Vivi-Anns kamp mot koronaovergrep

0

Vivi-Ann Sandnes ble bøtelagt av politimesteren i Tromsø for angivelig ulovlig grensepassering og hun ble ilagt en bot på 30 000 kr eller 25 dagers fengsel fordi hun ikke hadde vaksinepass, nektet PCR test, og nektet karantenehotell.

Vivi-Ann ble så dømt i Hålogaland Lagmannsrett. Hun anket dommen, men retten nektet henne ny behandling.

Dette vedtaket er opphevet av et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett, så saka kommer opp til ankebehandling i Hålogaland Lagmannsrett.

Vivi-Ann Sandnes skriver:

Norges Høyesterett opphevde en grensepasseringssak – der undertegnede ble ilagt en bot på 30 000 kr eller 25 dagers fengsel pga. ikke vaksinepass, nektet PCR test, og nektet karantenehotell.

En prinsippsak:

1. Jeg tar ansvar for eget liv og helse. Bekrefter min suverene rettighet til selv å bestemme inngåelse av slike «kontrakter».

2. De internasjonale tvil – som nå dokumenteres om det var en plandemi – iverksatt av økonomiske særinteresser, eller menneskeskapte patenterte strategier langt vekk fra folkerett og naturrett.

Det er advokat Anniken Rye-Holmboe som er hennes forsvarer i lagmannsretten.

«Podcasten uten navn» gjorde i november 2021 et intervju med Vivi-Ann Sandnes som man kan se her:

Vivi-Ann Sandnes forklarer sjøl saka si her:

YouTube player
Forrige artikkelTysklands koalisjonsregjering vedtar et budsjett for krig og innstramminger
Neste artikkelBiostatens fødsel