B12 og nevropsykiatri

0

B12, nevropsykiatri og industriernæring

Av Enigma.

I en spennende dramatisert film om sykepleieren Sally Pacholoks og hennes kamp relatert til underdiagnostisering av B12-mangel og følgene av dette fenomenet for pasientene. Sally Pacholok, R.N., B.S.N. har drevet akuttsykepleie i fire tiår. Før hun begynte på sykepleiefeltet, mottok hun en førsteamanuensis grad av anvendt vitenskap med laud. Da hun selv opplevde svimmelhetsanfall og tretthet og fant ut at det var et resultat av B-12-mangel, prøvde hun uten hell å utdanne legene på sykehuset hun arbeidet ved om alvorligheten av B-12 mangel som kan være årsaken til alvorlige og svekkende, også dødelige tilstander, som ligner multippel sklerose, Parkinsons, demens og en andre kjente sykdommer. Pacholok har skrevet boken «Kan det være B12?: En epidemi av feildiagnoser» og hennes artikkel «Vitamin B12-mangel: Alvorlige konsekvenser» ble publisert i Pharmacy Times.

Barn og unge

YouTube player

Filmen synliggjør forholdet mellom folat og B12. Dette er av betydning når man vet at gravide ukritisk oppfordres til å innta syntetisk folsyre i kombinasjon med at svært mange matvarer er beriket med det samme vitaminet. En konsekvens av dette er kamuflert B12-mangel og forstyrret synergi mellom disse vitaminene. Spesielt kommer dette til uttrykk i de tilfellene det allerede foreligger en tyngre B12-mangel i utgangspunktet. Det skildres blant annet hvordan barn fødes med utviklingsforstyrrelser relatert til B12-mangel som følge av slike forhold.

Nevropsykiatri, og økningen av fenomenet hos barn og unge faller innenfor en lang rekke diagnostiske kategorier (ADHD, ADD, ME, autisme etc). Enkelte også av det mer fantasifulle slaget hvor shoppinglisten er lukrativ – spesielt for psykiatrien.

Eldre

Tematikken er mest synlig hos eldre; hvor en lang rekke kardiologisk og nevrologiske diagnoser kan tilskrives B12 mangel som en direkte følge av mangelsykdom, men også som et resultat av opphopning av homeocystein. Når celledeling og DNA replikasjon avtar i samtidighet med forgiftning og metabolske forhold blir resultatet et bredt spekter av symptomer og diagnoser; alzheimer, MS, psykoser, lammelser, kroniske smerter, hjerte og hjerneinfarkt osv.

Etiologi

B12-mangel er hyppigst forekommende som følge av vegansk kosthold, gastritt, genetikk, autoimmunitet, manglende intrisisk faktor, helicobacter pylori infeksjon, syrenøytraliserende medikamenter, lite magesyre etc.

Synergi

Forholdet mellom B12, B6 og folat er av avgjørende betydning da disse næringsstoffene samarbeider nært i sammenheng med nedbrytningen av homeocystein.

B12-alternativer

Det finnes fire typer B12 preparater: Den billigste og dårligste syntetiske typen som du gjerne får hos fastlegen heter Cyanocobalamin, hvor en bedre syntetisk variant for injeksjon er Hydroxocobalamin. Ved siden av dette finner man Methylcobalamin og Adenosylkobolamin for peroralt inntak. Ved mangel påvist i blodprøver vil en lege kunne avgjøre hvorvidt man har behov for injeksjon eller tabletter. Man finner de to sistnevnte i sublingual versjon, som tas opp over slimhinnen under tungen. Forøvrig er det viktig at legen undersøker homeocystein, MMA og folat i samtidighet med B12. Ernæringsundersøkelser er ikke førsteprioritet hos fastlegen og myndighetene bidrar i liten grad med føringer rettet mot vitaminscreening, det er således gjerne noe man må etterspørre selv.

Ernæring

Man kan forestille seg at problemene vil øke i omfang etterhvert som vi stadig utsettes for erstatninger for animalsk føde i form av eksperimentelle syntetiske og vegetabilske nyvinninger i matvareindustrien. Dette er en utvikling myndighetene stiller seg bak hvor man ser en stadig nedskalering av dyrehold i landbruket begrunnet i CO2 tematikk.

Forrige artikkelSultprofitører med hyklersk moralisme
Neste artikkelRyker det flere banker i USA?