Freia og sanksjonsspøkelset fra Kiev

0

Av Eva Thomassen.

Freia og sjokolade har vært i nyhetsbildet siste ukene. Ulike grupper og bedrifter var ivrige etter å boikotte Freia. Andre livredd for å miste jobben. De som ivret etter å vise solidaritet med Ukraina ved å avbryte samarbeidet med Freia risikerte ingenting. Den Norsk Turistforeningen eller Stordalen tok ikke hensyn til om 300 ansatte ved Freia mistet jobben. Store butikkkjeder som COOP, Meny og andre ba om møte med div. ministre for å få klarhet i om de ville bli sanksjonert om de fortsatte samarbeidet med Freia. De fikk klarhet i at Freia ikke står på EUs sanksjonsliste, derfor heller ikke den offisielle  norske sanksjonslista. Ikke eierselskapet Mondelēz heller.

Sanksjonene mot Russland

Det synes som de fleste ikke kjenner sanksjonene mot Russland som Norge har sluttet seg til gjennom EU. Det burde alle hatt fått kjennskap til. Sanksjonene rammer hundrevis av arbeidsplasser og bedrifter i Norge.

Solidaritet med EU og NATO.

Overordnede føringen for regjeringens støtte til EUs innføring av sanksjoner mot Russland:

Dette dreier seg om å slå ring om helt grunnleggende interesser for Norge: at rett må gå foran makt. Vi må stå sammen med våre allierte og partnere og vise solidaritet med det ukrainske folk. Dette er i Norges sikkerhetspolitiske interesse. Målet er at Russland skal skifte kurs og erkjenne at denne type aggressiv fremferd ikke aksepteres. Det mest effektive vil derfor være å slutte seg til tiltak som har bred internasjonal støtte. 

3 års fengsel

Tiltakene som er innført i norsk rett må etterleves av alle norske statsborgere og selskaper, og samtlige på norsk territorium må forholde seg til disse. Brudd på tiltakene er straffbart. Også omgåelse er straffbart. For norske bedrifter innebærer tiltakene  en aktsomhetsplikt. Inntil 3 års fengsel for å bryte sanksjonene.

– Vi har klare forventninger til at norsk næringsliv følger sanksjonene. Det er straffbart å bryte sanksjonene. Både forsettlig og aktløse handlinger bli rammet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 Generelt om håndheving

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-tiltak1/sanksjoner_aggresjon/id2905102/?expand=factbox2905675

Er Norge medlem av EU?

Det Norge har gjort er å tilpasse EUs sanksjoner til norske forhold. Siden Norge ikke ligger ved Middelhavet og EU er opptatt av Middelhavet må Norge tilpasse det til våre farvann. Norge må ikke. Norge er ikke med i EU, sitter derfor på gangen og har ingen innflytelse over vedtak fattet av EU. For å vise solidaritet med EU straffer Norge norske bedrifter. Når EU forbyr russiske båter å legge til kai ved havner i Middelhavet, forbyr Norge russiske båter å legge til kai oppover hele kysten; helt til Finnmark. Det Norge i realiteten gjør er ikke å straffe Russland, men å ødelegge næringsvirksomhet i nord.

Skipsverftet Kimer i Kirkenes

Kimer rammes av sanksjonene mot Russland

Skipsverftet Kimer i Kirkenes er en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. De har 74 ansatte og 13 lærlinger. Nå må verftet stenge fordi de reparerer russiske fiskebåter. Alle blir sagt opp, lokalsamfunnet forsvinner når alle må flytte fra Sør-Varanger kommune.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/regjeringen-skjerper-sanksjonene-mot-russland-1.16407491

Freia og sanksjonsspøkelset fra Kiev

Hvordan dukket Freia opp av Twistposen når verken EU eller Norge sanksjonerer Freia eller eierselskapet?

Angiverportal

Ukraina opererer med en egen privat sanksjonsliste. En angiverliste.

