Nordens corona/covid19-håndtering har gitt flere dødsfall enn tidligere

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Norden) definerer «Norden» som ‘et geografisk og kulturelt område som utgjøres av de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden’. I relasjon til denne artikkelen har jeg valgt å la definisjonen kun omhandle de fem førstnevnte landene.

Norden anses generelt som et velorganisert område som håndterer saker og ting – især ‘problemer’ – på en effektiv og god måte. Håndteringen av corona/covid19 (cc19)-pandemien skulle nok også fremstå og oppfattes som sådan. Men jeg har sett nærmere på en samling tall fra ulike kilder, og jeg mener håndteringen de siste tolv månedene har blitt dårligere sammenlignet med andre land/områder/inntektsgrupperinger.

Jeg begynner med å vise til to medfølgende illustrasjoner basert på opplysninger fra Our World in Data (OWD), (https://ourworldindata.org/). Den første er merket «ILLUSTRASJON 1» og viser kumulativt samlede cc19-dødstall per 1 million personer for en del land/områder/inntektsgrupperinger for perioden 22.1.2020 til 11.1.2023 – det er for hele pandemiperioden.

Den neste illustrasjonen er merket «ILLUSTRASJON 2» og viser kumulativt samlede cc19-dødstall per 1 million personer for de samme land/områder/inntektsgrupperinger for perioden 12.1.2022 til 11.1.2023 – det er for de siste tolv månedene.

[Tallene i den innrammede tabellen er fra 5.1.2023 som er sist oppdaterte dato for alle land/områder/inntektsgrupperinger]

I sistnevnte illustrasjon har tallene for de nordiske landene unntatt Island rykket opp til toppen av listen – de har altså blitt høyere enn de øvrige. Det betyr at de rett og slett har gjort det ‘dårligere’ hvis myndighetenes mål er å få dem lengst mulig ned på tabellen, altså med færrest mulig cc19-dødsfall. De såkalte ‘tiltakene’ har ikke virket særlig overbevisende!

+++000+++

En presisering:

Jeg har stikkprøvekontrollert opplysningene i denne artikkelen mot «Worldometer» – https://www.worldometers.info/coronavirus/, og tallene der er svært like dem jeg har brukt fra kilden «Our World in Data».

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelDe rikeste 1% soper inn nesten dobbelt så mye rikdom som resten av verden til sammen
Neste artikkelSkjønner Fritt Ord hva ytringsfrihet er?