Robert Moods forslag er den korteste veien til atomkrig

0
Et forsøk på å "ta ut" Russlands flyvåpen vil veldig fort kunne utløse en atomkrig.

I et kronikk i avisa Klassekampen tar den pensjonerte generalløytnanten Robert Mood tar til orde for å stille Putin overfor et konkret ultimatum: Trekk styrkene ut av Ukraina, ellers tar vi kontroll på luftrommet, rykker inn og hiver dem ut.

Til VG sier Mood:

– På dette tidspunktet i krigen, nå som Russland er svekket, flere soldater mobiliseres og industrien både i Russland og Vesten girer opp til full krigsproduksjon, har vi en mulighet til å frigjøre Ukraina raskt, og ikke minst stanse glidningen inn i en verdenskrig, som må utnyttes.

Vi har hatt stor respekt for Robert Mood, sjøl om vi mang en gang kan være uenig med ham. Respekten har skyldtes at han flere ganger har vist seg som en fornuftens stemme i et politisk landskap i Norge der nettopp fornuft er en knapphetsressurs.

Etter hans siste utspill tvinger Mood oss til å ta denne vurderinga opp til revisjon.

Grunnen er at det han foreslår er intet mindre å gjøre noe som er den korteste og sikreste veien til et kjernefysisk ragnarok.

Et forsøk på å ta luftrommet vil slå tilbake umiddelbart

Robert Mood har den oppfatninga et «Russland er svekket». Hvor han har den oppfatninga fra, vet vi ikke, men det skal vi komme tilbake til.

I Klassekampen åpner Mood lovende ved å sitere boka Krigskunsten av Sun Tzu: «Kjenn din fiende, kjenn deg selv.»

Men det er jo nettopp det Mood demonstrerer han han ikke gjør. Forslaget hans viser at han ikke har forstått noe av russisk tenkning. Det overrasker oss, og det er ytterst farlig.

Det står enhver fritt å mislike Vladimir Putin. Vi analyserer ikke storpolitikk langs de tankebanene. Vi prøver å forstå de ulike lederne og deres maktbasers tenkning, strategier og handlingsmønster uten å blande inn for mye følelser.

Men sjøl om man skulle mislike Putin, må man ikke gjøre den feilen at man ikke tar ham på alvor. En fordel ved Putin er at han stort sett gjør det han sier han vil gjøre. Det er ikke vanskelig å lese Putin, slik noen påstår. Les talene hans og hør på pressekonferansene. Det er klar tale. Man kan like dem eller mislike dem, det er opp til enhver. Men man kan ikke beskylde ham for å være uklar.

21. februar 2014 sa en anonym talsmann for Kreml i et intervju med Financial Times at Russland eventuelt ville være «villig til å føre krig for Krim».

Vi kommenterte dette 24. februar 2014 og skrev:

«En russisk regjeringstalsmann har sagt at Russland er villig til å utkjempe en krig om Krim for å beskytte den store russiske befolkninga der og sine militære installasjoner.

«Hvis Ukraina blir delt, vil det utløse en krig,» sa den anonyme talsmannen til Financial Times.

«De vil miste Krim først fordi vi vil gå inn for å beskytte regionen, slik vi gjorde det i Georgia,» sa han.

Det er et høyt spill USA og EU spiller.»

Og Russland gjorde akkurat som de sa. De tok kontroll over Krim, og det ble ikke en gang krig. Vi tror, uten å kunne bevise det, at ledende folk i Pentagon hadde lest signalet slik vi gjorde det og tatt det på alvor. USA ønsket ikke ek krig om Krim, og rørte ikke en finger.

President Vladimir Putin presenterte Russlands nye våpensystemer under sin valgtale 28. februar 2018. Han advarte om at Russland nå har våpensystemer som gjør det mulig å gå utenom alle USAs forsvarssystemer og ramme nordamerikanske byer med kjernefysiske våpen. I enkelte vestlige medier blir talen utlagt som krigersk. Det er riktigere å se den som en desperat appell til Vestens politiske ledere om å ta til vettet.

