Hvordan skader stråletåka?

0

Forklaringen som også radiofysikerne forstår på hvordan stråletåka skader.

Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og universitetslektor NTNU.

At mikrobølger fra mobiler, AMS-målere, WiFi og liknende er “ikke-ioniserende”, er en hovedgrunn til at radioingeniører og -fysikere ikke har akseptert at slikt kan gi helseskader. Det ville være i strid med grunnleggende fysiske lover, har de ment. Dette bygger strålevernet og helsevesenet på.

Men der tok de ganske enkelt feil. Her får du forklaringen som enhver radiofysiker vil forstå. Den står i et lite notat som jeg har oversatt fra tysk, og som er til å forstå for oss alle.

Radiofysikerne har i alle år gått ut fra at elektromagnetisk stråling bare kan virke skadelig ved sin kraft til å skape ioner og gjennom sin evne til å skape oppvarming. Frekvensene i mikrobølger, som vi bruker til de fleste trådløse enheter, er “ikke-ioniserende”, dvs. har ikke kraft nok til å slå elektroner ut av sine baner og dermed skape ioner. Strålingen er dessuten svært langt fra å være sterk nok til å kunne skape oppvarming.

Dette har radiofysikerne trådløsbransjen, helsevesenet og strålevernet bygget på. De mange forskningsfunnene som viser skade, måtte derfor være feil, har de hevdet.

Men der tok de altså feil: Pulsene i mikrobølgene skaper faktisk høyfrekvent, ioniserende stråling, altså stråling med nok energi til å skade all biologi.

Dette er banebrytende kunnskap. Den river ikke bare det faglige grunnlaget bort under dagens strålevern og helsepolitikk på området, men også under alle utredninger som tar de gamle premissene som utgangspunkt når de avviser all forskningen som påviser biologiske skadevirkninger ved å vise til at strålingen i utgangspunktet er svært “svak” eller at styrken ikke er godt nok målt. For virkningen kan altså være sterk likevel og virke gjennom flere mekanismer som har vært godt påvist i flere tiår, og som enhver fagmann på feltet er vant til å akseptere straks man får vite at det finns ioniserende komponenter i den mikrobølgede strålingen.

Tyskeren Georg Vor, som driver et rådgivningsfirma for tiltak innen elektromagnetiske felt (EMF) og helse, har skrevet et lite notat som forklarer dette slik at de fleste kan henge med. Han gir dessuten forklaringer på alle faguttrykk, og gir kilder som er detaljerte og faglige nok for enhver biolog, fysiker og medisiner – om de vil bruke litt tid på å sette seg inn i dem. Dessverre for de fleste nordmenn, er disse kildene stort sett er på tysk.

Siden jeg for evigheter siden hadde tysk på skolen og seinere gikk et år på tysk skole der vi hadde Göethes “Faust”, Del 2, som pensum, tar jeg meg fram i slike tekster. Derfor har jeg etter tips fra tyske fagforbindelser oversatt det 10-siders notatet som Georg Vor har skrevet. Du laster det ned ved å trykke på knappen under, eller åpner det i nettleseren ved å trykke på lenken i referansen lenger nede. Du kan spre det fritt.

Last ned G. Vor: «Og likevel ioniserer den …»

Einar Flydal, den 24. juni 2023

PDF-versjon av denne bloggposten, uten notatet: EFlydal-20230624-Forklaringen-som-ogsa-radiofysikerne-forstar-pa-hvordan-straletaka-skader.pdf

Referanse

Georg Vor: “Og likevel ioniserer den …”, notat, 10 sider (2023)

Last ned G. Vor: «Og likevel ioniserer den …»

Tysk originaltekst: Georg Vor: «Und sie ionisiert doch…», publisert 01.09.2020 og revidert den 02.04.2023, https://www.elektro-sensibel.de/downl_count.php?ID=150.

Forrige artikkelSkadelige myter
Neste artikkelCIA visste om Prigozhins kuppforsøk