Rødt og våpen 2023

0

Sluttreplikk

Av Eva Thomassen.

«Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner. Derfor er det riktig med våpenstøtte til Ukraina i kampen for selvstendighet og fred, når ukrainerne har bedt om det. Disse våpnene må ikke brukes utenfor ukrainsk territorium.»

«Putins uttalte mål er å ikke akseptere Ukraina som et land. Det er tsarisme og imperialisme i sin reneste form. Det må vi bidra til å kjempe imot,» sier han.

Men det går en grense. Ullmann er for eksempel negativ til å sende stridsvogner og jagerfly til Ukraina.

NTB: Rødt-veteran: Nei til våpenstøtte til Ukraina vil skade Rødt

Rødt opprettholder sin motstand mot å gi Ukraina stridsvogner.

Stridsvogner

Men regjeringen med støtte i Stortinget har i vinter donert flere av Forsvarets Leopard stridsvogner til Ukraina.

Forsvarsministeren: Norge sender åtte Leopard-stridsvogner til Ukraina

Regjeringen vil donere åtte stridsvogner av typen Leopard 2 A4 til Ukraina.

Tar fra daglig bruk 

I desember varslet Gram i et VG-intervju at det var aktuelt for regjeringen å gi Ukraina militært utstyr som er i daglig bruk i det norske forsvaret.

Regjeringen vurderte at Ukrainas behov i øyeblikket kunne være viktigere enn å ivareta norske behov på noen områder.

Stridsvognene som skal til Ukraina nå, tas ut av Forsvarets aktive struktur.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9zGBKr/roedt-snur-sier-ja-til-norsk-vaapenstoette-til-ukraina

Det er ikke Norge som bestemmer hvilke type våpen Norge skal sende. Det er det NATO som gjør. Så når Rødt sier at de ikke går inn for å sende stridsvogner så er det et eksempel på at Rødt ikke følger med på hva Norge driver med i Ukraina. At Rødt tar forbehold blir nærmest patetisk og pinlig.

Det er utenfor Norges kontroll. Norge har gjort det på bakgrunn av bestilling fra NATO. Norge har ingen selvstendig myndighet når det gjelder våpen til Ukraina. USA har til og med sagt at Ukraina må gjerne bruke våpen de har mottatt fra USA til angrep utenfor Ukraina.

Våpen

For å rettferdiggjøre et ja til våpenforsendelser til Ukraina har Rødt gått i en felle slik jeg ser det. Rødt begrunner sitt ja med å komme med meninger om hva Russland er. Det holder ikke med at Russland er et imperialistregime. Man får inntrykk av at Rødt måtte ta sats for å si ja til våpen. Når Rødt sier de er imot all imperialisme har vi aldri hørt noe i nærheten av samme omtale av USA. Det vil det også bli umulig for Rødt å si nå når de har gått til sengs med USA. NATO er ikke annet enn USAs redskap.

Krigsforbryter

Våpen er ikke veien til fred, som krigsforbryteren Jens Stoltenberg har sagt. Å tro at mer våpen vil skape fred, er en utopi. Det sa Siavash Mobasheri, gruppeleder i Rødt i Oslo, under debatten om våpenstøtte til Ukraina på Rødts landsmøte lørdag.

Å omtale Stoltenberg som krigsforbryter er forbrytersk. Støtter man våpen, støtter man NATO, støtter man USA, støtter man Stoltenberg. Norge har deltatt i alle amerikanske kriger siden 1990. Norge har støtte alle amerikanske kriger siden 2. verdenskrig.

Putin derimot, han er krigsforbryter. Stoltenberg selv mener Putin begår krigsforbrytelser når han angriper sivile.

I dette intervjuet snakker Stoltenberg seg selv inn som krigsforbryter ved måten han omtaler Putins handlinger i Ukraina. For det han tillegger Putin her er faktisk det samme han selv bidro til i Libya i 2011

Er president Putin en krigsforbryter?

Det vi har sett er at sivile har blitt angrepet, sivil infrastruktur har blitt angrepet, skoler, sykehus og ethvert bevisst angrep på sivil infrastruktur, sivile, vil være en krigsforbrytelse.

Vekker reaksjoner

Å si at Stoltenberg er krigsforbryter er i seg selv en forbrytelse

Uttalelsen faller ikke i god jord hos byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

– Dette skaper ikke et bedre klima for samarbeid og forhandlinger. Men bidrar til å skape større avstand. Kommunepolitikk er ikke utenrikspolitikk, men her viser Rødt en side av seg som gjør det svært krevende å samarbeide, sier Johansen i en skriftlig uttalelse til NTB, formidlet via sin sekretær. 

