Hvorfor propaganda fungerer

0

Av Caitlin Johnstone.

Det kan faktisk ikke benektes at den vestlige sivilisasjonen er mettet med innenlandsk propaganda rettet mot å manipulere måten publikum tenker, handler, jobber og stemmer. Massemedieansatte har bekreftet det faktum at de opplever konstant press for å administrere fortellinger som er gunstige for den politiske status quo i det amerikanske imperiet. Lederne av imperiet har offentlig erkjent at de har en egeninteresse i å manipulere offentlig tankegang. Tilfeldig observasjon med det blotte øyet av måten massemediene konsekvent støtter enhver amerikansk krig på, samler seg bak USAs utenrikspolitiske mål for dagen, og viser overveldende partiskhet overfor regjeringer som angripes av Imperiet, noe som gjør det helt åpenbart at dette skjer når det betraktes med noen form for kritisk tanke.

Å benekte at disse massemanipulasjonene har en effekt, ville være like absurd som å benekte at reklame – en billion-dollar industri – har en effekt. Det er bare et ubehagelig faktum at hvor mye vi enn liker å tenke på oss selv som frittenkende suverene agenter som er immune mot påvirkning utenfra, er menneskesinnet svært lett manipulerbart. Manipulatorer forstår dette, og vitenskapen om moderne propaganda som har vært kjent i over et århundre forstår dette med briljant klarhet.

Ved å kontinuerlig hamre løs på tankene våre med enkle gjentatte meldinger om tilstanden til den verden vi lever i, er propagandister i stand til å utnytte feil i menneskelig erkjennelse som den illusoriske sannhetseffekten, som får hjernen vår til å forveksle opplevelsen av å ha hørt noe før med opplevelsen av å ha hørt noe som er sant.

Indoktrineringa av oss i Imperiets verdensbilde begynner når vi er veldig unge, hovedsakelig fordi skolegang er tett sammenvevd med de samme maktstrukturene og er tjent med dette verdenssynet, og fordi mektige plutokrater som John D Rockefeller aktivt påvirket opprettelsen av moderne skolesystemer.

Vårt verdensbilde dannes når vi er unge for å tjene våre herskere, og derfra  tar kognitive skjevheter over som beskytter og forsterker dette verdensbildet, og typisk nok bevarer dem i mer eller mindre samme form resten av livet.

Det er dette som gjør det så vanskelig å overbevise noen om at deres tro på et problem er usannheter som er født av propaganda. Jeg ser at mange mennesker skylder på dette problemet på det faktum at kritisk tenkning ikke blir undervist i skolene, og jeg har sett noen marxister som argumenterer for at vestlige mennesker går inn for propagandanarrativene fordi de vet at det fremmer deres egne klasseinteresser, og jeg er sikker på at begge disse tankene til en viss grad spiller inn i forklaringen. Men den primære grunnen til at folk har en tendens til å forbli preget av sine propaganda-installerte perspektiver, har faktisk en mye enklere, godt dokumentert forklaring.

Moderne psykologi forteller oss at folk ikke bare har en tendens til å holde fast ved sine propaganda-induserte trossystemer; folk har en tendens til å holde på ethvert  trossystem. Trosutholdenhet, beskriver som navnet antyder, måten folk har en tendens til å klamre seg til troen sin selv når de blir presentert med bevis som motbeviser dem. Teorien går ut på at da mennesker levde i stammer som ofte var fiendtlige mot hverandre, var stammesamholdet vårt og det å vite hvem vi kan stole på mer for vår overlevelse enn å ta seg tid til å finne ut hva som er objektivt sant, så nå har vi disse hjerner som har en tendens til å prioritere lojalitet til våre moderne «stammer» som vår nasjon, vår religion, våre ideologiske fraksjoner og våre favorittsaker.

Denne tendensen kan ta form av resonnementer der våre emosjonelle interesser og «stamme»-lojaliteter farger måten vi tar inn ny informasjon på. Det kan også gi opphav til tilbakeslagseffekten, der det å bli konfrontert med bevis som er i konflikt med ens verdensbilde ikke bare vil mislykkes i å endre deres tro, men faktisk styrke  dem.

