Hvor mye skal man krangle om de nye strømmålerne?

0
"Smartmåler"

Av Odd Handegård.

RME/EU (!!!) sendte for noen dager siden ut informasjon om at ca. 34.000 nordmenn ikke har byttet ut sin gamle strømmåler. Jeg er en av dem. Jeg fikk nylig et brev fra Troms Kraft om at TK vil stenge strømmen min den 9. mai 2023 om måleren ikke er byttet. Jeg fikk samme henvendelse i fjor, men skrev en begrunnelse om fritak – strømmen ble ikke stengt da, men nå gjentar TK trusselen. Jeg har returnert samme begrunnelse som i fjor. Her er fjorårets begrunnelse:

Tromsø 30. mai 2022

Til

Troms Kraft/Arva AS

kunde@tromskraft.no

Målerbytte – varsel om stengning av strømanlegg

Viser til Arvas brev av 20.05 2021 (??). Jeg klager med dette på at strømmåleren min foreslås byttet ut, og ber om å få beholde den gamle. Jeg har følgende argumenter:

Den foreslåtte strømmåleren er ledd i kraftbransjens omfattende økonomiske svindel av norske strømkunder. Den nye strømmåleren er en forutsetning for innføringen av en ny nett-tariff, der hovedprinsippet er en mer «fleksibel» strømbruk og strømpris som skal variere i løpet av døgnet. Den første statsråden som omtalte ordningen, Terje Riis Johansen, framstilte måleren og tariffen som en løsning som ville gi kundene billigere strøm (strømmålerne ville «bli en vidunderkur mot høye strømregninger»). Dette er selvfølgelig usant – ordningen fører til høyere strømpris for de fleste.

Strømmålernes påståtte «fleksibilitet» har sammenheng med andre ytterst tvilsomme offentlige energiplaner. Det har et par år vært pause i utbyggingen av vindkraft i Norge, men nå er planleggingen i gang igjen – regjeringen har antydet at det skal bygges 1.500 nye havturbiner før 2040, tallet på turbiner i Norge er uklart. Vindkrafta vil variere mye, og ustabiliteten vil først og fremt ramme norske husstander – norsk industri kan i liten grad bruke den ustabile energien, særlig fra landvind.

De overordnede argumentene for å bygge ut vindkraft i Norge – hensynet til den globale klimautviklingen – holder heller ikke. Alle skjønner i dag at ingen av de land som i dag produserer fossil energi, vil trappe ned produksjonen. Og alle skjønner også at den økonomiske veksten i verden vil være så enorm at fornybar energi fortsatt kun vil utgjøre en liten del av den fossile energien – uansett hvor mange vindturbiner man bygger. Situasjonen i Ukraina er en del av dokumentasjonen for dette.

Dessuten: Kraftsituasjonen i Norge krever egentlig ikke mer energi, foreløpig. Vi har fortsatt et energioverskudd (nettoeksporten var i 2021 nesten 18 TWh). Mange av de planene som angivelig krever mer energi, dreier seg om energi som skal dekke rent kraftsløseri: Elektrifiseringen av sokkelen (15 TWh?) skal kun overføre CO2-utslippene i Nordsjøen til EU. Men en slik triksing av CO2-utslipp har naturligvis ingen betydning for det globale klimaet. 14 mill. tonn klimagasser fra Nordsjøen gir identiske konsekvenser for klimaet også om utslippene flyttes fra det norske klimaregnskapet til klimaregnskapene i Tyskland og England. Resultatet er kun en «kreativ» myte som kraftbransjen prøver å innbille oss at den tror på. – Alternativer til vindkraft finnes i betydelig grad i Norge.

Bedre er det ikke med planene for energikrevende hydrogenproduksjon: Dersom man bruker 10 TWh vannkraft til hydrogenproduksjon, får man ikke mer enn ca. 4 TWh energi igjen (når hydrogenet skal gjøres flytende). Tilsvarende sløseri gjelder også mange andre elektrifiseringsplaner, men aller verst for den norske energibruken er det «liberaliserte» markedssystemet og de nye kraftkablene til Europa. Sammenhengene er ut fra dette ganske klare: De norske «klimatiltakene» er uten betydning for det globale klimaet. Før 2030 handler det meste om å skaffe strøm (mer vindkraft i Norge) til å dekke et meningsløst sløseri av strøm til elektrifisering, hydrogenproduksjon, krafteksport til EU, osv. Konsekvensen av sløseriet er dyrere og mer ustabil strøm til norske husstander og en voldsom rasering av norsk natur. Etter mitt syn er det nødvendig å se strømmålerne og nett-tariffen i en slik overordnet sammenheng.

Når det gjelder min egen situasjon, er den slik: Vi er et ektepar som bor i Vales vei 22. Vi er begge multi-funksjonshemmede (rullestolbrukere i 13 år). Vi har hjelp av hjemmetjenesten flere ganger om dagen: De kommer første gang kl. 0830, og bruker strøm til alle formål på de mest ugunstige tidspunkter (vask, kaffe, middag, klesvask etc.) Jeg er 86 år, og har sikkert ikke så lenge igjen. Dersom Arva stenger av strømmen den 17. juni 2022, vil vi sikkert kunne leve ei uke eller to på epler og bananer, men Arva burde etter mitt syn vurdere om adm.dir. Semming Semingsen vil bli ansvarlig for mord utpå sommeren, evt. sammen med direktøren i NVE, Kjetil Lund. Jeg har vanskelig for å tro at mord kan ha blitt tillatt i Norge det siste året.

Ut fra dette søker jeg om fritak for innstallering av ny strømmåler. Søknaden sendes til Arva, med kopi til RME/NVE. Klagemulighetene er litt diffuse i Arvas brev.

Med vennlig hilsen

Odd Handegård

Kopi til:

NVE Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Forrige artikkelAmerikas løgner
Neste artikkelElon Musk: «USAs konkurs er et spørsmål om tid»