Storbritannias stedfortrederkrig mot Russland

0
Defence Secretary Ben Wallace meets with Russian Defence Minister Sergei Shoigu at the Ministry of Defence, 11 February 2022. (Photo: Tim Hammond/No 10 Downing Street)

Storbritannias deltakelse i Ukraina-konflikten er vidtrekkende, og involverer militær- og etterretningsstøtte, våpenforsyninger og informasjonskrigføring. Whitehall ser krigen ikke bare som en måte å forsvare Kiev på, men ønsker å påføre rivalen Russland et strategisk nederlag. Dette er en farlig strategi, skriver Mark Curtis.

Av Mark Curtis, DeclassifiedUK, 27. september 2022.

Ukraina-konflikten er også britisk, gitt den omfattende britiske rollen i krigen, med Whitehall som støtter Kiev for å slå tilbake Russlands brutale invasjon på mange måter som er skissert i denne bakgrunnsartikkelen.

Britiske regjeringer går imidlertid ikke til krig for moralske eller humanitære formål; bare for strategisk gevinst. I Ukraina er Whitehalls hovedmål å motvirke Russland, en makt britiske regjeringer lenge har ønsket å sette endelig på plass og avslutte Moskvas uavhengige utenrikspolitikk, en politikk som utfordrer NATOs overherredømme i hele Europa og til en viss grad Midtøsten.

Russlands brutale invasjon må fordømmes og reverseres, ukrainsk suverenitet opprettholdes og ukrainernes rettigheter forsvares.

«Whitehall ser Ukraina-krigen som en mulighet.»

Men årsakene til dette for planleggerne i Whitehall, er ikke deres bekjente, høysinnede påstander om å forsvare demokratiet eller stoppe russiske krigsforbrytelser – Storbritannia er helt fornøyd med å godta slike forbrytelser i sine egne nåværende konflikter, spesielt Jemen.

Londons interesse for demokrati er ikke til å få øye på når det gjelder å støtte ulike diktaturer i Gulfen eller Egypt. Og motstanden mot ulovlige utenlandske okkupasjoner blir lagt til side når det gjelder den økende militære støtten til Israel.

Problemet med Russland

Whitehall ser Ukraina-krigen som en mulighet. Liz Truss har gått så langt som å si at «vi vil lamme Russlands økonomiske utvikling både på kort og lang sikt» med sanksjonene som ble pålagt landet etter invasjonen av Ukraina i februar.

Hun har faktisk også oppfordret til regimeendring i Moskva, og sa at Storbritannia «aldri kan tillate Russland å være i stand til å gjennomføre denne aggresjonen igjen … det er derfor vi helhjertet støtter Navalnyj», med henvisning til den fengslede opposisjonslederen Aleksandr Navalnyj.

Som et tegn på hvordan britiske lederes syn på er fastlåst, har den nye sjefen for den britiske hæren, general Sir Patrick Sanders, til og med fortalt troppene at de må være klare til å møte Russland på slagmarken.

Se også: https://declassifieduk.org/?post_type=post&p=8915

Whitehalls største problem med Moskva er at de «søker sin egen uavhengige innflytelsessfære atskilt fra enhver amerikansk-støttet global orden eller regelbok»sa daværende sjef for den britiske hæren, general Sir Carleton-Smith, i fjor.

Uakseptabelt for britiske planleggere, valgte Russland å bli en rival. Daværende forsvarsminister Michael Fallon sa i 2017 at «Russland har valgt å bli en strategisk konkurrent for Vesten».

Hans etterfølger Gavin Williamson uttrykte en lignende beklagelse og sa at «etter 1990 … trodde det bare ville være én supermakt», med henvisning til USA. Nå «ønsker Russland å hevde sine rettigheter»klaget han.

«Etter 1990 … trodde det bare ville være én supermakt.»

Denne russiske uavhengigheten og rivaliseringen har bidratt til «erosjon av strategisk fordel» for Vesten, som må gjenvinnes, sier general Sanders. Storbritannia ønsker å se Russland begrenset til en status som global paria.

Whitehall gjør en ekstraordinær innsats for å hjelpe Ukraina, og beseire Russland, i krigen. Seks hovedbidrag kan identifiseres.

1. Fremmedkrigere

Det har kommet flere rapporter om at «pensjonerte» SAS-soldater er aktive i Ukraina. Om dette er riktig eller et Whitehall-knep er vanskelig å fastslå.