(Jeg velger å kalle den angiverportal fordi det er det den er).

De som står bak denne angiver- og fryktlista kan finne ut om du eller jeg spiser Freia melkesjokolade. Her kan de finne hvem som solgte sjokoladen til deg. Hva hun i kassa heter, hva hun tjener, hvem familien hennes er. Når hun er født.

Hvor mye butikken tjener. Hvor mye du tjener, hvor du jobber. Om du støtter Russland. For å bli fjernet fra listene må du offentlig fordømme krigen, si opp jobben din og gi fra deg alle pengene du har til et fond. Dette må du gjøre innen en gitt dato.

All informasjon om deg blir sendt til alle land der denne gruppen ber regjeringene sette deg på deres sanksjonslister. Det samme vil skje med familiemedlemmene dine. Med andre ord. Du skal knuses.

Hvem er det som står bak dette spøkelset?

https://sanctions.nazk.gov.ua/en/

En «arbeidsgruppe» på russiske sanksjonerer har som mål å gi ekspertise og erfaring til regjeringer og selskaper over hele verden ved å bistå med utformingen av sanksjonsforslag som vil øke kostnadene for Russland.

Gruppa kaller seg Yermak-McFaul Expert Group, som jobber fra Stanford/USA. Lederen er Michel McFaul; director of the Freeman Spogli Institute for International Studies og  tidligere amerikansk ambassadør til Russland under president Obama.  https://fsi.stanford.edu/about

Teamet består av 60 eksperter med bakgrunn innen finansiell analyse, økonomi, regnskap, strategi, styring, geopolitikk og eurasiske anliggender med felles spredning av artikler på ti språk, inkludert russisk, ukrainsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, kinesisk, hindi, polsk og engelsk, kompilerer dette unike datasettet ved å bruke både offentlige kilder som myndighetsdokumenter, skattedokumenter, selskapsuttalelser, finansanalytikerrapporter, Bloomberg, FactSet, MSCI, S&P Capital IQ, Thomson Reuters og forretningsmedier fra 166 land; så vel som ikke-offentlige kilder, inkludert et globalt wiki-lignende nettverk av 250+ bedriftsinsidere, varslere og ledende kontakter.

Denne virksomheten foregår i samarbeid med Zelensky/  utenriksdepartement og antikorrupsjonsmyndighetene i Ukraina (betryggende?). Så når Zelensky snakker om «Freia melkesjokolade» er han blitt fortalt om den fra angivergruppa.

Her fra en videolinkmøte mellom angivergruppa og Zelensky.

YouTube player

I portalen kan du finne

– enkeltpersoner og bedrifter som allerede er ilagt sanksjoner. Enkeltpersoner og bedrifter som sannsynligvis vil bli ilagt sanksjoner. Tilgjengelig informasjon om eiendeler til krigstilhengere.

Anklages for å bidra til Putins krigskasse

Her en nordmann på lista. Han sier: «jeg avsluttet min kontakt med Russland for lenge siden, allikevel står jeg på denne lista.»

https://e24.no/naeringsliv/i/eJ0LwR/nordmann-staar-feilaktig-paa-ukrainas-svarteliste-aapenbart-ikke-bra

Bruksanvisning

Brukere av portalen kan raskt finne en sanksjonert person og/eller bedrift gjennom søkeordsøk. Funksjonen med å sammenligne sanksjonslister etter land og kategorier gjør det igjen mulig å vurdere nivået på synkronisering av sanksjoner fra de allierte landene. Profilen til en sanksjonert person eller en potensiell sanksjonskandidat inneholder data om landene som har ilagt sanksjoner, begrunnelsen for ileggelsen av dem, informasjon om forbindelser og eiendeler. Brukere kan trygt og anonymt rapportere via den portalutpekte personens forbindelser med andre og dele informasjon om den personens eiendeler. I tillegg lar portalen brukere rapportere tilfeller av omgåelse av sanksjoner. For å gjøre dette, må brukerne gå til den aktuelle delen og følge instruksjonene.

