Røde bomber og Nansen

0
Illustrasjon: Arild S.

«Denne saka har bare ei si´e»

Av Eva Thomassen.

Det er blitt stille i Rødt og i mediene etter ledelsen av partiet fikk gjennomslag for «Ja til våpen». Et «ja» basert på synsing om Russland, press fra pressen og ikke minst lobbyister i egne rekker. Ingen flere sinte innlegg fra Jonas Bals som mente å vite at et «nei» til våpen er et «ja» til fascismen. Hvem vil vel bli omtalt som fascist?

Et «ja» til våpen er et «ja» til naziregimet i Kiev ble relativisert. Det er flere nazister i Russland enn i Ukraina. Det er Russland som representerer nazismen, fascismen, imperialismen, revisjonismen. 8 mai gikk «ja til røde bomber» og bar det ukrainske flagget. De kjempet for vår frihet. Vi kjemper for deres frihet.

«Nei» til våpen er et «ja» til  russisk imperialisme. «Ja» til våpen er et «nei» til all imperialisme.

Det er disse som får våpnene. Nazigruppa Azov. De har drept russere siden 2014. De er de mest effektive.

YouTube player

Ja til 75 milliarder skattekroner

I det øyeblikk Rødt sa «ja» til våpen fikk Moxnes Støre på døra på  Stortinget. Støre trengte underskriften slik at alle partier nå var enige om at 75 milliarder skattekroner kunne gå til Rødts røde bomber og ellers kunne Zelensky selv finne ut hva han skulle bruke pengene til. I realiteten fikk Zelensky fripass til å bruke pengene til hva som helst.

«Ja» til våpen er et «nei» til NATO. Våre bomber er røde. Røde bomber treffer bare russere. Med røde bomber skal russerne fordrives fra Ukraina.

Rødts «ja» betyr ja til både NATO, EU og ja til evig gjeld.

– God koordinering med EU og andre land som støtter Ukrainas frihetskamp er helt nødvendig for å hjelpe Ukraina best mulig. Jeg er veldig glad for at vi har hatt tett kontakt med EU, NATO, Verdensbanken og andre aktører gjennom dette spesielle året og at vi fortsetter å koordinere innsatsen fremover. Vi vet at Ukraina vil trenge støtte i lang tid fremover, sier utenriksminister Huitfeldt.

Krigen har økt verdien av vennskap og allianser. I en mer utrygg verden trenger særlig vi, som et lite land med åpen økonomi, nære allierte. NATO-fellesskapet er viktig, og snart kan forhåpentlig alle de fem nordiske landene være en del av den samme forsvarsalliansen.

Nansen-programmet

Statsministerens innledning på lanseringen av det flerårige Nansen-programmet for Ukraina

16.02.2023

President Zelenskyj, President of the Storting, Ladies and gentlemen. Welcome to this historic session. Zelensky på videolink fra Kiev.

Programmet er oppkalt etter fredsprisvinner Fridtjof Nansen, som gjorde en stor innsats i Ukraina for hundre år siden. I sitt nobelforedrag i 1922 fremførte Nansen en oppfordring som jeg gjerne vil sitere og gjenta.

Han sa at «alle må være med i arbeidet», «vi må la budstikken gå, vi må tenne vardene så de lyser fra alle fjell. Vi må reise våre faner i alle land, vi må danne en broderkjede jorden rundt».

Og det er det vi sammen gjør i dag, vi tenner varder i Norge, så de lyser fra alle våre fjell.

Pengene lånes av oljefondet

Den totale rammen for programmet er på 75 milliarder kroner (7,5 milliarder euro), og det inkluderer militær støtte til Ukrainas legitime selvforsvar, kortsiktig sivil humanitær støtte, og bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mulig.

Regimeskifte og demokrati

En del av pengene skal gå til å holde staten gående. Det er noe Norge har bidratt med siden regimeskiftekuppet i 2014. Norge har gitt militær støtte til trening av den ukrainske hæren til krig mot Russland. Viktig å huske på at Ukraina ikke er medlem av NATO. Så hva var motivasjonen for å engasjere seg i akkurat Ukraina? Norge har også påtatt seg å reformere justissektoren i Ukraina. Nye lover, domstoler, politisektoren osv. Norge kunne selv finne på hvordan Ukraina skulle styres. Det er nok noe Norge ikke har funnet på helt alene. Det er nok heller et samarbeid av regimeskiftekameratene i USA.

