Propaganda fungerer best når de som blir lurt tror at de har tenkt det ut sjøl

0

Av Jan Terje Voilaas.

Propaganda fungerer best når de som manipuleres er sikre på at de handler av egen fri vilje.

Sitat tillagt propagandaminister i Nazi-Tyskland Joseph Goebbles.

Kollektiv bevissthet

I 1907 bad Sir Francis Galton, mannen som tok Thomas Malthus og hans Eugenics-tanker til dødelige høyder, 787 landsbyboere om å tippe vekten på en okse. Ingen var i nærheten av rett svar, men når Galton summerte opp alle tallene og dividerte summen på 787, så var svaret nær perfekt.

Eksperimentet kan ha vært starten på over hundre års studier av individuell og kollektiv bevissthet. Et prosjekt som har pågått i flere tiår er The Global Consciousness Project (GCP) ved Princeton University, som har studert relasjoner mellom «mind and matter». F.eks. hvis man konsentrerer seg om en side av en mynt, og flipper den tusen ganger, så vil resultatet helle mot den siden man fokuserte på.

Forskerne gikk videre og konstruerte elektroniske tilfeldighets-instrumenter, som en elektronisk kodebrikke, som hele tiden kommer opp med et 100% tilfeldig valgt tall, som kan betegnes som kaos, et kaotisk valg uten noen form for mønster eller orden. Teknologien ble utviklet så alle data kunne samles, lagres og elektronisk analyseres så ingen menneskelig bias påvirket resultatet. Mange slike «kodebrikker» ble utviklet, plassert flere steder i verden og koblet sammen.

Det store spørsmålet var om individuell eller kollektiv bevissthet (mind) under gitte omstendigheter kunne påvirke elektronisk frembragt tilfeldighet (matter) .

Dette globale systemet av «kodebrikker» har vært i gang non-stop i flere tiår, og har mer enn bevist at ja, den kollektive menneskelige bevissthet kan under gitte forhold påvirke kaos og bringe det mot orden. Dette ble tydelig demonstrert under begravelsen av Prinsesse Diana i 1997, da dommen falt for O. J. Simpson samme år, og også under mange andre liknende begivenheter.

Kodebrikkesystemet ga også stort utslag ikke bare da det første flyet traff World Trade Center 9 september 2001, men FØR det smalt. Jeg har hørt flere slike eksempler. Clif High kan f.eks. fortelle om en flytur fra USA til Mexico da det midtveis kom et panisk gisp fra passasjerene like FØR det smalt. Et kraftig lyn traff flyet.

Det er også vel kjent at vi mentalt kan påvirke hverandre over avstand, og som alle Tibetanere vet; også kommunisere med hverandre over store avstander om man er adept i kunsten. Nå kan vi også anta at mennesket ikke bare opptrer som enkelt-individer i en gruppe, men som en «flokk» hvor vår individuelle bevissthet smelter sammen med andres i en kollektiv bevissthet.

Propaganda og sensur

Vladimir Pozner ble født i Frankrike, vokste opp i USA og er nå en av Russlands mest kjente og innflytelsesrike journalister og talk-show verter. I kjølvannet av «Russiagate», kampanjen Hillary Clinton og hennes neo-con klikk stod bak for å sverte Trump, satte Pozner ned en gruppe forskere for å gå gjennom hver eneste utgave av New York Times over en 3-års periode fra 2015-2017. Oppgaven var å finne og analysere hver eneste artikkel som handlet om Russland, som det var uendelig mange av, men ikke en eneste positiv. Jeg tror vi vil finne nøyaktig det samme i det norske MSM, helt frem til i dag.

Russiagate var mer enn en sverte-kampanje mot Trump. Det var også en massiv propaganda-kampanje for å hisse opp Vestlig hat mot Vladimir Putin og Russland, som en forberedelse til krigen mot Russland som USA og NATO har planlagt siden før 2014. Maidan-kuppet var en del av denne planen.

Propagandakampanjen mot Russland har altså pågått de siste 10 årene, men falt litt i skyggen av en enda heftigere kampanje kom i forbindelse med C19-angrepet og det etterfølgende mRNA-angrepet på klodens befolkning, den kanskje best planlagte, koordinerte og mest massive propaganda-kampanjen noen gang sluppet på menneskeheten da streng sensur var en del av kampanjen. Et av resultatene, spesielt i vest, ble hva Dr. Mattias Desmet kaller «Mass Formation», et psykologisk fenomen som under gitte omstendigheter kan sende opp mot 30% av en befolkning inn i en kollektiv hypnose, utmerket forklart i Dr. Desmet’s siste bok «The Psychology Of Totalitarianism».

Propaganda er med andre ord et informasjons-våpen, en teknikk, et salg av løgn, brukt i krig og da rettet mot egen befolkning. Dette våpenet, sammen med sensur, virket perfekt i forbindelse med C19-pandemien. Da var frykt-nivået høyt nok, som er en forutsetning. Har kampanjen mot Russland og Putin virket like godt?

