Utarmet uran er et masseødeleggelsesvåpen

0

Av Bjørn Harald Jordan, Barbados.

Da VESTEN med USA i spissen vedtok å gå til krig mot Irak i 2003 var begrepet masseødeleggelsesvåpen knapt nok kjent.

Jeg velger å definere begrepet:

Er våpen som umiddelbart eller på sikt dreper eller skader de det rammer.

DU-ammunisjon er utvilsomt innafor definisjonen. Utallige rapporter finnes som resultat åv bruken i Gulfkrigen 1991, etter Kosovokrigen i 1999 og Irakkrigen 2003.

DU = Depleted Uranium = Utarmet Uran er et sluttprodukt etter at naturens naturlige uraninnhold anrikes slik at denne andre delen av sluttproduktet kan brukes i kjernekraftverk eller atomvåpen. Et viktig poeng er at egenvekta til disse to delene er på 19 gram per kubikkcentimter. Bly har egenvekt på ca 11.

Gjennomtrengningsevnen for DU-ammo er altså betydelig større. 

Siden det ligger enorme mengder lagra av DU var veien kort og relativt billig for utvikling av DU-våpen. Dette skjedde allerede i 1977.

Etter gulfkrigene og krigene i Jugoslavia oppsto begrepet Golfsyndromet som bl.a. ramma militært personal som hadde omgang med DU-ammo, som ved transport, lagring og rydding av nedslagsfelt. En kjent bortforklaring var at militært personell hadde pustet inn ørkenstøv.

Skader som barn i Irak ble påført på grunn av utarmet uran. / Foto fra den omtalte studien

Leser man omtale av idag om bruk av DU-ammo er det vanskelig å finne noen kritiske bemerkninger. NATO-land definerer DU-ammo som konvensjonell ammo.

Går man nærmere inn i dette sakskomplekset snus flere steiner,

Ifølge FN-statistikk ble antallet krefttilfeller syvdobla fra 1989 til 1994 og irakiske leger  dokumenterte en kraftig økning i tallet på for tidlig fødte.

26,8 % av de irakiske barna som ble født i årene etter krigen hadde medfødte, ofte dødelige misdannelser.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har bekreftet at det ble avfyrt oppimot en million runder med DU-ammo i Golfkrigen 1991. I Kosovo og Serbia ble også slike våpen brukt. De nektet først men løgnen ble avslørt da en NATO-talsmann bekreftet bruken.

I disse tider pågår det flere rettsaker der NATO er anklaget for det som er nevnt og for å ha påført livsmiljøet ubotelige skader. Slike rettsaker er også fremmet etter Irakkrigene.

Skoleprosjekt

Som naturfaglærer på Kristiansand Katedralskole Gimle lot jeg elevene fordype seg i dette problemområdet.  Dette skjedde skoleåret 2000/2001 etter en normalt grundig forelesnings-serie i biologi og fysikk relatert.

Noen av elevene som deltok var: Susanne, Trude, Charlotte, Erik, Malin, Nicolay, Øyvind, Krister, Rolf Daniel, Andreas og Gina, alle i klasse 1IDB.

I undervisninga brukte vi en 16mm film som var produsert av en fysiker fra et tysk universitet. I filmen dokumenteres flere levende og døde barn med de utroligste misdannelser. Noen født like etter krigen og noen med uhelbredelig kreft. Flere barn hadde funnet det attraktivt å leike med de istykkerskutte tanks i ørkenen. Fysikeren tok sine filmer og medbrakte sine prøver til sitt tyske universitet. Han døde seinere av kreft.

Se også Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium#Health_considerations

Jeg har aldri vært i tvil, DU-ammo er et masseødeleggelsesvåpen av verste sort.

Det dreper ikke bare momentant. Det dreper i flere hundre år etter bruk og det dreper også miljøet.

Med sitt vedtak som nok vil inkludere at det sendes DU-ammo til Ukraina slik britene ønsker så har Rødt tråkka over en grense som for meg er ubegripelig.

I hovedsak mener jeg dette skyldes uforstand, og lavt kunnskapsnivå på de fleste områder når det gjelder Nato-imperialistenes ubestridt folkefiendtlige framferd.

Av Bjørn Harald Jordan, fra havnekontoret i Matthew Town, Great Inagua, Bahamas


Les også: Storbritannia leverer ammunisjon med utarmet uran til Ukraina

Forrige artikkelRødt og våpen 2023
Neste artikkelForsvarsministrene til Tyrkia, Russland, Syria og Iran møtes i Moskva