Er Labour allerede tomt for ideer?

0
Fra Twitter-kontoen til Rachel Reeves.

Rachel Reeves representerer et parti som er lammet av frykt.

Av Thomas Fazi.

Forrige måned reiste skyggekansler Rachel Reeves til USA for å presentere Labours nye økonomisk-politiske strategi, kalt «securonomics«. Hvis du synes det er rart for et parti å avsløre sitt økonomiske manifest foran et utenlandsk publikum i stedet for sine faktiske velgere, er det fordi det er det. Det motsatte scenariet – en amerikansk leder som reiser til Storbritannia for å presentere sin kampanjeplattform – ville være utenkelig. Det er faktisk vanskelig å forestille seg et mer avslørende eksempel på det Perry Anderson kalte den britiske politiske klassens «hyper-underkastelsen under USA». Hvis det er noe spesielt med forholdet mellom Storbritannia og USA, er det førstnevntes manglende evne til å overvinne sitt mindreverdighetskompleks i møte med USAs globale tilbakegang.

Det viste seg imidlertid snart at det var en annen grunn til Reeves’ reise til USA: hun var der for å understreke at securonomics ganske enkelt er den britiske ekvivalenten til «Bidenomics» – USAs nye økonomiske paradigme, som nylig ble skissert i en tale av National Security Rådgiver Jake Sullivan. Ved den anledningen erkjente Sullivan at den gamle Washington-konsensus – basert på omfavnelsen av privatisering, deregulering og hyperglobalisering – har mislykkes. Det har, antydet han, ødelagt USAs arbeider- og middelklasse, uthulet dens industrielle basen og infrastrukturen, og gjort landet overavhengig av import for forsyning av alt fra energi til mat til grunnleggende medisinske forsyninger. Det samme kan selvfølgelig sies for de fleste vestlige nasjoner.

I stedet for dette mislykkede programmet foreslo Sullivan en «ny» Washington-konsensus, basert på en mer proteksjonistisk stat som fremmer tekno-industriell motstandskraft og selvforsyning, samt avvikling av fjerntliggende forsyningskjeder. For dette formål har Biden-administrasjonen vedtatt flere lovforslag, inkludert Infrastructure Investment and Jobs Act, Chips & Science Act, og ikke minst Inflation Reduction Act, som til sammen betyr rundt 2 billioner dollar i nye føderale utgifter over de neste 10 årene.

Det er åpenbart en sterk geopolitisk dimensjon ved USAs omfavnelse av deglobalisering. Det handler ikke bare om å gjøre Amerika sterkere; det handler også, og kanskje enda viktigere, om å svekke Kina. Innerst inne kan denne strategien til og med bli sett på som en måte å forsterke den amerikanske økonomien på i påvente av en framtidig konflikt med Beijing. I denne sammenhengen, så mye som amerikanske ledere kan benekte det, har USA lite behov for ressursløse handelspartnere som Storbritannia, om ikke annet enn som kjøpere av USAs varer.

Storbritannia blir i økende grad sett på som konkurrenter og rivaler, eller i beste fall som militære allierte (med Storbritannia i en underordnet posisjon til USA, selvfølgelig). Faktisk bemerket Reeves selv det iøynefallende fraværet av Storbritannia fra Sullivans tale: «I sine nylige kommentarer nevnte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver en rekke internasjonale partnere… Ett land – i det minste for meg – var bemerkelsesverdig ved sitt fravær: Storbritannia.» Så mye for det «spesielle forholdet».

