Regjeringa varsler «fire magre år» for folk flest – overskudd skal brukes på krig og Ukraina

0

Oljefondet veks i rekordfart. Men sjølv om det klirrar i kassa til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), ser han inga grunn til å juble. Dette sier han til avisa Klassekampen.

Faren for inflasjon, seier Vedum, kan gjere det vanskeleg å bruke meir oljepengar i fleire år framover.

– Pengar er berre eit middel, og det kan ikkje løyse alle problem. Alle som er opptekne av omfordeling, og dei som er fattige, må også vere opptekne av å halde prisveksten nede. Det er det som blir utfordringa framover, seier Vedum.

Onsdag skreiv Klassekampen at sjeføkonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreassen trur oljefondet kan doble seg dei neste ti åra. Får han rett, vil òg det økonomiske handlingsrommet til framtidige regjeringar auke. Hittil i år har fondet auka med over 1000 milliardar kroner.

Men sjølv om fondet aukar, ser ikkje Vedum føre seg at oljepengebruken vil auke vesentleg i denne stortingsperioden. Pøser regjeringa meir oljepengar inn i økonomien, seier han, vil det føre til at dei veksande prisane stig endå meir. Dermed kan han bli tvunge til å bruke langt mindre oljepengar enn dei 3 prosentane av oljefondet han har lov til å bruke kvart år.

Men Klassekampens journalist er omtenksom nok til ikke å konfrontere finansministeren med at sjefen hans har sagt at Norge skal bruke over 80 milliarder kroner over de neste fem årene på krig i Ukraina.

Regjeringa Støre, som nå også er avslørt som internasjonale terrorister mot Tyskland, prioriterer krig, våpenindustrien og det naziinfiserte og korrupte regimet over alt annet. Over sjukehus og veier, over pensjonister og arbeidsfolk, over utdanning og kultur.

Oljefondet renner over av penger, men de skal ikke brukes på velferd, næringsliv og infrastruktur i Norge.

De skal fortsatt styrke bunnlinja til selskapene på Wall Street og sikre avkastninga til Raytheon, Lockheed Martin og Kongsberg Gruppen.

Les: Støre vil bruke mer av pensjonsfondet til krig i Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om Ukraina i Stortinget 2. februar 2023. Han fortalte om planene videre. Norge støtter allerede Ukraina med mye. Støre mener støtten må trappes opp. skriver NRK

– I fjor ga vi over 10 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina. Nå trapper vi opp denne støtten. Vi skal bidra enda mer til reparasjon og gjenoppbygging av ødelagt infrastruktur, sa Støre.

Først og fremst til det militære

– Krigen i Ukraina har forandret verden, forandret Europa, forandret vår hverdag. Det er i vår nasjonale interesse at Ukraina ikke taper krigen, sa Støre.

Statsministeren poengterte at støtten nå, på kort sikt, burde være militært. At Ukraina skal bli støttet slik at landet fortsatt er fritt. At landet kan forsvare seg mot den russiske bruken av makt.

Betalingen for støtten

– Ukraina-programmet vil innebære en midlertidig økning i oljepengebruken, informerte Støre.

ens krigen skal få mer penger, var Støre klar på at det skal brukes mindre oljepenger i Norge. E24 skriver: Regjeringen har i lang tid vært tydelige på at å kutte i oljepengebruken har vært viktig for dem.

Danskene tar kampen mot sosialdemokratenes nedskjæringspolitikk – er vi nordmenn i stand til det?

Misfornøyde dansker fra hele landet strømmet til Christiansborg Slotsplads 5. februar 2023 for å vise sitt raseri over regjeringens plan om å avskaffe store bededag. Rundt 50.000 fylte plassen. Opposisjonen går på tvers av faggrupper, landsdeler, alder og politisk tilhørighet. Store bededag 5. mai er en offentlig høytidsdag og fridag i Danmark. Regjeringa til Mette Fredriksen har foreslått å avskaffe denne fridagen. Hennes argument for å fjerne fridagen er «å sikre varig finansiering av det økte behovet vi har på forsvars- og sikkerhetsområdet.» Militarisering og krig mot Russland skal altså finansieres av folk flest. Hun har fått svar fra en stor folkebevegelse som forsvarer denne fridagen.

Mette Fredriksen fikk svar av 50.000 dansker som samlet seg til massedemonstrasjon i København. Evner norsk fagbevegelse og masseorganisasjonene å gjøre det samme?

Forrige artikkelIkke glem at det offisielle USA offentlig tok til orde for å «drepe Nord Stream 2»
Neste artikkelVi er allerede i krig med Russland