Gates, Fauci, Solberg, de har så mye til felles

0

Både Erna Solberg og Bill Gates har investert i vaksiner. Erna Solberg har brukt norske fellesmidler til dette, Bill Gates har samlet penger fra mange hold. Det har vært svært lønnsomt for begge parter. For Bill Gates en enorm fortjeneste, han skryter selv at han får «tjue-ganger’n» i profitt på slike investeringer. Solberg har i alle fall fått mye smiger og lukrative verv for innsatsen. Tenk så leit for både Solberg og Gates om det ikke hadde kommet noen pandemi. Det kunne være fristende å si at «den kom som bestilt».

I USA har Anthony Fauci vært talsmann for masker, vaksiner og vært regnet som selveste «covid-tsaren». Han har også gjort karriere på virus og vaksine. Han fikk milliarder for å finne en «HIVvaksine«, men uten å få det til.

Robert Kennedy Jr forteller i en nylig sending av The Jimmy Dore Show at Dr. Anthony Fauci har vært ansvarlig for utviklingen av biovåpen for Pentagon siden 2002, og at det i 2014 var tre virus som «rømte» fra amerikanske laboratorier. Derfor flyttet Fauci forskningen sin på biovåpen sin til Wuhan-laboratoriet:

«De tok pengene som Cheney ga dem [fra Patriot Act], 2,2 milliarder dollar, og de kanaliserte dem gjennom NIH (National Institute of Health), og alt gikk gjennom Anthony Fauci. Så fra og med 2002 fikk Anthony Fauci en 68% økning i budsjett fra Pentagon for å utvikle biovåpen, en økning på milliarder av dollar i året, og så begynte han å gjøre all denne gain-of-function-forskningen.

I 2014 skjedde det tre høyprofilerte lekkasjer fra forskjellige laboratorier i USA. Kongressen holdt høringer om det. Alle var opprørt, og 300 toppforskere sendte brev til Obama og sa at du må legge ned Fauci fordi han kommer til å skape en pandemi.

Så, Obama beordret et moratorium, og på den tiden hadde Fauci atten forskjellige gain-of-function-eksperimenter han gjorde rundt om i USA. Han flyttet i stedet opplegget sitt offshore til Wuhan, hvor han kunne gjøre det ute av syne for disse 300 forskerne og nysgjerrige tjenestemenn i Det hvite hus som prøvde å stenge ham ned.

Og han fortsatte å gjøre det med de samme menneskene han finansierte her, Ralph Baric og Peter Dazak, og de flyttet operasjonen til Wuhan-laboratoriet.»

Kennedy forteller også at CIA, DOD (Det amerikanske Forsvarsdepartementet) og Tony Fauci lærte kinesiske militærforskere hvordan man bygger masseødeleggelsesvåpen. Så samarbeidet Bill Gates, en tidligere CIA-direktør, og Kinas CDC-direktør om hvordan man sensurerte en laboratorielekkasje ved Event 201 i oktober 2019:

«Fauci finansierte studien som lærte de kinesiske militærforskerne, alt i Kina er dual-use (flerbruk), det laboratoriet er et militært laboratorium, og han lærte dem banebrytende teknologi for å bygge masseødeleggelsesvåpen. Med andre ord, studien for hvordan å lage klonene og hvordan lage et piggprotein som kan feste seg til en menneskelig lunge og transplantere den til et koronavirus.

Han finansierte også gjennom Ralph Baric ved University of North Carolina en teknikk kalt sømløs ligering, som er en teknikk for å skjule menneskelig tukling av viruset etter at du har gjort det. Fauci ga Baric 212 millioner dollar, og Baric utviklet en teknikk for å skjule menneskelig tukling; Baric lærte det til Shi Zhengli, den kinesiske flaggermusdamen.

Fauci sier at vi gjorde dette for vaksineutvikling og mottiltak, men det finnes ingen rettferdiggjørelse i verden for å finansiere noen for å lage sømløs ligering; faktisk er det det motsatte av hva du ville gjort hvis din interesse var folkehelse. Hvis din interesse var å lage biovåpen, og han var tsaren for biovåpen siden 2002, er det det du ville gjort.

USAID ga ti ganger det Fauci ga. DOD var der. Hvorfor lærte de kinesiske forskere hvordan de skulle bygge masseødeleggelsesvåpen? USAID er en CIA-frontgruppe. Eco-health Alliance er en CIA-frontgruppe. CIA modellerte dette utbruddet i 2019 to ganger, den andre gangen på Event 201.