Dette gjør Reeves sitt forsøk på å vinne over den amerikanske administrasjonen ved å etterplapre Bidenomics som en papegøye desto mer ynkelig. Det reflekterer ikke bare en dyp mangel på fantasi – selv om dette ikke er noe nytt. Storbritannia har alltid utformet sin økonomiske politikk basert på det som tilfeldigvis måtte være det dominerende paradigmet på den andre siden av Atlanterhavet – men også en vrangforestilling om den endrede karakteren av forholdet mellom Storbritannia og USA. I det minste ser den nåværende Tory-regjeringen ut til å forstå at Joe Biden er engasjert i et «forvrengende globalt subsidiekappløp» med sikte på å oppmuntre selskaper til å flytte investeringer fra Europa til USA og oppmuntre kunder til å «kjøpe amerikansk». Dessuten, i den grad europeiske nasjoner er i stand til å sikre noen av Bidens føderale subsidier til sine egne industrier – slik Sunak håper å gjøre med undertegningen av den nylige «atlantiske erklæringen» med USA – innebærer dette full overholdelse av USAs konfronterende nasjonale sikkerhetsstrategi overfor Kina, til tross for Europas økonomisk gjensidig avhengige forhold til nettopp Kina.

Det er ikke dermed sagt at Labours økonomiske strategi er fullstendig feilaktig. Om noe har mange av punktene Reeves tok opp i talen sin blitt så åpenbare de siste årene at de er klisjeer: Selvfølgelig har Storbritannia, som andre vestlige nasjoner, latt avindustrialiseringen gå for langt. Faktisk er Storbritannia i en enda dårligere forfatning enn de fleste land i denne forbindelse: Siden begynnelsen av åttitallet, som et resultat av Thatcher-regjeringens radikale program for privatisering og deregulering, har det sett den mest betydelige nedgangen i produksjon som en andel av BNP av alle G7-økonomiene.

Så ja, Storbritannia trenger reindustrialisering; bortsett fra noen hardbarkede Thatcherister, ville få mennesker benekte dette. Det virkelige spørsmålet er hvordan man skal gå fram. Å svare på dette innebærer to viktige hensyn. For det første, har en liten, åpen økonomi som Storbritannias råd til å bryte båndene til Kina, verdens nest største forbrukermarked, og antagonisere BRICS-grupperinga, som gir opphav til verdens største og mest dynamiske handelsblokk? Og for det andre, kan Storbritannia mønstre ressursene som trengs for dette skiftet?

Som Sullivan bemerket i sin tale, kan dette bare oppnås ved å mobilisere enorme mengder offentlige investeringer, noe som er nettopp det USA gjør. Tilbake i 2021 la Starmer frem en like ambisiøs utgiftsplan, som innebar å låne 28 milliarder pund i året frem til 2030 for å bruke på grønn overgangspolitikk, som å subsidiere vindparker, isolere boliger, bygge batterifabrikker og fremskynde Storbritannias atomprogram. Man kan være uenig i detaljene i Labours plan, men den reflekterte i det minste en erkjennelse av at det å oppnå større økonomisk motstandskraft – «grønt» eller ikke – krever store utgiftsforpliktelser.

Imidlertid, som flere kommentatorer påpekte den gangen, ville Labours utgiftsplan være nesten umulig å forene med deres besettelse av finansdisiplin og «sunne penger». Under Corbyn-ledelsen vedtok partiet et sett med strenge «finansielle regler» med sikte på å kutte statsgjelda, som det lovet å overholde så snart de kom i regjeringsposisjon, som deretter ble ytterligere styrket av den nye ledelsen – og ingen er mer rigid forpliktet til å følge disse reglene enn Rachel Reeves. Da redaktøren av New Statesman nylig spurte henne om hun kunne tenke seg å bli kjent som «jernkansleren», svarte hun: «Du kan kalle meg det hvis du vil! Det er jerndisiplin i skattereglene våre, og kollegene mine vet det, og jeg tror de respekterer meg for det.»

