Nye data fra amerikanske Medicare viser at covid-vaksinasjoner øker risikoen for å dø

0

«Covid-vaksinene er farlige!»

Av Rhoda Wilson, The Exposé.

US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har alltid hatt tilgang til Medicare-journaler, men har aldri gjort dem offentlig tilgjengelige. Hvis dataene støttet den offisielle fortellingen om at covid-injeksjoner er «trygge», ville CDC ha offentliggjort tallene. I stedet skjulte CDC dataene fra offentlig innsyn fordi Medicare-tallene viser det motsatte, at covid-«vaksiner» ikke er trygge.

Medicare er et nasjonalt helseforsikringsprogram i USA. Det begynte i 1965 under Social Security Administration (SSA), og administreres nå av Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Det gir først og fremst helseforsikring for amerikanere i alderen 65 år og eldre, men også for yngre mennesker med funksjonshemminger.

Den 25 februar fikk Steve Kirsch en oversikt med over 114.000 registreringer av dødsfall etter vaksinasjon fra Medicare-databasen. Han verifiserte dataene ved å matche dem med materiale han allerede hadde. De nylig innhentede Medicare-dataene viser: Vaksinene gjør det mer sannsynlig at eldre dør for tidlig. Risikoen for død er fortsatt høy i en tid etter injeksjon. Kort sagt, CDC løy til det amerikanske folket om sikkerheten ved covid-injeksjoner.

I en artikkel som beskriver hans analyse av de nylig mottatte Medicare-dataene, skrev Kirsch: «I denne artikkelen vil du se hvorfor CDC aldri vil frigi disse tallene og hvorfor hovedstrømpressen aldri kommer til å be om å se dem: fordi det ville avsløre at de løy for folk, og drepte over 500.000 amerikanere ved å anbefale dem å ta en farlig «vaksine».
Både Dr. Clare Craig og professor Norman Fenton har sett på Medicare-dataene, og i motsetning til data publisert av UK’s Office for National Statistics, klarte de ikke å finne noen åpenbare feil.

«Med mindre jeg gjorde en alvorlig feil, er det ingen stein som er stor nok til at de kan gjemme seg under den med dette. Resultatene kan ikke forklares hvis vaksinene er trygge. Og tallene er enorme. Du trenger ikke en fagfellevurdert studie på denne,» skrev Kirsch.

Oppføringene viser bare vaksinasjons-statusen til personer som har dødd, i stedet for hele datasettet som enhver virkelig ærlig regjering ville offentliggjort. Dataene må vurderes i forhold til sesongvariasjoner eller dødsfall knyttet til årstider. For eksempel øker dødsfallene i løpet av vintersesongen og så avtar de igjen.

Kirsch brukte Medicare-tallene til å beregne antall dager frem til folk døde etter at den første dosen ble gitt. Ved å se på data fra før covid-vaksineringen startet for eldre, fant Kirsch en sterk sesongvariasjon av dødsfall. De er høye om vinteren og lave om sommeren. Forskjellen mellom topp og bunn er rundt 20 %.

Dette er de ukentlige dødstallene fra 2015-2019 summert over alle amerikanske stater i alderen 65-84 år. Dette ble opprettet ved hjelp av en visualisering på CDC-nettstedet ved å bruke dette datasettet. Epidemiologer er godt kjent med denne effekten. Det er ingen overraskelser her. Toppen er 256K, bunnen er 213, så det er en 17% sesongmessig nedgang i dødsfall fra toppen.

Covid-vaksineprogrammet ble igangsatt 14. desember 2020, og nådde toppen i den tredje uken i januar 2021 for personer i aldersgruppen 65-84 år. Ved å fokusere på dagene frem til folk døde for perioden, som begynte da den første injeksjonen be gitt i 1. kvartal 2021; «hvis injeksjonen er ufarlig, bør vi se antallet dødsfall synke i minst 9 uker etter injeksjonen, og deretter forblir kurven flat de neste 15 ukene før den snur oppover» forklarte Kirsch. Men tallene viser at kurven går opp i stedet for ned.

Dette viser dager til døden fra skudd #1 der skudd #1 ble gitt i Q1 2021 til Medicare-mottakere under 80 år. Hver eneste dag er en prikk på denne grafen. Det som er ment å skje er at linjen skal skråne NED på grunn av sesongvariasjoner. Hvis ingenting «dårlig» skjer, bør dette se ut som et vektet glidende gjennomsnitt av figur 2 (ved å bruke vektene i figur 3). Som du ser går skråningen feil vei.

Ved å bruke diagrammer for å demonstrere, viser Kirsch hvordan det samme problemet skjer med den andre og tredje injeksjonen. «Dataene for vaksine 3 antyder at hvis de levde til injeksjon nummer 3, vil den fortsatt øke risikoen for å dø, bare ikke så mye som de tidligere injeksjonene» sa Kirsch. Den forhøyede risikoen for å dø ses også etter å ha fått den fjerde dosen. Da Kirsch tok med i beregningene at færre enn halvparten av personene som fikk en ny injeksjon fikk boostere (68 % vs. 33 %), var det en 50 % økning i dødsraten i løpet av de første 200 dagene etter injeksjonen (600 per dag) kontra 400 per dag etter 1 år. «Den gode nyheten her er at det viser at hvis du stopper å ta vaksinene, ser det ut til at risikoen reduseres etter et år,» sa Kirsch.

Du kan lese hele artikkelen til Steve Kirsch her: Medicare data shows the COVID vaccines increase your risk of dying

Noen av referansene til Kirsch:


Fra The Expose, publisert 28 Februar 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light for Derimot.no.

Originalen:

New US Medicare data show COVID Vaccination INCREASES your risk of dying

Forrige artikkelDet er massemedienes jobb å bidra til å undertrykke antikrigsbevegelser
Neste artikkel“Vaksinekulten”: den gudommelige vaksinen
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.