Dager etter invasjonen ble det rapportert at et «crack-team» av «pensjonerte» britiske spesialsoldater hadde meldt seg frivillig «for oppdrag dypt inne i Ukraina». De ble sagt å være høyt trente snikskyttere og eksperter i bruk av luftvern og anti-tank missiler. Måneden etter ble tre av soldatene drept i et russisk luftangrep.

De britiske styrkene antas å drepe russere direkte. En rapport i juni hevdet at et team av tidligere SAS-soldater, alle veteraner fra krigene i Irak og Afghanistan, hadde drept opptil 20 russiske generaler og 15 leiesoldater fra den Moskva-vennlige Wagner-gruppen.

Så mange som 3.000 briter kan kjempe i Ukraina, ifølge en kilde – en georgisk kommandant sier det er rundt 20.000 utenlandske soldater i landet totalt. Ifølge vår opptelling har rundt ni briter blitt drept eller tatt til fange i Ukraina, og fem er nettopp løslatt.

Noen skal ha forlatt den britiske hæren for å slutte seg til konflikten. – Et lite antall tjenestegjørende britisk personell har ikke adlydt ordre og kan ha reist til Ukraina for å kjempe, sa forsvarsminister James Heappey til parlamentet i juni.

I utgangspunktet oppfordret daværende utenriksminister Liz Truss briter til å dra til Ukraina, og mange gjorde det, inkludert sønnen til en høytstående konservativ politiker.

Ministrene trakk deretter utsagnet tilbake og sa at de ikke ville at briter skulle bli med i krigen i det hele tatt. Regjeringen sier nå at deltagelse i Ukraina kan utgjøre et lovbrudd i henhold til britisk lovgivning og åpner for rettsforfølgelse mot folk når de kommer tilbake til Storbritannia. Men ingen er så langt kjent for å ha blitt straffeforfulgt.

2. Offisielle støvler på bakken

Storbritannia sendte spesialstyrker til Ukraina i februar, uker før invasjonen, med SAS, SBS, Special Reconnaissance Regiment og Special Forces Support Group som jobbet i landet for å trene ukrainske spesialstyrker i antiopprørstaktikk, snikskyting og sabotasje.

Disse spesialstyrkene instruerte snart lokale tropper i Ukrainas hovedstad Kiev, om hvordan de skulle bruke britisk-leverte anti-tank missiler som ble levert i slutten av februar, da invasjonen begynte.

I juli sa forsvarsdepartementet at de hadde 97 soldater i Ukraina, men de har ikke vært villige til å røpe hvor de befinner seg.

3. Britiske våpen dreper russere

Det er ikke bare britiske soldater, men også britiske våpen som dreper russere. Tidligere denne måneden fortalte forsvarsminister Ben Wallace parlamentet at langtrekkende våpen levert av Storbritannia og andre stater hadde gjort det mulig for Ukraina å angripe mer enn 350 russiske kommandoposter, ammunisjonslagre, forsyningsdepoter og «andre høyverdige mål langt bak fra frontlinjen».

Storbritannias forsyning av £ 2,3 milliarder i militærbistand til Ukraina, har inkludert over 10 000 antitankmissiler, hundrevis av andre missiler og våpen, 200 pansrede kampkjøretøy og tre millioner runder med håndvåpenammunisjon.

Nøyaktig hvordan Storbritannia bruker sin militære bistand er hemmelig – regjeringen har nektet å gi en fullstendig oversikt over sine utgifter.

Det er heller ikke kjent hvor mange russiske soldater disse britiske våpnene har drept, men tallet kan være betydelig – Wallace hevder Russland har mistet ikke mindre enn 25.000 soldater i Ukraina.

Det er sannsynlig at siste generasjons lette panservernvåpen (NLAWs) levert av Storbritannia har vært spesielt ødeleggende, og de har blitt kreditert for å ha bidratt til å stoppe Moskvas pansrede enheter.

«Forsvarsminister James Heappey har støttet Ukrainas angrepsmål inne i Russland med britisk-leverte våpen.»

Storbritannia har i hovedsak koordinert den internasjonale forsyningen av våpen til Ukraina siden invasjonen. Britiske våpen blir med vilje gitt «for å gå lenger» enn å forsvare Ukraina, for også gjøre det mulig for landet å «iverksette offensive operasjoner», har den britiske regjeringen sagt.

Faktisk har forsvarsminister James Heappey støttet Ukrainas angrepsmål inne i Russland med britisk-leverte våpen. Heappey sa: «Vi søker ikke å fortelle ukrainerne hva de kan og ikke kan brukes til, annet enn at de skal brukes på en lovlig måte».

