Talltrikseren Espen R. Nakstad slår til igjen!

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock. Innfelt NRKs oppslag med Nakstad

Nettavisen «Document» har 2.3.2023 en artikkel med denne overskriften «Nakstad «uenig» med forskning som viser at vaksine og overdødelighet følges ad». Se «Illustrasjon 1».

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Der siteres Helsedirektoratets nestkommanderende, Espen R. Nakstad slik, sakset fra en artikkel i «Dagbladet Bergen» 28.2.2023 med denne overskriften «Slakter norsk coronastudie»:

– Denne ikke-fagfellevurderte studien viser ingen sikker årsakssammenheng mellom vaksinering i 2021 og økt overdødelighet i 2022. Forfatterne har såvidt jeg kan se ikke vurdert de mest åpenbare årsakene til overdødelighet i 2022. De har heller ikke sammenlignet innleggelsestall og registrerte dødsårsaker mellom land, sier han ifølge Dagbladet Bergen.

– Disse landene var som Norge, først ute med å fjerne alle smitteverntiltak i 2022 med påfølgende store smittebølger som forårsaket relativt mange covid 19-dødsfall i 2022. I Norge ble det for eksempel registrert 3417 dødsfall i 2022 med covid 19 som underliggende eller medvirkende årsak. Dette ser ut til å forklare det meste av overdødeligheten i Norge i 2022, ifølge foreløbige beregninger fra FHI…

Jeg mener at Nakstad – forutsatt at han er riktig sitert av «Document» / «Dagbladet Bergen» – på ulikt vis trikser med det av ham anførte registrerte dødsfallstallet på 3417 for 2022 med covid 19 som underliggende eller medvirkende årsak.

Saken er nemlig den at norske helsemyndigheter i begynnelsen av 2022 endret tellemåtedefinisjonen for de nevnte covid-19-relaterte dødsfallene. I sin «Covid-19 Ukerapport» for uke 10/2022 på side 15 skriver Folkehelseinstituttet (FHI) nemlig:

Frem til uke 10 2022 har overvåkingen av covid-19 assosierte dødsfall kun inkludert dødsfall med en bekreftet SARS-CoV-2 prøve i MSIS. Overvåkingen endres nå til å OGSÅ (Min arrangering av store fonter) inkludere dødsfall uten en bekreftet SARS-CoV-2 prøve i MSIS. De nye kriteriene gjør at det nå totalt er registrert 2 169 dødsfall (40,0 per 100 000) til og med 13. mars 2022. Økningen skyldes først og fremst dødsfall i 2022, særlig de siste seks ukene…

Se «Illustrasjon 2»

Av den tilknyttede grafen ser man med det blotte øye at dødstallene fra rundt årsskiftet 2021/2022 etter den nye definisjonen (ND) – grå farge – er betydelig høyere enn etter den gamle definisjonen (GD) – rød farge.

Grafen går ikke lengre enn til og med uke 10/2022. Siden er GD ikke brukt mer, og helsemyndighetene har, etter hva jeg vet, siden ikke oppgitt covid-19-relaterte dødsfallstall i henhold til GD. Derfor må man forsøke å beregne seg frem.

I FHIs «Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner», oppdatert 2.3.2023, finnes en graf «Status for pandemien nasjonalt».  Se «Illustrasjon 3»

Fra den kan man klikke seg til en tabell som inneholder enkelttallene i grafen. Det er særlig «dødsfallkolonnen» – kolonne F – som er interessant for meg. Se «Illustrasjon 4, eksempelutsnitt», gulmarkert.

Av hele tabellen ser man at det totalt siden den første tellingen (uke 9/2020) og frem til og med uke 8/2023 har covid-19-relatert dødd 5213 personer. For hele 2020 var tallet 3770, hvilket er 353 flere personer enn det Nakstad oppgir overfor «Document» / «Dagbladet Bergen» – forskjellen har dog ingen betydning for min nærværende redegjørelse/konklusjon.

Hvis vi nå beregner gjennomsnittsantallet covid-19-relatert døde per uke fra uke 9/2020 og ut året 2021, får vi avrundet 15 personer. Ha i bakhodet at covid-19-vaksineringen begynte 27.12.2020 og var kommet kun et lite stykke på vei i slutten av 2021.

Ha fortsatt òg i bakhodet at vaksineringen økte kraftig utover i 2022. Hvis vaksinering hadde noen virkning – hvilket det er stor dissens om – burde det ukentlige covid-19-relaterte dødsgjennomsnittstallet, ha blitt mindre enn 15 personer. Men det ble det ikke! Det ukentlige gjennomsnittstallet økte avrundet til 33 personer. Med andre ord er gjennomsnittstallet etter GD bare 45,3 prosent av ND-tallet. Og om vi legger dette gjennomsnittstallet til grunn og beregner antallet covid-19-relaterte dødsfall for hele 2022, får vi, basert på Nakstads tall, (3417 x 45,3%) avrundet 1548 covid-19-relaterte dødsfall.

Og da – om vi går tilbake til artikkelen i «Document» / «Dagbladet Bergen» – mener jeg at Nakstads forklaring på den høye overdødeligheten ikke er holdbar.

+++000+++

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Les Jarle Aarstad: COVID-19 vaksinasjon og overdødelighet

Forrige artikkelPropaganda fungerer best når de som blir lurt tror at de har tenkt det ut sjøl
Neste artikkelCOVID-19 vaksinasjon og overdødelighet