Norsk Bonde og Småbrukarlag forlot aldri forhandlingsbordet

0
Tor Jacob Solberg. Foto: NBS, Nora May Engeseth

Vi ønsket å legge fram vårt krav sier leder Tor Jacob Solberg.

Av Romy Rohmann.

Det blei brudd i jordbruksoppgjøret før forhandlingene med staten startet, det har vært mekling mellom NBS og BL i henhold til Hovedavtalen. Staten velger å gå videre med forhandlingene bare med Norges Bondelag, det er første gang dette har skjedd.

Forhandlingene mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag startet onsdag 19. april.

NBS skriver på sin hjemmeside den 24. april:

Det er brudd i jordbruksoppgjøret før forhandlingene har startet. Staten forhandler videre med Norges Bondelag. – Vi har krevd etter behov, og ikke etter det vi tror regjeringa godtar, sier leder Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Forhandlingene skjer på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket fra 1950, sist revidert i 1992.

Dette medfører plikter, både for staten og jordbruket. Vi har et system for forhandlingene som er regulert gjennom Hovedavtalen, og dette har og vil vi forholde oss til. Det er viktig for oss å presisere at vi aldri forlot forhandlingsbordet. Vi ønsket å legge fram vårt krav, sier Solberg.

Norsk bonde og Småbrukarlag ble ikke enige med Bondelaget om et felles krav, NBS har krevd etter behov. Det blir kun Bondelagets krav som legges fram for staten den 26.april, Stens tilbud vil komme den 5.mai.

Solberg sier videre på hjemmesida; Vi har gått inn i årets jordbruksforhandlinger med næringas behov som utgangspunkt. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ville i år gi den norske bonden mulighet til å oppnå inntekt på nivå med minstelønn.

Som vi har skrevet her på Steigan.no hadde NBS har med seg nye deltakere inn i årets jordbruksforhandlinger. Produksjonen av mat i Norge er ikke en sak bare for bønder. Tre nye navn skal delta under årets jordbruksoppgjør, bekrefter Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg. 

I 70 år har vi gjort jordbruksforhandlingene på samme måte. Skal vi løfte forståelsen av samfunnsoppdraget og hva bra matproduksjon betyr for andre enn bonden, er det viktig med bred alliansebygging, sier Solberg.

De tre sakkyndige er Jan Davidsen, tidligere leder av Fagforbundet og nå leder i Pensjonistforbundet (Davidsen har også vært medlem av LOs sekretariat), Anja Bakken Riise, leder for miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender og pensjonert generalløytnant Robert Mood. Mood er tidligere generalmajor i den norske hæren.

Dette landbruksoppgjøret er viktig for oss alle, det er et være eller ikke være for matproduksjon i Norge. Regjeringa har i Hurdalsplattformen lovet både en opptrappingsplan for inntekt, økt sjølforsyning, bedre velferdsordninger og styrket tollvern.

Nå er vi 1,5 år ut i regjeringsperioden og fortsatt har ingen av disse tingene kommet på plass. Det burde vært en selvfølge at dette lå som et mål i landbruksforhandlingene. Kravet til NBS gjenspeilet sjølsagt dette.

På hjemmesida til NBS sier Solberg videre:

Regjeringa må ta ansvar, mange avventer årets oppgjør for å avgjøre om de skal fortsette i næringa eller ikke.

Årets oppgjør må sende et tydelig signal til en hardt presset næring om at Hurdalsplattformen er mer enn bare er ord på papir. Nå ligger ansvaret for å sikre dette hos regjeringa, sier Solberg.

Han mener regjeringsplattformen er den beste muligheten vi har hatt på lang tid til å sikre en ny retning for jordbruket. I dag bruker vi kun 1 % av Statsbudsjettet på jordbruket.

Jordbruksoppgjøret handler om mye mer enn bondens inntekt. Både regjeringa og vi har mål om økt sjølforsyning av mat, styrket matsikkerhet, god dyrevelferd og bærekraftig produksjon. Men dette kommer med en kostnad, avslutter Solberg.

https://www.smabrukarlaget.no/aktuelt/nyheter/staten-velger-bondelaget-vi-oensket-aa-legge-frem-vaart-krav/

Staten og Bondelaget har i mange år samarbeidet om en retning som har kverna bønders hverdag til å bli tøffere og tøffere. Vi har måtte effektivisere mer og mer. Det er to retninger og viljer i norsk matproduksjon og de går litt hver sin vei, sa Solberg i Dagsnytt 18.

Vi ønsker en endring i norsk jordbruk sa Solberg i studio, vi ønsker mangfold og jamstilling slik at vi kan få det like bra som andre i landet.

Hele innslaget kan du se her:

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202304/NNFA56042423/avspiller

Forrige artikkelForsvarsministrene til Tyrkia, Russland, Syria og Iran møtes i Moskva
Neste artikkelFox News sparker Tucker Carlson – han ble for brysom