Til Aftenposten sier Johansen at han forventer at ledelsen i Rødt fordømmer slike uttalelser. Det kommer neppe til å skje. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier beskyldningen mot Stoltenberg er innenfor.

– Rødt var imot den ulovlige, folkerettsstridige Libya-krigen hvor 15 norske F-16-fly slapp til sammen 588 bomber over Libya. Dette var Jens Stoltenberg øverste ansvarlig for. Det må det være greit å påpeke, sier Moxnes til Aftenposten.

Virkelighetsfjernt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt reagerer sterkt.

– Det er noe virkelighetsfjernt med den politiske dømmekraften i partiet Rødt. Moxnes selv stemte mot at Sverige og Finland skulle få bli med i Nato etter demokratiske beslutninger om å søke medlemskap. Selvfølgelig skal vi bistå Ukraina for å beskytte ukrainere mot Putin-regimets raketter, skriver hun i en SMS til Aftenposten.

Også Høyre reagerer kraftig på krigsforbryter-anklagen.

– Det er grovt, alvorlig og helt uten rot i virkeligheten, skriver leder i utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide (H) i en epost til Aftenposten.

– Men det mest absurde er at Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at det er «helt innafor» å kalle Stoltenberg en krigsforbryter, sier Søreide.

Det er grovt, alvorlig og helt uten rot i virkeligheten, sier Høyre om at Rødt beskylder Jens Stoltenberg for å være krigsforbryter.

Statsminister Jonas Gahr Støre omtalen av sin tidligere partikollega: 

– De får se seg selv i speilet hvordan det får dem til å se ut. Det er et grovt begrep å bruke mot en person, og de må være i stand til å begrunne det, sier Støre til TV 2 i Brussel, hvor han skal signere en industriavtale med EU.

– Rødt viser til det som skjedde i Libya, hvor Norge deltok med mandat fra FNs Sikkerhetsråd om å kunne ta alle tilgjengelige midler i bruk. Det var en dramatisk situasjon, sier Støre om Norges innsats i Libya i 2011.

Statsministeren reagerer særlig på at partileder Bjørnar Moxnes støttet opp om utspillet, som kom fra Siavash Mobasheri i Rødt Oslo. 

– Det begrepet hører ingen steds hjemme og det tar jeg sterk avstand fra. At det kommer fra talerstolen er en ting, men når partilederen går god for det, så mener jeg at det er et alvorlig uttrykk for at Rødt er på feilspor, og jeg tar sterk avstand fra det, sier Støre. 

På spørsmål om det vil gjøre det vanskeligere for Arbeiderpartiet å samarbeide med Rødt, sier statsministeren at det vil avhenge fra sak til sak: 

– Det forteller litt om deres omgang med både sannhet og veldig alvorlige forhold, på en måte jeg tar avstand fra. Vi får forholde oss til samarbeid fra sak til sak, men folk får tenke selv.

Under landsmøtet gikk Rødt også inn for å sende våpen til Ukraina. Støre mener det er bra at alle partier på Stortinget nå støtter denne linjen. 

– Min første tanke er at krigen kom i februar i fjor. Det tok norsk politikk noen dager å innse at her må vi handle og være tydelige. det har tatt Rødt over ett år. Men la nå det være historien, det kan bli studert senere, avslutter statsministeren. 

NATO og Ukraina

NATOs støtte til Ukraina startet ikke i 2014 eller 2022 – praktisk samarbeid mellom NATO og Ukraina har pågått siden 1990-tallet.

Rødt mener at det er feil å se på denne krigen som noe annet enn en krig Putin står ansvarlig for alene. At ingen utenforliggende forhold kan legges til grunn for krigen. Hvis man velger å se bort fra NATOs rolle i Ukraina velger man samtidig å se bort fra et lands sikkerhetsinteresser. Et lands sikkerhet kan ikke gå på bekostning av et annet lands sikkerhet. Når Stoltenberg sier at Europas sikkerhet er avhengig av Ukrainas sikkerhet så er det positivt feil. Det ser vi jo nå utspille seg i nettopp Ukraina. NATO er en eksistensiell trussel for Russlands sikkerhet. Russland har ført diplomati i 30 år. Helt opp til den 24.2. 2022 forsøkte Russland å få garantier fra NATO om at Ukraina måtte forbli en nøytral stat utenfor NATO. Stoltenberg svarte med å opptre som en bajas og kom med retoriske propagandafraser av typen NATO er en defensiv allianse som aldri har truet Russland. At NATO arbeider for fred i Europa. Som om ikke Russland ligger i Europa.