Wisdom Of The Crowd

I forrige uke publiserte Alex Krainer en ytterst interessant artikkel hvor han tok utgangspunkt i boken «Wisdom of the Crowd» (James Surowiecki 2005) som avslører at vi som «flokk», om gitte forutsetninger er til stede, kan oppnå et høyere nivå av klokskap enn vi kan som enkelt-individer. Forutsetningene som må være til stede er

1) flyten av informasjon må være desentralisert,

2) sann informasjon må være til stede i strømmen av informasjon,

3) mange ulike mennesker må delta og

4) deltakerne må ikke være avhengige av hverandre for å danne sin egen mening.

Krainer påpeker at skogen av sosiale medier og alternative nyhetskilder, til tross for intense forsøk på å sensurere også dette universet, oppfyller alle kriteriene for at «Wisdom of the Crowd» kan oppstå.

Krainer viser videre til en lang rekke ikke-vitenskapelige spørreundersøkelser som har funnet sted på sosiale medier den siste tiden, som tydelig tipper i favør av Russland og Vladimir Putin, i stikk motsatt retning av hva vestlig hat- propaganda ønsker å oppnå.

Det advarers mot å legge for stor vekt på slike spørre- undersøkelser, av mange grunner, men Krainer forteller også at han mottok en epost fra en NATO-ansatt, NATO følger nøye med på effekten av sin propaganda, og eposten lød ordrett som følger:

«I know from my job (military) that Roumanians, Moldovans, Bulgarians, Hungarians, Slovakians, Cypriots and all the Balkans are circa 3 out of 4 and above with Russia. Austrians, Italians, Czechs, Spaniards and French around 2 out of 3

«Jeg vet fra jobben min (militær) at rumenere, moldovere, bulgarere, ungarere, slovakere, kyprioter og alle på Balkan er rundt 3 av 4 og oppover for Russland. Østerrikere, italienere, tsjekkere, spanjoler og franskmenn rundt 2 av 3″

Krainer konkluderer med at hele det vestlige «narrativet», løgnene Mr. Global vil vi skal tro, er i ferd med å kollapse. Vår kollektive bevissthet, massenes kollektive klokskap, har avslørt dem.

Jeg finner punkt 2) ovenfor spesielt interessant, at sann informasjon må være en del av strømmen av all informasjon. Sannheten er som noen få dråper blekk som kan farge flere liter vann. Dette minner om hva Dr. Desmet utallige ganger har påpekt; det verste vi kan gjøre er å tie (punkt 3). Uansett hvor mye det smerter, vi må snakke, skrive og aktivt delta. Alt teller, hvert ord, skriftlig som muntlig, for sannheten er fluepapiret som fanger flere og flere. Da oppstår «Wisdom Of The Crowd».

Propaganda er alltid markedsføring av løgn, løgn som må gjentas inntil massene ser den som sannhet. Når propagandabøtta lekker, så tas sensur i bruk, men når også den lekker, så tas uttrykk som konspirasjonsteorier, desinformasjon og misinformasjon i bruk.

Jeg hadde nettopp et møte med to unge, smarte og oppdaterte representanter for en norsk bedrift med 125 milliarder kroner under forvaltning. Under samtalen kom vi inn på energi-situasjonen i Europa og jeg spurte om deres mening om Seymour Hersh og hans North Stream avsløring. Saken var helt ny for begge, og dette er to blant 400 ansatte som forvalter ganske betydelige beløp for personer og organisasjoner. Så enkelt er det å avsløre et skremmende nivå av sensur, og det i lille snille Norge.

Faktisk, det er enda enklere. Still spørsmålene; er propaganda og sensur nødvendig om man snakker sant? Er mRNA vaksinene «trygge og effektive» når 96,8% av all smitte og 91,7% av alle C19-døde har kommet ETTER at Norge var fullvaksinert?

Alex Krainer ser på den kollektive oppvåkningen som et avgjørende skudd for baugen til globalistene og deres dystopiske mål. Jeg er helt enig, dette jord-skjelvet av et skifte i sentiment i forhold til Russland, er oppløftende. Når 95% svarer at vesten startet krigen i Ukraina, så har Mr. Global bommet fullstendig. Jeg må derfor advare:

Historien Krainer forteller er også en historie om tillit under kollaps, om massenes tillit til sine ledere, som var det som til syvende og sist knakk mektige imperier som f.eks. Romerriket og Sovjetunionen, og med det sivilisasjonene de representerte. Det er de samme kreftene vi i dag ser i sving i vestlige land, og utfallet vil bli det samme denne gang, med eller uten kinetisk (voldelig, red.) krig.


Denne artikkelen er et utdrag av nyhetsbrevet til Jan Terje Voilaas fra 3. mars 2023.

Forrige artikkelUkraine and the six wars
Neste artikkelTalltrikseren Espen R. Nakstad slår til igjen!