Nakstad og Folkehelseinstituttets slakt

0

Professor Jarle Aarstad har fått kritikk og «svar» fra Nakstad og Aavitsland. Dagbladet Bergen brukte overskriften «slakter norsk koronastudie». Nakstad viser til «ikke-fagfellevurdert studie». Men hvor mye hold er det i kritikken fra Nakstad og Aavitsland? Har de noen forklaring på den markante overdødeligheten? Jarle Aarsad svarer dem her. – Red.


Jarle Aarstad.

Av professor Jarle Aarstad, først publisert på hans blogg

Vår preprint som viser at covid-vaksinasjon fører til økt overdødelighet slaktes av Espen R. Nakstad, Helsedirektoratet, og Folkehelseinstituttet, men har de en bedre forklaring?

Nei. En forklaring er at covid-assosierte dødsfall økte under den norske gjenåpningen i 2022.[1] Men verden er større enn Norge, og i EU økte overdødeligheten utover i 2022[2] tross fall i covid-assosierte dødsfall på vårparten.[3] Økning i overdødelighet mot slutten av 2022 kan derfor vanskelig tilskrives covid-assosierte dødsfall.

Et annet forhold er at det i Europa gjennom 2022 var overdødelighet i alle aldergrupper, inkludert blant barn.[4] Få barn dør av covid, og forklaringen på overdødelighet må derfor være en annen. Statistikken er kritisert,[5] men Folkehelseinstituttet medgir at «Samletall fra Europa har vist at den kumulative totaldødeligheten blant barn 0-14 år har økt siden midten av 2021».[6] Tilsvarende tall fra England viser overdødelighet i aldersgruppen 0-24 år fra samme periode. For øvrig er det overdødelighet, inkludert blant barn og unge, så langt i 2023.

Vår preprint[7] er videre kritisert for å ikke å studere sykelighet og årsaker til død, men førstnevnte forhold fanges opp kontrollvariablene forventet levealder, befolkningens medianalder og dødelighet i pandemiens to første år. Årsaker til død studerer vi ikke, men med siden alvorlige vaksinasjonsrelaterte bivirkninger er påvist i ulike sykdomskategorier,[8] utelukker vi ikke at covid-vaksinasjon tilsvarende kan medføre ulike dødsårsaker. I tråd med dette viser engelske data overdødelighet i flere sykdomskategorier.[9]

Videre har vi aldri hevdet at covid-vaksinasjon ikke kan gi en midlertidig beskyttelse,[10] men på sikt viser studien vår økt dødelighet. Ideelt skulle bidraget, i likhet med mange bidrag fra Folkehelseinstituttet, vært fagfellevurdert, men det alene garanterer ikke forskningskvalitet.[11] Det er dessuten krevende å publisere forskning som utfordrer økonomiske og faglige interesser. En god fagfellevurdering er imidlertid den debatten vi nå har hvor data er offentlig tilgjengelig.

Vi har ingen yndlingsteori, men vært opptatt av å forstå årsaker til overdødelighet så mennesker i faresonen får hjelp. Det håper jeg også Nakstad og Folkehelseinstituttet er opptatt av.  

(Tall: Human Mortality Database (2023). Grafikk: Our World in Data)

Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet, uttalte nylig at «mange bruker overdødelighet til støtte for sine yndlingsteorier om at vaksinene er farlige»,[12] og ordvalget tangerer usakligheten i hans sammenligning av «anti-vaksere» med «putinister».[13] Hvem disse «mange» er eller hans empiriske grunnlag for å sammenligne «anti-vaksere» med «putinister» vet jeg ikke, men vårt anliggende var å teste hypotesen om covid-vaksinasjon øker overdødelighet. Dessverre fikk den empirisk støtte. Vi har ingen yndlingsteori, men vært opptatt av å forstå årsaker til overdødelighet så mennesker i faresonen får hjelp. Det håper jeg også Nakstad og Folkehelseinstituttet er opptatt av.  

Slakt gjerne studien vår, men for mennesker i faresonen bør alle steiner snus til vi forstår årsaker til overdødelighet, inkludert blant barn.   

Nylig var det en kort periode med underdødelighet, og ingenting hadde vært bedre om vi nå, uansett årsak, kunne legge tiden med overdødelighet bak oss. Men tallene svinger, og før vi kjenner langtidstrenden håper jeg derfor Nakstad og Folkehelseinstituttet er føre var og iverksetter tiltak for å forstå og håndtere historisk høy overdødelighet. Slakt gjerne studien vår, men for mennesker i faresonen bør alle steiner snus til vi forstår årsaker til overdødelighet, inkludert blant barn.   


[1] https://bergen.dagbladet.no/nyheter/slakter-norsk-coronastudie/78562462

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_1210067/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=fc27a3a9-082b-461d-830b-a4c7b36caf4f

[3] https://www.statista.com/statistics/1102288/coronavirus-deaths-development-europe/

[4] https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

[5] https://www.faktisk.no/artikler/0gpvg/nei-barnedodeligheten-er-ikke-attedoblet-etter-at-vaksinene-ble-rullet-ut

[6] https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2.-alle-ukerapporter-2022/ukerapport-for-uke-38-19.09—25.09.22.pdf

[7] https://www.preprints.org/manuscript/202302.0350/v1

[8] https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20221124%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

[9] https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmUwNmFhMjYtNGZhYS00NDk2LWFlMTAtOTg0OGNhNmFiNGM0IiwidCI6ImVlNGUxNDk5LTRhMzUtNGIyZS1hZDQ3LTVmM2NmOWRlODY2NiIsImMiOjh9

[10] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00089-7/fulltext

[11] https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

[12] https://forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

[13]

Preben Aavitsland @Prebens

Oi, så stor overlapp det er mellom putinister og anti-vaksere her på Twitter. Tilfeldig? Neppe!11:56 AM ∙ Dec 23, 2022

Nakstad: Mange har nok overvurdert vaksinens effekt mot smitte


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til professor Jarle Aarstad og er gjengitt her med forfatterens velvillige godkjenning.

Forrige artikkelGates, Fauci, Solberg, de har så mye til felles
Neste artikkelKonkursbølge feier over EU