Grovt sett skjønner jeg ingen ting,…

0
Illustrasjon: Terje Sørensen.

…men ser man mer detaljert på saken, skjønner jeg litt juss (embetseksamen, juridisk praksis), litt om språk (tysk- og norsk/nordisk-grunnfag). I tillegg har jeg lært en del av livskunnskap etter å ha levd tre kvart århundre.

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

En av de mange saker jeg ikke skjønner, er hvorfor NATO er involvert i dagens stridigheter i Serbia/Kosovo – les bl.a. NRK-korrespondent Roger Severin Brulands artikkel 30.5.2023, «Difor er det kraftige samanstøytar i Kosovo», https://www.nrk.no/urix/difor-er-det-kraftige-samanstoytar-i-kosovo-1.16427039. Det er visstnok noe som kalles «KFOR», som står for «Kosovo Force», og som på NATOs vegne i dag utøver sin virksomhet ut fra et mandat gitt av FNs Sikkerhetsråd sin resolusjon 1244 fra 1999 – det er 24 år siden. Mandatet inkluderer angivelig blant annet å bidra til å opprettholde en sikkerhetssone, overvåke og opprettholde sikkerheten i området, lette forflytning og bidra til beskyttelse av kulturelle og religiøse steder. Er dette nødvendig i dag?

NATO påstås å være en FORSVARSorganisasjon for Norge. Jeg har problemer med å se hvordan KFOR sin virksomhet i dag i Kosovo/Serbia er til gunst for forsvaret av Norge.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelAmerikansk militærekspert: Krigen går Russlands vei
Neste artikkelIngen under 50 år med god helse i Israel døde av covid