitt opprettet etter sammenslåingen av Media Operations Group, 15. Psychological Operations Group, Security Capacity Building Team og Military Stabilization and Support Group.

Under den britiske regjeringens daglige koronavirusorientering, skrøt sjefen for den britiske hæren, general sir Nick Carter:

Vi har vært involvert i Kabinettkontorets enhet for rask respons, med vår 77. brigade som hjalp til med å stanse rykter som stammer fra feilinformasjon, men også for å motvirke desinformasjon. Mellom tre og fire tusen av våre folk har vært involvert, med rundt tjue tusen tilgjengelig hele tiden i høy beredskap.

77. Brigade beskriver på sin hjemmeside at den driver med ‘informasjon og formidling’. Men hva betyr det? General Carter forklarer igjen:

Vi må imidlertid også fortsette å forbedre vår evne til å kjempe på denne nye slagmarken, og jeg tror det er viktig at vi bygger på det utmerkede grunnlaget vi har skapt for informasjonskrigføring gjennom vår 77. brigade, som nå gir oss muligheten å konkurrere i fortellingenes krig på det taktiske nivået. [vår utheving]

Det er i denne sammenheng Carters ord fra koronaorienteringa må betraktes. Carter har innrømmet at det britiske militæret fører krig mot en del av sin egen befolkning. Og det vil også bli Forsvarets jobb når det skal trappe opp «forsvaret av tankene våre».

Forrige artikkelUkrainas motoffensiv hadde aldri noen sjanse – og NATO må ha visst dette
Neste artikkelSvekker Norges Bank den norske krona med vilje?