Det Putin gjorde tindrende klart i sin tale var følgende:

– Ethvert angrep mot Russland eller noen av våre allierte, vil bli sett på som et angrep mot Russland, og vil bli besvart umiddelbart.

For å vise at USA og NATO ikke har noen mulighet til å forhindre massiv gjengjeldelse fra Russland, viste Putin fram noen av de nye russiske våpensystemene. Det var en atomdreven krysserrakett med nærmest ubegrenset rekkevidde og med evne til å omgå alle USAs varslingssystemer. Det var en atomdreven undervannsdrone som kan stasjoneres hvor som helst hvor lenge som helst og brukes mot hangarskipsgrupper, militæranlegg på land, infrastruktur eller byer. Det var hypersoniske våpen som blant annet kan skytes ut fra fly og det var nye laservåpen.

Et av de våpnene Vladimir Putin presenterte i sin viktige tale 1. mars 2018 var det hypersoniske missilet Kinzhal, som kan nå 10 ganger lydhastigheten og har en rekkevidde på 2000 kilometer. Intet eksisterende anti-missilforsvar i den amerikanske marinen er i stand til å skyte ned dette missilet selv om de skulle klare å oppdage det. Og det er bare ett av de våpnene Putin presenterte. Et annet av de nye våpnene som Russland nå har i sitt arsenal er Mach 27 glideren Avangard, som gjør ethvert anti-ballistisk missilsystem ubrukelig. Russland har også anti-skip missilet Zircon som kan nå Mach 8 og som gjør USAs hangarflåte til «sittende ender».

RT presenterer disse våpensystemene her.

Etter å ha presentert våpensystemene som kan slå ut det USA og Vesten måtte ha å by på, sa Vladimir Putin:

”Vi har prøvd å få dere til å høre på oss. Kanskje dere vil høre nå.”

6. mars 2022 advarte vi:

Å innføre en «flyforbudssone» over Ukraina ville bety luftkamper mellom US Air Force og den russiske Rom- og flyvåpen-styrken. I en slik kamp vil partene bli nødt til å prøve å utslette hverandres flybaser, og som Vladimir Putin har advart om: også motpartens kommandosentraler.

Forslaget om «flyforbudssone» er et forslag om verdenskrig, intet mindre.

War on The Rocks: – Den farlige dragningen mot flyforbudssone

Tidsskriftet War on The Rocks, som står Pentagon svært nær, advarer også kraftig mot flyforbudsone. De militære skjønner hva dette forslaget betyr.

Mike Pietrucha og Mike Benitez skriver:

Det ville være «en direkte eskalering mot Russland og en generell utvidelse av konflikten til å inkludere NATO som en direkte stridende.»

De sammenlikner dette forslaet med den typen handlinger som førte verden inn i første verdenskrig og konkluderer:

«Flyforbudssonen er feil verktøy for feil jobb og vil skape farlige og destruktive utfall for USA og dets NATO-allierte.»

Vil svare med å utslette kommandosentralene

Putin har gjort det ytterst klart at et slikt angrep på Russland og russiske styrker vil bli besvart, ikke bare ved å skyte ned NATOs fly og bombe de basene de kommer fra, men også ved å utslette de kommandosentralene som har gitt angrepsordren. Altså: Ramstein, Brussel, Pentagon.

Og om ikke før, da er den kjernefysiske krigen i gang.

Dette burde Robert Mood ha forstått, og det er direkte uansvarlig av ham å komme med et forslag som bare vil framskynde en slik krig.

Vi har advart mot og kjempet mot denne krigen siden 2014

Vi har siden 2014 tatt avstand fra stedfortrederkrigen mellom NATO og Russland, og advart mot at den kan føre til verdenskrig. Vi tok også avstand fra Russlands invasjon 24. februar i fjor. Vi har tatt til orde for våpenhvile, fredsforhandlinger og sikkerhetsordninger som kan tøyle krigens hunder. Men det later til at vi taler for døve ører, ikke blant vanlige folk, men blant makthavere, politikere og skrivebordskrigere.

Forrige artikkel«Verden ifølge Erdogan»
Neste artikkelSør-Afrika forsvarer den planlagte marineøvelsen med Kina og Russland
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).