«Propagandaliste»

Jeg velger å skrive om listen over uskyldige mennesker under kategorien «propagandister». Bedrifter har tross alt en beskyttelse selv om deres ansatte, eiere osv. også rammes.

Alle tenkelige og utenkelige personer som har eller måtte ha en eller annen forbindelse til Russland  står oppført under «propagandister» i denne databasen. 16555 personer delt inn i ulike sektorer.  

Avdelingen for propagandister inneholder alt fra svigerdøtre til journalister til sangere, prester, kunstnere, bloggere osv. De er listeførte med navn, bilde, fødselsdato og fødested. Hvor de er ansatte, hva de må ha sagt eller ikke sagt, hvor de jobber nå.  Hva de har skrevet, link til  Facebookside osv. Hver person har en egen «side» der denne angivergruppa ber alle regjeringer sette personen på deres sanksjonsliste og å spre informasjon på nettet og andre steder. Å rett og slett henge ut folk. Å gjøre livet uutholdelig for den det gjelder. Gjøre personen til fritt vilt. 

Familie

Det er naturlig å mistenke slektninger til sanksjonerte personer, med mindre de er kjent som offentlige dissidenter, i så fall bør de være unntatthttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4112885

Publisitet

Utlevering av informasjon om enkeltpersoner som «støtter Russlands krig» mot Ukraina kan få dem til å tenke seg bedre om og slutte å samarbeide med Russland. Portalen lar også brukere rapportere eiendelene til sanksjonsmål. De frosne eiendelene kan bidra til den fremtidige gjenoppbyggingen av Ukraina. Brukere kan også rapportere all tilgjengelig informasjon om sanksjonsomgåelse.

Det finnes ingen liste over personer som er «propagandister» som har mistet jobber. Sangere, musikere osv. som er etablert utenfor Russland.

Vilkår for å bli fjernet fra sanksjonslisten:

 Vedkommende skal (a) offentlig fordømme eller på annen måte uttrykke uenighet med Kremls politikk, og, hvis relevant, (b) gå av fra hans/hennes stilling i media, utdanningsinstitusjon, offentlig bevegelse/forening, eller kirke. Den enkelte må gjøre det før en gitt dato.

Her en svigerdatter og en journalist anklaget for å være «propagandister»

(jeg har sladdet bildene)

https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-person-warning/?category=12&subcategory=34&page=2

Myrotvorets

 Minner mistenkelig mye om den portalen som opererer med en egen drapsliste.

«Myrotvorets» eller «Peacekeeper» omtaler seg selv som en uavhengig ikke-statlig organisasjon som leter opp og publiserer navn på dem de mener er forrædere av Ukraina. 

Forskjellen er at denne portalen er mer intrikat, farligere. Denne portalen kan i teorien lamme hele verden. Vi så hvor skremt sjefen for Mondelas var da han uttalte seg på TV om Freia og bedriften bak. Portalen er effektiv overfor bedrifter. De er livredde for å gå konkurs.

Arbeidsgruppa

Her er et videomøte mellom de som sitter i arbeidsgruppa. Tema: Hvordan stramme ytterligere til de russiske sanksjonene. De er ikke fornøyde med at sanksjonene ikke biter skikkelig fra seg. Målet er å ødelegge Russland. Resultatet er å ødelegge uskyldige mennesker og å ødelegge internasjonal økonomi. Gruppa består av en blodtørstig amerikansk/ukrainsk mafia av Russland-hatere. Det hatet kom ikke 24.2. 2022. Å produsere så mange dokumenter, rapporter, lage denne portalen kan ingen klare å løpet av ett år.

YouTube player
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHvor kommer trusselen mot Sverige fra?
Neste artikkelNYT: Vestlige land har sendt ødelagte våpen til Ukraina