Antipsykotika og verdensherredømme

0

Av Erlend Efskind.

Erlend Efskind.

Siden oppstarten av mitt holistiske advokatfirma Logos-advokatene, har jeg hatt flere saker om tvangsinnleggelse og tvangsmedisinering. Nok et område der medmenneskelighet totalt svikter.

Vi snakker om søkende, unge mennesker som er i ferd med å få en oppvåkning, i kontakt med noe mer enn den vanlige intellektuelle sneversyntheten som råder i samfunnet. Mennesker som er i ferd med å åpne opp et kjempepotensial i seg selv. Disse menneskene blir stuet bort og dopet ned, tatt for å hallusinere og ha vrangforestillinger, diagnostisert schizofrene (herunder psykotiske), fordi de ikke umiddelbart passer inn i det vitenskapelige, rådende synet på virkeligheten.

For noen av dem som er i ferd med å våkne, kan det gå litt over stokk og stein. Man skal ikke underslå det. Men kan de egentlig bebreides når de brått kommer i kontakt med mer, herunder traumer som er vanskelig å håndtere når sårene åpner seg opp?

Og metoden er å dope dem ned: med benzodiazepiner (angstdempende midler og sovemedisiner) og antipsykotika (les: kjemisk lobotomering). Samtidig som de blir holdt innesperret og beltelagt, skulle de nekte å ta de foreskrevne dosene.

Dette er det Norge og den verden vi lever i. Men det blir verre.

Under pandemien kunne vi lese på myndighetenes hjemmesider at vaksinen både var sikker og effektiv – en ren løgn, skulle det vise seg.

Hva gjelder bruken av benzodiazepiner og antipsykotika, så står det å lese på Helsenorges hjemmeside at: «De fleste som får behandling blir bedre, og noen blir helt friske.»

Denne løgnen er om mulig enda større enn den om vaksinen. Og man skal ikke lete lenge. Ifølge Paulsrud-utvalget har bruken av antipsykotiske medisiner mot psykoser og depresjoner en begrenset positiv effekt på kun på 10 – 20% utover placebo. Det vil si at en må behandle fem til ti pasienter for at én pasient får positive effekter. Blant dem som får positive effekter av behandlingen, er effekten stort sett svært liten, mens bivirkningene er svært store.

Til det kommer at antipsykotikaen bygger på helt feil forutsetninger hva angår hjernekjemien, og at personer diagnostisert med schizofreni som medisineres med antipsykotika mest sannsynlig vil bli kronisk syke. Journalisten og forfatteren Robert Whitaker har fremlagt sterke beviser på dette.

Likevel fortsetter tvangsmedisineringen som før, samtidig som den medisinfrie behandlingen fases ut. Det er som med alt annet i samfunnet: det som er allment vedtatt er vanskelig å snu når det styres av så sterke krefter – ja, av en hel kultur og identifikasjon.

For oss som så gjennom løgnene med pandemien og vaksinen, er det ikke overraskende at dette gjelder over hele fjøla. Kjøpt og betalt av legemiddelindustrien. Den offentlige helsepolitikken handler ikke om å gjøre mennesker friske, men å la dem forbli syke så noen få kan tjene seg rike. Folket er i ferd med å bli objekter i en digitalt styrt verden der kontrollen går mot det absolutte, både fysisk, mentalt og åndelig. Som i filmen Matrix. Bare det at vi er ikke styrt av maskiner, men av de oppblåste egoene som nå er ute etter verdensherredømme (les: Globalisering og World Economic Forum).

Vi lever i et samfunn der vi dopes ned fordi vi er lært opp til å identifisere oss med tankene våre, der problemer prøves løst gjennom den samme fryktmekanismen som skapte dem.

La oss sammen snu denne trenden, vi schizofrene (jeg oppfyller i alle fall selv de fleste av kriteriene) som er i kontakt med mer enn våre begrensede egoer. La oss bruke denne innsikten og åpenheten som en kilde til personlig vekst, og med det samme skape en bedre verden preget av varme og medmenneskelighet.


Dette er et leserinnlegg.

Erlend Efskind er jurist og forfatter. Han var var forretningsadvokat i fem år, og arbeidet ett år som rådgiver i Miljøverndepartementet.

Forrige artikkelHell-konferansen i sin helhet
Neste artikkelSluker kameler på tvers for å støtte regimet i Ukraina