Det var med en herlig følelse av uunngåelighet at Reeves kort tid etter at hun kom tilbake fra reisen, kunngjorde at hun forlot partiets politikk med store lån, og at en framtidig Labour-regjering bare ville ha som mål å nå sitt grønne investeringsmål på 28 milliarder pund i andre halvdel av sitt første parlament. Hun utelukket også universell barnepass for små barn. «Ingen plan kan bygges som ikke er på en grunnstein av økonomisk og skattemessig ansvar,» forklarte hun. «For hvis du prøver å gjøre ting som deretter krasjer markedene, havner du i den posisjonen som de konservative var, og jeg vil aldri være hensynsløs med de offentlige finansene …» En slik posisjon ville vært mer troverdig hvis Labour under pandemien ikke hadde godkjent at staten låner mer enn 300 milliarder pund for å betale folk for å holde seg hjemme og ikke gjøre noe. Likevel klandrer Reeves nå regjeringan for U-svingen, og sier: «Jeg forutså ikke hva Tories ville gjøre med økonomien, kanskje det var dumt av meg.»

På papiret kan dette skiftet virke som et smart trekk – og kan faktisk være nødvendig for å blidgjøre sentrumsvelgere og det finansielle etablissementet i forkant av valget. Men til sjuende og sist avslører den hvordan Labour, ved å omfavne den ortodokse fortellingen om finanspolitiske underskudd, og om at Liz Truss og Kwasi Kwarteng ble straffet for å ha forsøkt å presse gjennom et «fiskalt uansvarlig» budsjett, har satt seg i posisjon til å mislykkes.

Kwasi Kwarteng (født Akwasi Addo Alfred Kwarteng 26. mai 1975 i Waltham Forest i London)[2][3] er en britisk politiker. Som medlem av Det konservative parti har han vært parlamentsmedlem for Spelthorne i nordre Surrey siden 2010. Kwarteng var Storbritannias finansminister fra 6. september til 14. oktober 2022. Han var næringslivs-, energi-, og industriell strategiminister fra 2021 til 2022.

For Truss ble ikke kastet ut av markedene, men av Storbritannias eget teknokratiske etablissement, først og fremst Bank of England. På den tida advarte jeg dem på venstresida til å reflektere over hvor smart det var å glede seg over Kwarteng-hetsing, da dette bare ville forsterke den etablerte visdommen om at demokratiet må samsvare med det markedene sier. Likevel er dette nøyaktig slik Labour rettferdiggjorde sin helomvending når det gjelder utgiftsplanene. Reeves’ Labour, ser det ut til, er den levende legemliggjørelsen av et parti som er lammet av frykt: frykt for markedene, frykt for ortodoksien, frykt for Washington.

Men de på høyresiden som gleder seg over helomvendingen fordi de motsetter seg Labours «grønne politikk», har like mye skyld; de begår samme feil som de på venstresida etter Truss’ fall. Uansett hva man mener bør være fokus for Storbritannias økonomiske motstandsstrategi – det være seg bedre infrastruktur, selvforsyning med energi, økt produksjon, sikrere forsyningskjeder eller mer forsvarsutgifter – vil det kreve mobilisering av massive finanspolitiske ressurser. Og i en tid da verdensøkonomien har blitt snudd på hodet, utgjør tilbakekomsten av denne tverrpolitiske underskuddsfobien ikke noe mer enn å gi opp ethvert håp om økonomisk omforming. Nok en gang er konsekvensen at «det er ikke noe alternativ». Framtida er et sviktende status quo.


Denne artikkelen ble først publisert på UnHerd:

Is Labour already out of ideas?

Forrige artikkelNye kostråd uten vitenskapelig grunnlag
Neste artikkel«Pridectating»
Thomas Fazi
Thomas Fazi skriver om seg sjøl: Jeg er journalist/skribent/oversetter/sosialist. Jeg tilbringer mest tiden min i Roma, Italia. Blant annet er jeg medregissør for Standing Army (2010), en prisvinnende dokumentar-langfilm om amerikanske militærbaser med Gore Vidal og Noam Chomsky; og forfatteren av The Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent – and How We Can Take It Back (Pluto Press, 2014) og Reclaiming the State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World (samforfattet med Bill Mitchell; Pluto Press, 2017).