Ingen under 50 år med god helse i Israel døde av covid

0

Ny israelsk studie avslører bløffen.

Av Ethan Huff, Natural News.

Nye tall viser at ikke en eneste frisk ung person under 50 år har dødd av covid-19 viruset i Israel noensinne. (innbyggertall: 9.187.000 i 2020, ifølge Wikipedia).

Israels helsedepartement (MOH) innrømmet som svar på en formell forespørsel fra en advokat, at det har vært «null avdøde i alderen 18-49 år som var friske», noe som betyr alle i Israel under 50 år som ikke var alvorlig syke med en underliggende sykdom, har noen gang dødd av sykdommen.

En slik innrømmelse bekrefter det mange skeptikere har sagt hele tiden, om det faktum at covid aldri var en trussel mot friske mennesker. Sykdommen ble blåst helt ut av proporsjoner, med andre ord. – Om ikke fullstendig oppdiktet som en forsidehistorie for bare nok en influensasesong kombinert med nytt helseødeleggende tyranni, som maskemandater og tvungen nedstengning.

«Null er et veldig, veldig klart tall, og kan ikke bli gjenstand for tolkning,» sa Yoav Yehezkelli, en spesialist i indremedisin og medisinsk ledelse, som tidligere holdt forelesninger om nød- og katastrofehåndtering ved Tel Aviv University. «Så hvorfor var alle de ekstreme tiltakene med skolestenging, vaksinasjon av barn og nedstengning nødvendig?».

Relatert: I 2021, på høyden av covidhysteriet, ble den israelske regjeringen tatt for å forfalske tall om effektiviteten på Pfizer-vaksinen, som på den tiden var kjent for å være farlig.

Eldre mennesker allerede nær slutten av livet var de eneste som døde av covid.

Disse innrømmelsene av helsemyndighetene krediteres advokat Ori Xabi, som sendte inn en forespørsel ut i fra loven om informasjonsfrihet, som en del av en etterforskning av det israelske helsedepartementets (MOH) covid-«pandemi»-politikk, som var blant de strengeste i verden.

Xabi ba om informasjon om gjennomsnittsalderen til personer som angivelig døde av covid, og deres vaksinasjons-status på dødstidspunktet. Han ba også spesifikt MOH om å vise hvor mange covid-pasienter uten underliggende helsetilstander som døde av sykdommen.

Xabi fikk vite at gjennomsnittsalderen for covidsmittede mennesker som døde i Israel var 80,2 år og 77,4 år for uvaksinerte. Med andre ord var svært gamle mennesker med allerede sviktende helse på grunn av alder, de eneste som døde av covid i Israel.

MOH var raskt med å understreke at tallene ikke er fullstendige, men basert på informasjon og frivillig rapportering fra pasienter eller deres pårørende. Den fanger også bare opp saker som MOH undersøkte epidemiologisk. «Den tilgjengelige informasjonen gjenspeiler ikke nødvendigvis pasientens helsestatus», skrev MOH i sitt svar, og forklarte at den ikke har tilgang til pasientens medisinske journaler.

Dette er et merkelig svar med tanke på at MOH tilbake i 2020 fortalte Knesset, Israels parlament, at den bruker et rapporteringssystem som inneholder mest mulig omfattende informasjon om avdøde covid-pasienter, inkludert eventuelle «underliggende sykdommer» de hadde.

Et PDF-dokument datert 7. juni 2020 sier at MOH ga tallmateriale til spesialkomiteen for det nye covid-viruset som viser at 298 personer angivelig hadde dødd den dagen fra klokken 16.30, og at nesten alle disse tilfellene var eldre mennesker med underliggende helsetilstander.

«Departementets rapporteringssystem har data om kjønn, alder, bosted og de underliggende sykdommene til den avdøde, ifølge rapporten» skriver Epoch Times, som siterer rapporten og annen informasjon den har fått direkte fra Xabi. «Rapporterings-systemet viste at rundt 94 prosent av de avdøde var 60 år eller eldre, og at alle avdøde hadde underliggende sykdommer».


HOAX EXPOSED: Covid killed ZERO young people of good health, Israeli data show

Artikkelen er fra Natural News, publisert 29. mai 2023.
Oversatt fra engelsk for Derimot.no av Northern Light.

Forrige artikkelGrovt sett skjønner jeg ingen ting,…
Neste artikkelEn trist dag for homofile, transseksuelle og for alle
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.