For NATO er Ukraina uinteressant om ikke naboen het Russland. NATO og USA har aldri vist omsorg for noen. Selv ikke for jordskjelvsofre. Tyrkias jordskjelvofre fikk bistand fra NATO, ikke jordskjelvofrene i Syria. På samme måte betyr ikke ukrainere noe. At 300 000 ukrainske soldater er drept spiller ingen rolle. Vi fyller bare på flere. Nå er 100 ukrainske «soldater» på 4.ukers kurs i Norge. Dette er folk som ikke har noen militær bakgrunn som skal rett til fronten etter de 4 ukene. Ved fronten i Ukraina er gjennomsnittlig levealder 4 timer.

NATO grep fatt i Ukraina i 1991. Rett etter Sovjetunionen og Warszawapakten gikk i oppløsning. Leser man om samarbeidet mellom NATO og Ukraina og ser hva som utspiller seg i Ukraina i dag, skjønner man hvorfor NATO har satset så mye på Ukraina.

NATO: Relations with Ukraine

Forholdet mellom NATO og Ukraina ble formelt lansert i 1991, da det nylig uavhengige landet sluttet seg til North Atlantic Cooperation Council (NACC), et forum for dialog og samarbeid mellom NATO-allierte og deres tidligere Warszawapakt-motstandere. Noen år senere, i 1994, sluttet Ukraina seg til Partnership for Peace (PfP), et program for praktisk bilateralt samarbeid mellom individuelle partnerland og NATO. Det var et av grunnleggerne av Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), som erstattet NACC i mai 1997.

Charteret fra juli 1997 om et særegent partnerskap er fortsatt det grunnleggende grunnlaget for forholdet mellom NATO og Ukraina. NATO-Ukraina-kommisjonen (NUC) leder samarbeidsaktiviteter og gir et forum for konsultasjon mellom de allierte og Ukraina om sikkerhetsspørsmål av felles interesse. NUC kan møtes på ulike nivåer, inkludert stats- og regjeringssjefer, utenriks- eller forsvarsministre, ambassadører og i ulike formater på arbeidsnivå.

NATO drev tidlig på med å overbevise det ukrainske folket at NATO var veien til evig lykke.

NIDC ble innviet i Kiev i 1997 for å støtte arbeidet med å informere den ukrainske offentligheten om NATOs aktiviteter og fordelene med samarbeidet mellom NATO og Ukraina. NIDC er en del av NATOs avdeling for offentlig diplomati og var det første informasjonskontoret etablert av NATO i et partnerland og åpent for allmennheten. Senteret har tre hovedpilarer i arbeidet: øke bevisstheten og forståelsen av NATO i Ukraina; informere den ukrainske offentligheten om nøkkelaktiviteter i samarbeidet mellom NATO og Ukraina; og gi råd og støtte til ukrainske institusjoner innen utvikling av strategisk kommunikasjonsevne. For å lette NATOs kjerneoppgave og aktiviteter i Ukraina, støtter NIDC ulike offentlige diplomati- og kommunikasjonsprosjekter, inkludert rundebord, seminarer, konferanser og multimediaprosjekter.

NLO ble etablert i Kiev i 1999 og spiller en nøkkelrolle i å legge til rette for samarbeid mellom NATO og Ukraina. Dens viktigste samtalepartnere inkluderer innenriks-, utenriks- og forsvarsdepartementene, presidentkontoret, National Security and Defense Council, parlamentet og flere andre ukrainske byråer. Hovedprioriteringene inkluderer: å styrke Ukrainas gjennomføring av brede euro-atlantiske reformer; styrke den politiske og praktiske dialogen mellom NATO og Ukraina; støtte transformasjonen og den demokratiske styringen av sikkerhets- og forsvarssektoren; og bygge interoperabilitet mellom allierte og ukrainske styrker for å møte felles utfordringer.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm?fbclid=IwAR1bJA0nAIDbkCgXM-0VdWMhmcsHJV_4xS0EtzgyqJxS6T9PzFOLGoJnpmM

Har Rødt falt for den patologiske propagandaen vi her i Norge daglig blir utsatt for? Det kan nesten synes sånn. Det var unødvendig av Rødt å si ja til våpenforsendelser. Både fordi det har gått ett år. Mange er drept. Verken USA eller NATO eller Norge er i nærheten av å ta ordet forhandlinger i munnen. Når Rødt nå støtter norsk og amerikansk politikk i Ukraina har Rødt gitt bort det eneste kortet de hadde. Fred.


Les: Og så ble Rødt et parti for krig mot Russland

Forrige artikkelKrigsdagbok del 54 – 21. til 26. mars 2023
Neste artikkelUtarmet uran er et masseødeleggelsesvåpen