I dag er det tre år siden pressekonferansen

0
Norge i lockdown. (Shutterstock) Innfelt: Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

«I et møterom oppe i etasjene har Helsedirektoratet satt opp et slags «war room», et hovedkvarter.»

Kjetil Tveit, 12. mars 2023.

På dagen i dag er det 3 år siden beslutningen om nedstenging av landet ble tatt uten at Norges tyngste medisinske fagorgan FHI var til stede fra begynnelsen.

Geir Bukholm (FHI) hadde fått beskjed om at det ««pågår en prosess» da han og Camilla Stoltenberg ankom det som ble beskrevet slik; «I et møterom oppe i etasjene har Helsedirektoratet satt opp et slags «war room», et hovedkvarter.»

På dagen i dag er det «bare» 57 år igjen til jeg bikker de 107, og skal få vite hva som skjedde den dagen. Hemmeligholdet ble heldigvis prutet ned fra 100 til 60 år. Hvis Erna hadde fått viljen, måtte jeg ha ventet i spenning til jeg var 150.

Statsminister Solberg sa det var «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid».

Guldvog sier han har rotet bort dokumentene fra bestemmelsen, og SMS-ene ble slettet ved en feil.

Da NRK ba om innsyn i de dokumentene som ikke allerede var «rotet bort» var myndighetene på tilbudssiden og delte innsynet raust. Problemet var at dokumentene var så og si hel-sladdet. Det er ikke så lett å lese bokstavene når de er dekket med svarte firkanter.

Vaksineeksperimentet

Så kom den religiøse vaksine-frelsen som senere ble assosiert i tidsrelasjon med økt overdødelighet og langt færre vellykkede svangerskap og barnefødsler.

I tillegg til mRNA-eksperimentets assosiasjon til befolkningsreduksjonen i begge ender av livet som vi nå ser i presens, var også den gen-baserte vaksinens sikkerhetsvurderinger sladdet med de samme store svarte firkantene som tidligere hadde dominert krisehåndteringen.

I FHIs «Svar på Oppdrag 58» om vaksinesikkerheten for barn var tekst fra den norske mor barn-cohorten sladdet under der hvor det står om vaksinens effekt på kvinnens reproduksjonsorganer (menstruasjonsforstyrrelser) og under overskriften «Vurdering av risiko for myokarditt for norske barn og ungdom».

Var det riktig å kalle dette fredstid?

En verdenskrig har nødvendigvis motiv, og kjennetegnes av udemokratisk endring i maktstrukturer i et svært kort historisk tidsperspektiv.

VG meldte i fjor at «Formuene til verdens ti rikeste har økt mer under coronapandemien enn de siste 14 årene til sammen». Det var et år siden. Nå kan de aller rikeste sluke underskogen av bedrifter som sorte hull sluker stjerner. Man sier det til og med rett ut; at de mindre ikke vil klare det grønne skiftet.

Bill Gates har selv sagt at for hver dollar han investerte i vaksine får han 20 tilbake (som «filantrop» med sugerør i statskassene, inkl Norges oljefond).

Milliardærklubben Verdens økonomiske forum sin teknokratiske våte drøm om stakeholderkapitalismen innebærer at disse skal sitte i førersetet for etikk, sosiale samfunnsoppdrag og kontrollen over resursene med de folkevalgte i baksetet.

Den store omveltningen til stakeholderkapitalismen har de kalt «The Great Reset», og allerede 3 juni 2020 så de at alle nedstengingene av samfunnet (som enda ikke hadde skjedd) ville kreve at man bygget opp sammfunnet (build back better) på nytt, og skrev «Now is the time for a ‘great reset'».

Lederen av WEF hadde bok med nesten samme tittel allerede samme måned hvor han argumenterte for at krisen kunne brukes til å omstrukturere samfunnet.

Jeg nevnte at ved stakeholderkapitalisme som global styreform, skal disse oligarkene ha ansvaret for etikk.

Woke-industrien er propaganda fra en maktelite

Hvis man leker seg litt med det interaktive hjulet som viser i hvilken retning verden skal på WEF sine egne hjemmesider her, ser man fort at alle fenomen blir knyttet til sosial rettferdighet, identitet, kolonialsime, kritisk raseteori, kjønn og langt mer satsing på utdanning omkring sosial rettferdighet i fremtiden.

«You will own nothing, and you will be happy» hadde de tidligere på siden sin, men fjernet det.

«Grisene» i «Kamerat Napoleon» skal antageligvis eie alle resursene (og sannheten som institusjon (faktasjekkere)), og vi skal være glade leilendinger i et oligarkstyrt, super-rettferdig utopi, med champagne-sosialister og luksuskommunister som embedsmenn og kvinner, som skal behandle andre voksne som små barn som ikke vet sitt eget beste (slik vi helt klart erfarer allerede).

Wokeindustrien er maktens våpen

En verdenskrig har nødvendigvis en opptakt og en gradvis, kulturell radikalisering – millimeter for millimeter – mange år i forveien, som gjerne toppes av kriser som at jorden skal brenne opp og oversvømmes, virustrussel, terrortrussel, og til og med fra UFO-er har vi nå sett.

Til tross for nølende og skambelagte protester med skuldertrekk fra folk flest, bombarderes massene i Vestens befolkning med woke-propaganda fra mediekonsern, nyradikaliserte lærere, forelesere, tankesmier og NGO-er.

