Tysklands koalisjonsregjering vedtar et budsjett for krig og innstramminger

0
Massiv tysk opprustning. Foto: Bundeswehr

Budsjettet for 2023 som ble vedtatt i den tyske Forbundsdagen 25. november 2022 er en krigserklæring mot den arbeidende befolkninga. Sentralt i budsjettet er en massiv økning av militærutgiftene og ekstreme nedskjæringer på sektorene helse, utdanning og sosial velferd.

Forbundsdagen vedtok i juni på vegne av «trafikklys»-koalisjonen [‘die Ampelkoalition’], koalisjonsregjeringen sammensatt av Sosialdemokratene (SPD), Liberal-Demokratene (FDP) og De Grønne (Die Grünen), finansieringen av spesialfondet «Sondervermögen Bundeswehr». Spesialinvestering i Tysklands væpnede styrker er på mer enn € 100 milliarder (ca 1030 milliarder norske kroner), og regjeringen lanserte den største opprustningsoffensiven siden slutten av andre verdenskrig. Nå gjenspeiles de vidtrekkende konsekvensene av fornyet tysk militarisme.

De eneste utgiftspostene som øker massivt er militærutgiftene. Totalt for 2023 er det budsjettert med € 58,6 milliarder – en økning på € 8,2 milliarder sammenlignet med fjoråret; € 8,5 milliarder kommer fra spesialfondet, som ikke offisielt er del av forsvarsdepartementets budsjett. Tilleggsmidlene skal blant annet anvendes til innkjøp av F35-kampfly, CH-47 tungtransporthelikoptre, Puma infanteristridsvogner, fire F126-fregatter og personlig verneutstyr for soldater.

Forsvarsbudsjettet er forventet å øke enda mer de kommende årene. Forsvarsminister Christine Lambrecht (SPD) sa i Forbundsdagen at hun var «veldig takknemlig» for å ha hørt «fra forskjellige sider her i dag at dette budsjettet vil måtte vokse i framtiden». Hun la kynisk til at de nåværende økningene var akkurat nok til å «få endene til å møtes».

Dette betyr at i budsjettene for 2024, 2025 og 2026 vil det i gjennomsnitt € 80,5 milliarder [NOK 829 milliarder] inn i militæret. Og selv dét er bare begynnelsen. Den herskende klassen i Tyskland har som sitt erklærte mål igjen å gjøre Tyskland til den «ledende militærmakten» (Lambrecht) og Bundeswehr til «den best utstyrte væpnede styrken i Europa» (kansler Olaf Scholz).

De største besparelsene er innen helsevesenet. Helsebudsjettet kuttes med nesten € 40 milliarder.

Det skrantende utdanningsvesenet skjæres også ned. Utdanningsbudsjettet vil offisielt øke med skarve € 500 millioner, men justert for inflasjonen betyr dette en massiv reduksjon.

Talere for Die Linke (Venstrepartiet) gjorde det klart at til tross for en overflatisk kritikk av forsvarsbudsjettet, stiller også de seg bak militariseringen. Gesine Lötzsch, Die Linkes representant i komitéen «Bundeswehr Sondervermögen» snakket varmt for «en velutstyrt hær for nasjonalt forsvar». Die Linkes Bodo Ramelow, den «venstreorienterte» delstatslederen i Thüringen, og nåværende leder av Bundesrat (Forbundsdagens øvre kammer), har gjort seg til sterk talsmann for våpenleveranser til Ukraina og gjeninnføring av tvungen militærtjeneste.

Sarah Wagenknecht skiller seg fra sine partifeller og der går spekulasjoner om hvorvidt hun vil starte et nytt parti.

Massiv tysk opprustning – hva kan gå galt? Eller som den amerikanske sangeren Tom Lehrer sang på sekstitallet:

«We taught them a lesson in 1918 / and they’ve hardly bothered us since then.»

Forrige artikkelOm å beskytte seg mot overgrep fra regjering og institusjoner
Neste artikkelVivi-Anns kamp mot koronaovergrep