Hvem var på Event 201? Avril Haines var vertskap for det sammen med Bill Gates, og sjefen for det kinesiske CDC (Centre for Disease Control), George Gao, var der. Viruset sirkulerte allerede i Wuhan, ingen visste det, men George Gao måtte vite det; han var sjef for det kinesiske CDC og deres nummer én ekspert på koronavirus.

Han kommer til New York i oktober 2019 og setter seg ned med Avril Haines, den tidligere direktøren for CIA, i dag direktøren for nasjonal etterretning, toppspionen i landet, og de gjør en firedelt simulering, og den fjerde delen snakker George Gao og Avril Haines om hvordan vi får sosiale medier til å sensurere folk hvis de sier at dette er fra en laboratorielekkasje.»

Her opptak fra Event 201 der tidligere CIA-direktør Avril Haines og Kinas CDC-direktør George Gao diskuterer sensurering av en laboratorielekkasje ved Event 201 i oktober 2019:

«De ansatte fortalte meg at det er feilinformasjon. Noen tror at dette er menneskeskapt eller at et farmasøytisk selskap har laget viruset.» sier Gao i diskusjonen. NB: Dette er altså høsten 2019.

YouTube player

Bill Gates tjente på å spre løgner

Kennedy og Dore snakker videre om hvordan Bill Gates tjente på å spre løgner om effektiviteten til COVID-mRNA-vaksinene og senere, etter at han hadde solgt aksjene sin innrømmet at vaksinene ikke var effektive.

«Hver og en av de tre tingene han sa ville få deg de-plattformet, og vi sa det fra dag én. Jeg sa i mai 2020 at disse vaksinene er «dead on arrival» -[uten virkning red anm.], i apeforsøkene hadde de vaksinerte apene samme mengde covid i nesesvelget, så det er ingen effekt mot smitte.

Og likevel sa Gates og Fauci på den tiden, at hvis du får den [vaksinen], kan du ikke smitte bestemoren din; du kan ikke smitte andre. Hadde sett på data fra selskapene han hadde investert hundrevis av millioner i, som Astra Zeneca, ville han si at forsøkene på apene, som er den kritiske dyrestudien, ikke fungerte.

Det måtte han vite. Alle visste at det betydde at denne vaksinen aldri ville forhindre smitte, noe som betyr at det er en kriminell handling å gi en lekk vaksine som ikke gir steriliserende immunitet under en pandemi fordi det du gjør er alle som får den vaksinen nå blir en fabrikk for mutantvarianter eller rømningsvarianter.

Det er det samme hvis du gir noen subterapeutisk antibiotika. Den personen er nå en fabrikk for antibiotikaresistente bakterier. Det kommer til å selektivt avle rømningsvarianter som kan unnslippe den vaksinen. En lekk vaksine er ikke det du ønsker å drive med midt i en pandemi.»

YouTube player

I innlegget til Jimmy Dore vises videoklipp med Bill Gates der han snakker om hvor lite effektiv vaksinene er, og at Covid ikke var en særlig alvorlig sykdom, men som nær sagt kun rammet eldre og allerede svært syke. Dette er en grov kontrast til Bill Gates med aksjeporteføljen – da snakket han om at hele verden måtte vaksineres før folk kunne forvente å leve «tilbake til normalen».

Bill gates, via Melinda & Bill Gates Foundation er hovedsponsoren til WHO. WHO har nå fått mandat av en rekke land, inkludert Norge til å diktere helsepolitikk til hvert enkelt land.

«Å investere i globale helseorganisasjoner med sikte på å øke tilgangen til vaksiner skaper en 20-til-1 avkastning. Å sette 10 milliarder dollar inn i S&P 500 ville bare ha vokst til 17 milliarder dollar over 18 år, inkludert reinvestert utbytte.» uttalte Gates til CNBC i Davos i januar 2019. Når Gates refererer til «Å investere i globale helseorganisasjoner» sikter han utvilsomt også til GAVI, en organisasjon der Norge har «investert» milliarder. Oversikten over prossessen og pengene står det dårlig til med.

Aftenposten skrev i 2017:

«27. januar 2015: I en tale på en giverkonferanse i Berlin lover statsminister Erna Solberg at Regjeringen vil gi mer penger til den globale vaksinealliansen Gavi. Norge har i mange år vært en betydelig økonomisk bidragsyter for alliansen, som ble etablert for 17 år siden. Fra 2012 til 2016 har både Stoltenberg- og Solberg-regjeringen bidratt med flere milliarder kroner. Denne januardagen varsler Solberg at pengebidraget skal økes til 1,25 milliarder kroner årlig. Dermed har Norge forpliktet seg til å gi over 6 milliarder kroner til programmet frem mot 2020.»