Ved å se på overnevnte nettsider til WEF, er det ikke så vanskelig å forstå at woke-industrien har sitt utspring fra makthaverne som ikke er folkevalgte.

Ukulturen kan brukes til mye

Med denne radikaliseringen kan man lære barn og voksne at sannheten er et – «religiøst» – pseudo-sekulært – moralsk valg man tar, og ikke noe nøytralt man finner ut etter beste evne (derav sinnesutbrudd hvis man «tar feil»). «Stoisk ro» og stoisme er motsatt; man søker å skille fornuft og følelser fordi man tenker mindre fornuftig når man er i affekt.

Slik sett kan man si at dagens “emokrati” danner en mobb med “hodeløse høns” som makteliten kan utnytte til egen fordel ved at man ikke er i stand til rasjonell refleksjon eller å stille skeptiske spørsmål.

Med woke-ideologien kan man ikke avsløre maktens narrespill ved å «finne ut» at de lyver, fordi det etiske valget som sannheten har blitt; det man hører ved gjentagelse fra det mektige propagandaapparatet, er sannheten i et samfunn dominert av selektiv relativisme.

Med woke-ideologien har man kunnet innføre forhåndssensur for å forhindre at O-store-skjørhet blir krenket… Für Ihre Sicherheit…

Med woke-ideologien kan man foreta digital bokbrenning, historieforfalskning og endringer i literaturen med såkalte «sensitivitetslesere», som er tilpasset oligarkene… Für Ihre Krenkorama… (unnskyld dårlig tysk).

Med woke-radikaliseringen har vi fått kanselleringskulturen som gjør at korrupte svikere slipper unna de vanskelige spørsmålene i debatter som dermed mangler ekte opponenter, samt Orwelliansk aksept for absurde svar.

Med woke-indoktrineringen har vi fått kaskader med standpunkt som er så absurde at de umulig kan forsvares med fornuftige argumenter, og det har, i tillegg til kanselleringskulturen, blitt vanlig med «guilt by association», angrep på avsender (ad hominem) enten på person eller kilde), pubertale raseriutbrudd r.t. samtalepartnerens antatte «dårlige moral», stråmannsargumenter basert på egen overtolkning av samtalepartnerens antatte motiv, psykologisering og diagnostisering av meiningsmotstanderen, pinlig taushet, gråtetokter for å komme øverst i offerhierarkiet m.fl., i stedet for gyldige argumenter.

Dette umuliggjør et samlet, fornuftig og opplyst folk som kan være en reell trussel mot «filantrop-oligarkene» som – etter mønster fra psykopater og mafiaens beskyttelsespenger (våre skattepenger) – skal «passe på oss»… Für Ihre Sicherheit…

Hva er en verdenskrig?

Mark Twain sa at historien gjentar seg ikke, men det rimer. Så sies det at man lærer av historien at man ikke lærer av historien.

Antageligvis lærer man ikke av historien fordi det er ikke det samme som skjer hver gang. Man fanger ikke opp mønsteret. Det bare rimer.

Mange venter at Ukraina-konflikten kan utløse tredje verdenskrig. Men har vi ikke verdenskrig allerede da?

De globale «Filantrop»-oligarkene som vil monopolisere resursene i stakeholder-kapitalsimen har allerede kjøpt opp enorme landbruksarealer i USA, Ukraina, Nederland, Australia m.fl. (bøndene går konkurs nå pga energi-helvetet o.a.) der de skal dyrke «bærekraftig mat» (patenterte proteinsubstitutt og ultraprosessert veganermat).

De har kjøpt kontrollen over norsk elektrisk energi.

De har kjøpt sannheten fordi de eier faktasjekkbyråene.

De eier mediene, de sosiale mediene og algoritmene som styrer hva vi skal få vite, eller hvilket skrekkmodus vi skal befinne oss i til enhver tid.

De har overtatt folkehelsepolitikken for lenge siden, like mye som de eier våre politikere.

Man kan saktens diskutere om tredje verdenskrig har begynt eller ikke. Jeg mener den startet i mars 2020, at de «trojanske hestene» er globalistene på Løvebakken, mange av dem i byråkratiet, og blant medie-propagandistene.

Noen har uansett langt på vei vunnet maktovertakelsen som en krig jo er, uten at folk flest er dette bevisst.

Hvis vi ikke av-woke-ifiserer oss og snur reell motstand fra tabu til noe nødvendig for framtiden, har makteliten all verdens teknologi de kan knytte til det digitale passet, kontrollere oss gjennom digital valuta, måle vårt karbonavtrykk, hvor mange kjøttkaker vi har spist eller hvor mange sprøyter vi har tatt, og strupe vår tilgang til primærbehov og samfunnsgoder… alt etter om man gjør motstand eller ikke.

Den gode nyheten er at de er bare noen ytterst få, og vi er mange.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Kjetil Tveit.

Les: Regjeringas brudd på Grunnloven og andre lover – ufullstendig liste

steigan.no 19. mars 2020: – Erna Solbergs kriselov er demokratisk galskap

Artikler om koronakrise

Forrige artikkelZelensky taper popularitet i den amerikanske underholdningsindustrien
Neste artikkelBankkollapsen i USA – hvorfor kommer den?