Biden-administrasjonen frykter en mislykket motoffensiv i Ukraina

0
Illustrasjonsbilde

Biden-administrasjonen forbereder seg i det stille på muligheten for at hvis Ukrainas motoffensiv ikke lever opp til forventningene, vil kritikere hjemme og allierte i utlandet hevde at USA også har kommet til kort. Det er mainstreammagasinet Politico som skriver dette.

Ukrainas stadig nært forestående motoffensiv vil forsøke å gjenerobre russisk-beslaglagt territorium mest sannsynlig i øst og sør, men av operasjonelle årsaker gir ingen høytstående tjenestemenn fra Kiev detaljer.

Offentlig har president Joe Bidens team gitt urokkelig støtte til Ukraina, og lovet å forsyne landet med våpen og økonomisk hjelp så lenge det trengs. Men hvis den forestående kampsesongen gir begrensede gevinster, har administrasjonstjenestemenn uttrykt privat at de frykter å bli møtt med et tohodet monster som angriper den fra både hauke- og dueenden av spekteret.

En side vil si at Ukrainas fremskritt ville ha fungert hvis administrasjonen hadde gitt Kiev alt de ba om, nemlig raketter med lengre rekkevidde, jagerfly og mer luftforsvar. Den andre siden, bekymrer administrasjonstjenestemenn, vil hevde at Ukrainas mangler beviser at det ikke kan tvinge Russland fullstendig ut av sitt territorium.

Dette tar ikke engang høyde for reaksjonen til USAs allierte, hovedsakelig i Europa, som kan se en fredsforhandling mellom Ukraina og Russland som et mer attraktivt alternativ hvis Kiev ikke kan bevise at seieren er rundt hjørnet.

Innenfor administrasjonen understreker tjenestemenn at de gjør alt for å få våroffensiven til å lykkes.

Kommentar

Denne bekymringsmeldinga fra Washington viser at taktikken for krigen fra USAs og dermed Ukrainas side formes ut fra mediebehov. Man trenger noen seire å vise til for å holde på den hjemlige støtten og holde på roen blant de allierte. Hva det måtte koste i tapte ukrainske liv later ikke til å være oppe til vurdering i det hele tatt. Slik det argumenteres er det tydeligvis heller ikke noen aktuell politikk å oppnå fred eller i det minste forhandlinger om fred.

Som Politico bemerker har Ukrainas varslede motoffensiv vært nært forestående i lang tid.

USA har behov for noen framganger på østfronten, så da er det grunn til å vente at Kiev vil gjøre sitt ytterste, sjøl om det skulle bli enda flere tapte ukrainske liv.

Det skinner også igjennom i artikkelen at man i vest har begynt å tvile på om det i det hele tatt er mulig for Ukraina, sjøl med massiv støtte fra NATO, å vinne tilbake de områdene som kontrolleres av den russiske hæren. Signalet som sendes ut under radaren er at hjemmeopinionen og de europeiske vasallene må forberede seg på et kompromiss. Men Vesten har brent omtrent alle bruer når det gjelder å innlede noen form for dialog med Moskva med sikte på en fredsløsning.

For å følge med på utviklinga på slagmarka kan man for eksempel se videoene på Military Summary Channel, slik som denne fra 24. april 2023:

Douglas Macgregor: Russland har styrke til å føre denne krigen til det resultatet de ønsker

Forrige artikkelForandringens vinder blåser gjennom Damaskus
Neste artikkelKrigsdagbok del 54 – 21. til 26. mars 2023