NYT: Vestlige land har sendt ødelagte våpen til Ukraina

0
En Humwee i Ukraina

Noen våpen betalt av den ukrainske regjeringen har ikke blitt levert.

Av Dave DeCamp.

Anti-War, 19. juni 2023

New York Times rapporterte mandag at USA og dets vestlige allierte har sendt våpen til Ukraina som var ødelagte og trengte reparasjoner eller bare var nyttige som reservedeler.

Rapporten sa også at Ukraina ikke har mottatt våpen fra entreprenører som de har betalt for. Ved utgangen av 2022 betalte den ukrainske regjeringen over 800 millioner dollar for våpenkontrakter som helt eller delvis ikke ble oppfylt.

Kilder fortalte Times at noen av de manglende våpnene hadde blitt levert eller refusjoner ble utstedt, men sa at flere hundre millioner dollar ble betalt for våpen som aldri materialiserte seg. Rapporten sa at de mest verdifulle, ikke-leverte kontraktene, var mellom det ukrainske forsvarsdepartementet og statseide ukrainske våpenselskaper.

Ukraina har også hatt problemer med entreprenører i andre land. Ifølge ukrainske regjeringsdokumenter betalte Kiev 19,8 millioner dollar til Ultra Defense Corporation, en amerikansk våpenhandler basert i Tampa, for å reparere 33 skadede haubitser levert av den italienske regjeringen.

Dokumentene sa at 13 av haubitsene ble sendt til Ukraina, men ankom uegnet for kampoppdrag, selv om administrerende direktør i Ultra Defense Corporation hevdet at hver kanon fungerte da de ble levert og klandret ukrainerne for ikke å vedlikeholde dem. Kiev klaget saken inn for Pentagons generalinspektør, som etterforsker saken.

Det er også flere eksempler på at militært utstyr som ble hentet fra amerikanske militære lagre, ikke var i god stand. En amerikansk hærenhet basert i Kuwait ble beordret til å sende 29 Humvee-biler til Ukraina, og enhetens leder hevdet at alle unntatt én av Humvee-kjøretøyene var klare til kamp. Men en rapport fra Pentagon sa at 26 trengte reparasjon.

Etter at Humvee-bilene ble reparert, ble de sendt til Polen for å bli gjort klar for Ukraina. Men i Polen ble det oppdaget at 25 av Humvee-bilene trengte nye dekk. En Pentagonrapport sa at funn av nye dekk «forsinket forsendelsen av annet utstyr til Ukraina og krevde betydelig arbeidskraft og tid».

I tillegg til problemene med skadet utstyr, fant en nylig rapport fra Pentagons generalinspektør at amerikansk militærpersonell ikke sporet våpen som ankom Polen for å bli sendt til Ukraina.


Denne artikkelen ble publisert av Anti-War:

NYT: Western Countries Have Sent Broken Weapons to Ukraine

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad


Dave DeCamp er nyhetsredaktør i Antiwar.com, følg ham på Twitter @decampdave. Se alle innlegg av Dave DeCamp

Forrige artikkelFreia og sanksjonsspøkelset fra Kiev
Neste artikkelDystre tall viser økende fattigdom i Norge
Dave DeCamp
Dave DeCamp er nyhetsredaktør for Antiwar.com, følg ham på Twitter @decampdave.