Europa taper mot USA og avstanden øker

0

«Den amerikanske økonomien er nå betydelig rikere og mer dynamisk enn EU eller Storbritannia – og gapet vokser. Det vil ha en innvirkning langt utover relativ levestandard. Europas avhengighet av USA for teknologi, energi, kapital og militær beskyttelse undergraver stadig alle ambisjoner EU måtte ha om «strategisk autonomi».«

Dette skriver Gideon Rachman i Financial Times:

Europe has fallen behind America and the gap is growing

«I 2008 var EU og USAs økonomier omtrent like store. Men siden den globale finanskrisen har deres økonomiske formuer avveket dramatisk. Som Jeremy Shapiro og Jana Puglierin fra European Council on Foreign Relations påpeker: «I 2008 var EUs økonomi noe større enn USAs: $16,2 billioner mot $14,7 billioner. I 2022 hadde den amerikanske økonomien vokst til $25 billioner, mens EU og Storbritannia til sammen bare hadde nådd $19,8 billioner. USAs økonomi er nå nesten en tredjedel større. Den er mer enn 50 prosent større enn EU uten Storbritannia.»

Det europeiske teknologilandskapet er dominert av amerikanske firmaer som Amazon, Microsoft og Apple. De sju største teknologiselskapene i verden, målt i markedsverdi, er alle amerikanske. Det er bare to europeiske selskaper på topp 20 – ASML og SAP. Mens Kina har utviklet sine egne innenlandske teknologigiganter, blir europeiske mestere ofte kjøpt opp av amerikanske selskaper. Skype ble kjøpt av Microsoft i 2011, DeepMind ble kjøpt av Google i 2014. Utviklingen av AI vil sannsynligvis også bli dominert av amerikanske og kinesiske firmaer.»

USAs krig mot Europa

Det går dårlig for USA i krigen mot Kina og Russland. Men USA seirer på alle fronter i sin krig mot sine «allierte» i Europa. Det er særlig to fronter i denne krigen som ødelegger Europa og styrker USAs overtak:

  • Energikrigen – «det grønne skiftet» har langt på vei ødelagt energigrunnlaget til europeisk industri og bidrar til avindustrialisering.
  • Sanksjonskrigen. Det at Europa tvinges til å gjennomføre sanksjoner mot sin viktigste energileverandør og sitt viktige marked Russland har ført til nedleggelser og industriflukt. Mest ekstremt er sjølsagt ødeleggelsen av Nord Stream. Det og annen stengning av energikranene fra Russland har bidratt til den økende industridøden i Europa.

Europa har utstyrt seg med «ledere» som entusiastisk går inn for å ødelegge Europas industri og næringsliv på en måte som tjener USA.

Den sjølpålagte ødeleggelsen av økonomien gjennom lockdownpolitikken rammet EU hardere enn USA, og mens USA til en viss grad har fått til en slags vekst igjen, har ikke EU gjort det. Det går bare verre.

Allerede i 2022 kunne Forbes rapportere om følgende prognoser for «vekst»rater i Europa: Tyskland (2023: -2.3%), Italia (-2.1%), Frankrike (-1.2%) og Spania (-1.6%).

Europe Is Heading For ‘Deep Recession’, Deindustrialization

Og Politico spurte om vi nå ser slutten på «Made in Europe».

Energikrisen er spesielt akutt for sektorer som glass, kjemikalier, metaller, gjødsel, tremasse og papir, keramikk og sement, som krever mest energi for å drive sin industrielle produksjon – og mellom dem sysselsetter 8 millioner mennesker. Men i møte med stadig økende økonomisk konkurranse fra både Kina og nå et stadig mer proteksjonistisk USA, advarer europeiske ledere åpent om en smitte av «avindustrialisering» som påvirker all produksjon over hele kontinentet.

I en ny e-post til ansatte, sett av POLITICO, fremhevet den europeiske kommisjonæren for det indre marked, Thierry Breton, innsatsen for å øke Europas globale konkurranseevne som «en topprioritet».

Det kan de godt si, men når EU med haleheng som Norge «velger» å ødelegge forholdet både til Russland og Kina og dessuten driver ideologisk styrt ødeleggelse av egen energiforsyning, kan man ikke vente noen konkurranseevne.

«Høye energipriser i Europa vil fortsette å påvirke våre medborgere, men også hele industrielle forsyningskjeder og [små og mellomstore bedrifter],» skrev Breton. «Samtidig prøver Kina, USA og andre land – ikke uten suksess – å tiltrekke seg vår industrielle kapasitet.

«Uten en sterk produksjonsbase,» heter det i Bretons e-post, «Europas forsyningssikkerhet, eksportevne og jobbskaping er i fare.»

Og det er den veien pila peker.

Europa på vei ned i fattigdom

Det nyføydale EU evner ikke å skape noe grunnlag for velstand og vekst i Europa, men har gjennom mange år bidratt til stagnasjon og sjølskading. Dette kan nå avleses av tallene. Arbeiderklassen i EU er på vei ned i fattigdommen. Og det går fort:

Europa, og det gjelder i høyeste grad Norge også, står i dag uten nasjonale ledere som evner å sette interessene til egen befolkning og egen velferd først. Disse utstoppede dressene og draktene har i stedet valgt å satse på å være juniorpartner i USAs kriger og ruste opp, og det vil si kjøpe amerikanske våpen og teknologi.

Med en slik politikk forsvinner også grunnlaget for velferdsstaten, for pensjoner, trygder, sosialt helsevesen og sosial boligpolitikk (hvis den da ikke forsvant for lenge siden).

Dette ser dystert ut, og det vil bli verre så lenge folkene i Europa ikke evner å kvitte seg med slike ledere og en slik politikk.

Forrige artikkelLitt om Sveriges NATO-provoserte holdning til Russland:
Neste artikkelKiev «høyner» innsatsen med grenseoverskridende angrep med nynazister