«Nansen-hjelpen» skal brukes til pensjoner, sosialhjelp, lønninger til statsansatte. I den pakka ligger også en videreføring av det som har vært en del av vestens plan for Ukraina. Demokrati. Vi får høre at Ukraina er demokratiets fyrtårn i Europa. Ja, egentlig i hele den frie verden. Et utstillingsvindu så å si.

Hvorfor blir man aldri ferdig med å gi penger til «demokrati» og mot korrupsjon i Ukraina?

Støtten skal bygge opp under demokratiske institusjoner, rettsstaten og et sterkt sivilsamfunn i Ukraina.

 – Vi vet at Ukraina har et akutt behov for penger. Gjennom denne typen støtte sikrer vi fortsatt drift av ukrainske skoler og sykehus og at pensjoner blir utbetalt. Samtidig bidrar vi til reformer som legger grunnlag for økonomisk vekst framover, gjenoppbygging og europeisk integrasjon etter krigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/humanitart-arbeid/naboland_hjelp/id2908141/

Trening av kanonføde

Det er avsatt penger til fem ukers kurs for ukrainske soldater. Heimevernet har fått jobben med å trene opp de ukrainske soldatene slik at de blir bedre i stand til å forsvare landet sitt. Etter de fem ukene skal soldatene rett til fronten der gjennomsnittslevealderen er 4 timer. Litt bruk og kast. Zelensky har vært nødt til å ekspropriere områder rundt Kiev til kirkegårder. 

Ukraina vil ha et betydelig behov for militær støtte fremover og trening en viktig del av denne støtten.

– Ukraina trenger flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av dette og bidrar der vi kan, sier Gram.
– Heimevernet leder det norske oppdraget med å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia. I løpet av fem intensive uker får de ukrainske soldatene en utdanning som skal gjøre dem bedre i stand til å forsvare landet sitt, sier Gram. 

Sanksjoner

«Ja» til våpen er et «ja» til rasering av norske arbeidsplasser og bedrifter, oppsigelser av arbeidere. Rødt har til og med gått lenger enn regjeringen når det gjelder sanksjoner. Så ivrig var Moxnes at han måtte få en leksjon av Huitfeldt i hvordan innretting og støtte til EUs sanksjoner slår ut i norsk lovgiving. At Norge ikke kan på den ene siden støtte EUs sanksjoner og samtidig bruke norske sanksjonslover. Når EU plassere russere på sanksjonslista så kan ikke Norge  tilføye russere på lista. Listeførte personer har i henhold til norsk lovgiving rettigheter som skal ivaretas.

NAV og russere

Sanksjonene gjør livet surt for vanlige russere i Norge som har rett på ytelser fra NAV. Dette er en tilsiktet straff for å være russer i Norge. Dette burde være en sak for Rødt, men det vil måtte reversere noe av iveren etter å straffe russere

https://www.nav.no/ukraina

https://www.dagsavisen.no/nyheter/politikk/2023/04/26/norge-ma-gjore-mer-for-a-svekke-putins-krigsmaskineri/

Nobels Fredspris «Våpen er vegen til fred»

Moxnes har nominert en russisk aktivistgruppa Vesna til Nobels fredspris. Vesna opererer på sosiale medier både for å omgå sensuren, bekjempe regimets krigspropaganda og organisere protester. Som opererer med en angiverliste på over 7000 navn. Navn på sivile russere som er blitt utsatt for attentater er å finne i slike lister.

Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, er også nominert til Nobels Fredspris. «Våpen er vegen til fred» blir årets budskap under prisutdelingen.

 Hovedbudskapet vil være mer støtte, mer avansert støtte, tyngre våpen og mer moderne våpen, sa Stoltenberg på Verdens økonomiske forum i Davos onsdag.

 Dette er en kamp for våre verdier, dette er en kamp for demokrati, og vi må bevise at demokrati vinner over tyranni og undertrykkelse, sa han.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2023/01/19/stoltenberg-vapen-er-veien-til-fred/

Rødt er ikke blitt bondefanget. Rødt har frivillig gått inn i fjøset som norsk rødt fe.

De av oss som er nysgjerrig på hvordan det egentlig står til med demokratiet i Ukraina:

https://jacobin.com/2023/02/ukraine-censorship-authoritarianism-illiberalism-crackdown-police-zelensky

https://www.opendemocracy.net/en/odr/totalitarian-tendencies-in-post-maidan-ukraine/

Forrige artikkel«New York Times tar fullstendig feil om avdollarisering»
Neste artikkelVerdens elendighet er nødvendig for at vi ikke skal kjede oss