Så det enkle svaret på hvorfor folk klamrer seg til tro som er innpodet av imperialistisk propaganda, er fordi det er akkurat slik hjernen fungerer. Hvis du konsekvent og kraftfullt kan indoktrinere noen fra en tidlig alder og deretter gi dem en mainstream ideologisk «stamme» som de kan identifisere seg med i sin indoktrinering, fungerer de kognitive feilene i disse nyutviklede hjernene våre som vaktposter som beskytter de verdenssynene du har fått innpodet. Det er akkurat det moderne propaganda, og våre moderne politiske systemer, er konstruert for å gjøre.

Jeg ser ofte folk uttrykke forvirring over måten de smarteste menneskene de kjenner abonnerer på de mest latterlige propagandanarrativene som finnes. Det er derfor. En smart person som har blitt effektivt indoktrinert av propaganda vil bare være smartere enn noen med gjennomsnittlig intelligens når det gjelder å forsvare sin tro. Noen av de mest tanketomme utenrikspolitiske tankestykkene du noen gang vil lese kommer fra doktorgradsstudenter og Ivy League-kandidater, fordi alt deres intelligens gir dem er evnen til å lage intelligent-klingende argumenter for hvorfor det ville være bra og smart for USA militære for å gjøre noe ondt og dumt.

The Oatmeal har en flott tegneserie om dette (som noen også har gjort om til en video hvis du foretrekker det). Viktigere, forfatteren bemerker ganske riktig at hjernens tendens til å styrke sitt verdensbilde ikke betyr at det er umulig å endre ens tro i lys av nye bevis, bare at det er vanskeligere enn å akseptere tro som bekrefter skjevhetene. Det krever litt arbeid, og det krever oppriktighet og ærlighet, men det kan gjøres. Noe som er gode nyheter for de av oss som har interesse av å overbevise folk om å forlate sine propagandakonstruerte verdensbilder for virkelighetsbaserte.

Noen ganger kan bare det å være tålmodig med noen, vise empati, behandle dem slik vi sjøl ønsker å bli behandlet, og jobbe for å etablere en felles plattform for å overvinne den primitive psykologien som skriker at vi er fra en fiendtlig stamme, oppnå mye mer enn bare å legge ut tonnevis av objektive fakta som motbeviser den fortellinga de tror på om Russland eller Kina eller deres egen regjering eller hva det måtte være.

Og framfor alt kan vi bare fortsette å fortelle sannheten, på så mange friske, engasjerende og kreative måter vi kan komme på. Jo mer vi gjør dette, jo flere muligheter er det for noen å få et glimt av noe utenfor sløret til deres propaganda-installerte verdensbilde og de kognitive skjevhetene som beskytter det. Jo flere slike muligheter vi skaper, desto større sjanse har sannheten for å få inn et ord på høykant.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Caitlin Johnstone:

Why Propaganda Works

Forrige artikkelAftenposten og korrupsjon i Ukraina
Neste artikkelHunter Bidens laptop: ukrainsk selskap åpnet en bankkonto for å betale bestikkelser
Caitlin Johnstone
Caitlin Johnstone er en australsk journalist og blogger. Hun skriver på sine nettsider at artikelene hun signerer stort sett er blitt til i dialog og samarbeid med ektemannen Tom Foley. "Det virker ganske åpenbart for meg at arten vår er på vei mot katastrofe hvis vår oppførsel i stor skala forblir diktert av systemer der mennesker og nasjoner konkurrerer med hverandre om makt og profitt i stedet for å samarbeide med hverandre til beste for alle. Jakten på profitt for sin egen skyld dreper biosfæren vår og agendaen for unipolar dominans driver oss stadig nærmere atomkrig, så jeg finner det ingen overdrivelse å si at selve vår overlevelse avhenger av å forlate kapitalismen og imperialismen til fordel for samarbeidsbaserte samfunnsmodeller."