Den «vestlige, siviliserte verdens» covid19-håndtering har også gitt flere dødsfall enn tidligere

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

I et innlegg for kort tid siden (be)viste jeg gjennom to illustrasjoner grafisk/tabellarisk og ved forklarende tekst at Norden de siste tolv månedene har hatt høyere corona/covid19 (cc19)-relaterte dødstall sammenlignet med andre land/områder/grupperinger. Jeg hevdet at den generelle oppfatningen om at Norden anses som et velorganisert område som håndterer saker og ting – især ‘problemer’ – på en effektiv og god måte, har vist seg ikke å stemme med fakta.

Mitt arbeid med Norden ga mersmak, og jeg har undersøkt hvordan den ‘vestlige’ (tør jeg tilføye ‘siviliserte’?) verden har håndtert cc19-problemet i den samme perioden. Jeg følger langt på vei samme opplegget som for Norden-omtalen min og legger også denne gang ved to delvis selvlagde illustrasjoner, basert på opplysninger fra nettstedet «Our World in Data» (OWD) (https://ourworldindata.org/).

Den første er merket «ILLUSTRASJON 1» og viser kumulativt samlede cc19-dødstall per 1 million personer for en del land/områder for perioden 22.1.2020 til 15.1.2023 – det er for hele pandemiperioden.

Den neste illustrasjonen er merket «ILLUSTRASJON 2» og viser kumulativt samlede cc19-dødstall per 1 million personer for de samme land/områder for perioden 12.1.2022 til 15.1.2023 – det er for de siste tolv månedene.

I sistnevnte illustrasjon har tallene for de ‘vestlige’/’siviliserte’ landene/områdene også, som Norden, rokadert litt seg imellom, befestet og forsterket sine posisjoner i toppen av listen – de har altså holdt seg / blitt høyere enn de øvrige. Det multikrisebefengte EU og Europa er øverst på pallen. For noen dager siden lød min siste og avsluttende setning om Norden:

Det betyr at de rett og slett har gjort det ‘dårligere’ hvis myndighetenes mål er å få dem lengst mulig ned på tabellen, altså med færrest mulig cc19-dødsfall. De såkalte ‘tiltakene’ har ikke virket særlig overbevisende!

Setningen gjengis ordrett også for nærværende innlegg!

+++000+++

En presisering:

Også for dette innlegget har jeg stikkprøvekontrollert opplysningene i denne artikkelen mot «Worldometer» – https://www.worldometers.info/coronavirus/, og tallene der er svært like dem jeg har brukt fra kilden «Our World in Data».

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelVestlig opptrapping truer med å utvide tredje verdenskrig
Neste artikkelVindturbinene skaper et enormt søppelproblem