Lockdown Files: Spillet bak kulissene som førte fram til full stengning av Storbritannia

0

En svært liten gruppe politikere og byråkrater i Storbritannia snakket seg i mellom om hvordan de skulle legge opp til noe som aldri hadde vært gjort før, nemlig en full lockdown i Storbritannia. Det er avisa The Telegraph som har fått tak i over 100.000 meldinger, SMSer, WhatsApp-tekster og annet internt materiale fra kretsene rundt helsedepartementet og Downing Street 10 og som tegner et tydelig bilde av den manipulasjonen publikum ble utsatt for slik at de skulle godta et tap av frihet som britene ikke en gang opplevde under The blitz of London. Stoffet er publisert i Lockdown Files.

The Telegraph skriver:

Covid-pandemiens fulle kraft rammet Storbritannia i mars 2020 – men inne i Department for Health and Social Care hadde beredskapsplanlegging for en enestående folkehelsekrise pågått i flere uker.

Kina hadde utstedt sitt første folkehelsevarsel 30. desember 2019 etter at en klynge pasienter med luftveisproblemer ble lagt merke til i Wuhan-provinsen. I januar diskuterte ministre og tjenestemenn muligheten for at utbruddet skulle spre seg til Europa og muligens Storbritannia.

Ettersom ukene gikk, var det økende frustrasjon over Downing Streets motvilje mot å engasjere seg. Nummer 10 ble støttet av Storbritannias nylige utgang fra EU og ønsket ikke at Boris Johnson, daværende statsminister, skulle komme med dystre proklamasjoner om sykdommer.

Alt dette endret seg med de første britiske koronavirusdødsfallene i begynnelsen av mars. Mandag 23. holdt Mr. Johnson sin historiske tale og ga det britiske folket en «veldig enkel instruksjon» om å holde seg hjemme.

Et lite antall WhatsApp-grupper som involverer Matt Hancock viser hvordan regjeringen reagerte på den økende trusselen, selv om det store flertallet av Mr Hancocks grupper, som har blitt sendt til The Telegraph, har få eller ingen meldinger som dekker mars måned.

Deretter følger en lang gjennomgang av slike meldinger mellom byråkrater og politikere som du kan lese her.

I virkeligheten ble alt dette forberedt mange måneder tidligere

Det var i oktober 2019 at Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation var vertskap for noe som ble kalt Event 201 i New York.

Der la de opp planene for hvordan den kommende pandemien skulle møtes. Det ble gjort i form av en såkalt senarioøvelse, og mye av dokumentasjonen fra møtet er lagt fram av gruppa sjøl. Se her: Event 201.

Der finner du: Event 201 pandemic exercise underscores immediate need for global public-private cooperation to mitigate severe economic and societal impacts of pandemics

Der finner du også retningslinher for hvordan regjeringer og media skal opptre: Global business and government leaders play in pandemic exercise demonstrating world’s need for new partnerships to diminish large-scale economic and societal consequences of pandemics

Her finnes også videoer fra Event 201.

Det er rimelig å anta at den britiske helseministeren, Matt Hancock, var godt informert om disse retningslinjene og sørget for at de ble gjennomført.

Slike meldinger ble også sendt i Norge – hvor er de?

Vi vet at Erna Solberg, helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og hans nestleder Espen Nakstad og FHI-sjef Camilla Stoltenberg hadde slike utvekslinger av meldinger før Norge ble stengt 12. mars 2020. Men hvor er disse meldingene? Det hevdes at de ble slettet. De var vel for kompromitterende. Men det er vaskelig å slette digitale meldinger i vår tid. De finnes nok på en eller annen server her eller der. Det vi mangler er en varsler som kan lekke dem.

Pressens offentlighetsutvalg: – En rekke lover er ikke blitt fulgt

Pressens offentlighetsutvalg har vedtatt en uttalelse der det blant annet heter:

Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten avslører en urovekkende holdning til offentlighetsloven og arkivloven i deler av embetsverket. Toppene i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utvist en skremmende nonsjalant holdning til kravet om at beslutninger skal dokumenteres og journalføres. Det har ført til at kommisjonen ikke har kommet til bunns i flere sentrale problemstillinger. 

Årsaken er ikke slurv, men handlinger som ødelegger muligheten for å etterprøve helt sentrale beslutninger under en krise. Lover som skal sikre åpenhet og innsyn undergraves. Det er et demokratisk problem. 

Videre sier utvalget:

«Kommisjonen påpeker noen problematiske episoder, som framstår som åpenbare brudd på sentrale bestemmelser i de nevnte lovene:

  • Det finnes ikke noe referat fra et møte på kvelden onsdag 11. mars 2020 der departementsråd Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør Bjørn Guldvog og Bent Høie deltok. Møtet “ser ut til å ha vært utslagsgivende for nedstengingen 12. mars 2020”. Hva deltakerne sa er ikke dokumentert for ettertiden. 
  • Torsdag 12. mars 2020 hadde Guldvog et kort møte med ledergruppen i Helsedirektoratet. Heller ikke fra dette møtet ble det skrevet et referat. På møtet ble det “presenterte en overordnet liste med tiltaksområder basert på notater han selv hadde gjort seg”. Listen ble skrevet ned på en tavle og ble ikke fotografert eller arkivert. Guldvog har også fortalt i sitt intervju med kommisjonen at “det hopet seg opp med papirer” og at han på et tidspunktet nok kastet “for mye”. I ettertid ser han at det var uklokt.
  • Kommisjonen måtte be flere aktører om å bekrefte at de hadde oversendt all relevant informasjon. Helse- og omsorgsdepartementet kunne bare gi “en forbeholden bekreftelse”, og de presiserte i sin tilbakemelding at “det finnes ytterligere dokumenter”. Hvilke dokumenter det er snakk om, vet vi ikke.
  • Alle SMS-er på telefonen til Bjørn-Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, var slettet. SMS-er er saksdokumenter som det er knyttet innsynsrett til. Det er ikke mulig å gi innsyn i noe som er slettet. 
  • Det ble ikke ført noen referater fra møtene i koronautvalget på Stortinget, hvor blant annet statsminister Erna Solberg selv deltok i seks møter våren 2020. I rapporten oppsummeres det slik: En sentral del av samspillet mellom regjeringen og Stortinget under den største krisen i Norge i moderne tid, er ikke dokumentert.
  • Kommisjonen har etterspurt, men ikke mottatt noen skriftlig begrunnelse for valget av fordelingsnøkkelen for smittevernutstyr mellom sykehusene, kommunene og et nasjonalt bufferlager.

Når vi også vet at Folkehelseinstituttet ikke journalførte 25 000 innkomne henvendelser i pandemiens første fase, er det åpenbart at lovene som skal sikre forsvarlig saksbehandling og allmennheten en mulighet til å kikke makthaverne i kortene, ikke ble fulgt under pandemien.»

Forrige artikkelNord Stream-angrepet og en eventyrfortelling fra Det hvite hus
Neste artikkelUkrainske soldater begriper ikke hvorfor de får ordre om å holde Bakhmut