Det kan ha vært en overraskelse for noen å se daværende statsminister Erna Solberg i april 2020, rett etter at hun hadde stengt ned Norge dukke opp på «One World: Together at Home»-innsamlingskonserten for WHO – Verdens helseorganisasjon, arrangert sammen med organisasjonen «Global Citizen». Men det ville bare være en overraskelse for de som ikke er klar over det tette og langsiktige forholdet mellom Erna Solberg og Bill Gates. Faktisk har Norge vært en «vaksine for alle-aktivist» i flere tiår.

I 2013, en måned etter at Solberg tok plassen som statsminister, møtte hun Gates og de diskuterte Norges oljefond på 800 milliarder dollar. Solberg lovet «at de rødgrønnes støtte til det internasjonale vaksineprogrammet hans videreføres.»

«Norge er på mange måter et av de rikeste landene i verden, og dere har råd til å ta noen av pengene og hjelpe folk andre steder,» sa Gates
Det er en del av vår plattform at oljefondet bør investere mer i utviklingsmarkeder, sa statsminister Erna Solberg etter møte med Gates.
Vi vil sørge for at fondet får et mandat som lar dem investere i selskaper og kanskje også infrastruktur i disse utviklingslandene. Vi tror det kan gi like god avkastning som tilsvarende investeringer i utviklede land.»

Tore Godal, spesialrådgiver for tidligere statsminister og fra 2000, leder av WHO, Gro Harlem Brundtland, var drivkraften bak opprettelsen av Global Alliance of Vaccination and Immunization (GAVI) i 2000. Godal ledet organisasjonen de første seks årene. Siden har det strømmet inn med norske penger.

GAVI hevder å ha «bidratt til å vaksinere 760 millioner barn og har reddet mer enn 13 millioner liv.» Disse tallene er ikke kontrollerbare. I 2015 ga en ny innsamlingsaksjon for GAVI 7,5 milliarder dollar. Innen 2016 har Norges årlige donasjon til GAVI nådd 100 millioner USD. Gates ønsket imidlertid mer «Norge bør gi 10 milliarder dollar til GAVI»

Under sendingen til Global Citizen, som også er støttet av Bill & Melinda Gates Foundation, annonserte Solberg at «Norge har nettopp satt av over 200 millioner amerikanske dollar for å finne en vaksine som skal være tilgjengelig for alle». Dette kommer i tillegg til de årlige milliardtilskuddene.

Da president Trump annonserte USAs tilbaketrekking av WHO-finansiering, presenterte CNN et lengre «og ganske koselig «hygge»-intervju med Solberg uten noen konfronterende spørsmål.


Løgn eller uvitenhet fra Solberg?

Solberg har vært en flittig selger for vaksinene, og gikk så langt som å si at det var en borgerplikt å la seg injisere.»Av respekt for dem som ikke kan vaksinere seg av ulike grunner, så mener jeg det er din borgerplikt å vaksinere deg.» uttalte hun. Hun ga altså inntrykk av at man ikke ville overføre smitte til andre dersom en var injisert. Det hadde hun ikke noe grunnlags for å tro eller ytre, for «vaksinene» hadde aldri blitt testet for dette. Løy hun bevisst, eller hadde hun bare ikke tatt seg bryet med å undersøke?

Global Citizen tildelte i 2018 prisen Global Citizen Prize for World Leader til Erna Solberg. Prisen var nyopprettet. I dag er Erna Solberg styremedlem i organisasjonen.

På nettsiden til Global Citizen kan vi lese om hvordan de i 2015 brukte internasjonale kjendiser via Twitter til å få Solberg til å gi penger til organisasjonen. Det fungerte, Solberg doblet bidraget fra 290 millioner kroner i 2014, til 590 millioner kroner i 2017. Året etter fikk hun altså prisen.

Global Citizen hevder de skal «endre verden«, ikke så originalt, altså, det finnes mange organisasjoner som hevder det samme. Etter eget utsagn disponerer de over 40 milliarder dollar. På nettsiden finner vi kjente fjes som den canadiske statsministeren Justin Trudeau.

Både Gates og Solberg var i Davos på samlingen til World Economic Forum i 2017. Gates mente det «tok for lang tid» å få vaksiner ut på markedet, Solberg snakket om at regelverk er noe «vi er flinke til å bøye».

Ingen journalister har tatt eller fått noe dypdykk inn i vaksineeventyret til Erna Solberg. Sett utenfra virker det som hun har fått seg et svært lønnsomt eventyr.

Forrige artikkelStaten vil vite alt om deg og dine – og lagre informasjonen
Neste artikkelNakstad og Folkehelseinstituttets slakt