Det ser ut til at Ukraina fungerer som et testområde for nye britiske våpen. Ukrainske tropper har for eksempel brukt Martlets, et laserstyrt missil opprinnelig designet for å hjelpe Royal Navy med å bekjempe svermer av små, ubemannede angrepsbåter. Martlet er et våpen som testes av britiske tropper som ennå ikke er fullt utplassert av det britiske militæret.

Mer generelt bruker Storbritannia Ukraina «som en mulighet til å vise frem britiskproduserte våpen», rapporterer Independents Andrew Buncombe. Liz Truss, som utenriksminister, var utvetydig om dette: Hun sa i mars at britiske våpen til Ukraina er «en svært viktig eksport for oss», og bidrar til arbeidsplasser og vekst.

4. Militær trening

Storbritannias militære trening er til direkte hjelp for ukrainske kampoperasjoner. Tusenvis av ukrainske soldater får intensiv infanteriopplæring, blant annet om urban krigføring og skyting, på en militærbase i England.

Trening i bruk av antitankvåpen er en direkte måte Storbritannia hjelper det ukrainske militæret på, men det er også andre måter. For eksempel instruerte spesialstyrkene SBS, ukrainske tropper hvordan de skulle bruke små ubåter kalt «sjøscootere» for å hjelpe til med å ta tilbake Snake Island, som ligger 22 miles utenfor Ukrainas sørkyst i Svartehavet, fra russerne.

Den britiske treningen kan også hjelpe det britiske militæret til selv å bekjempe russere direkte. I en åpenhjertig kommentar fortalte baronesse Goldie, en britisk forsvarsminister, nylig parlamentet at instruksjonen av ukrainere gir «en flott læringsmulighet, fordi våre tropper lærer hva vår fiende gjør i den siste situasjonen på slagmarken og hvordan vi skal håndtere den».

5. Etterretningsstøtte

Informasjon om støtte til Ukraina fra de britiske etterretningstjenestene er, som alltid, uklar. Men den amerikanske reporteren Tom Rogan, som siterer tre vestlige etterretningskilder, skriver at den britiske militære innsatsen ledes av MI6 og at «Ukrainas dype innsats i kamprommet skyldes spesielt Storbritannia – spesielt britisk angreps- og rekognoseringspersonell fra spesialstyrker inne i Ukraina».

USA og Storbritannia leverer satellitt, elektronisk krigføring, signaler og cyberetterretning, skriver Rogan.

Han legger til at Ukrainas eskalerende kampanje er en direkte forlengelse av den mangeårige britiske doktrinen for spesialstyrkene. Dette innebærer utplassering av svært små (4, 8 eller 16 personer) patruljer dypt inn i fiendens territorium som samler målrettet etterretning for kommandører bak i felten.

Disse teamene utfører også sabotasjeoperasjoner mot mål som logistikktog, kommandosentre og høyverdige mål som fly, ammunisjonsdeponier og drivstoffdepoter.

«USA og Storbritannia leverer satellitt, elektronisk krigføring, signaler og cyberetterretning.»

MI6 er kjent for å ha hatt kontakter med Ukrainas president Volodymr Zelensky lenge før invasjonen. I oktober 2020 skal Zelensky ha holdt et hemmelig møte med MI6-sjefen Richard Moore, i Storbritannia. Zelensky fortalte mediene at et av temaene som ble diskutert var relatert til å motvirke desinformasjon og falske nyheter.

Britiske og amerikanske spionfly overvåker også russisk kommunikasjon på slagmarken ved å utføre regelmessige oppdrag i utkanten av Ukrainas luftrom, rapporteres det. Etterretning samlet inn av tre RAF elektroniske overvåkingsfly, kjent som Airseekers, blir matet tilbake til Defence Intelligence i London – og antagelig videre til Ukraina.

Jeremy Fleming, sjef for Storbritannias største etterretningstjeneste, GCHQ, har sagt at Storbritannia «styrker» Ukrainas forsvar ved å støtte landets cybersikkerhet, men ga ingen ytterligere detaljer.

Men GCHQ kommer helt sikkert til å spille en rolle i krigen. Den har sagt at den støtter britiske tropper «når og hvor som helst» de er utplassert.

6. Informasjonskrig

Storbritannias nøkkelrolle i informasjonskrigen mot Russland bygger på langvarig støtte til Ukraina. Simon Baugh, administrerende direktør i den britiske regjeringens kommunikasjonstjeneste – som overvåker regjeringens medievirksomhet – sier at Storbritannia har gitt «strategisk kommunikasjonsstøtte» til regjeringen i Kiev siden 2016.

Dette spenner «fra å bidra til å bygge en profesjonell kommunikasjonskapasitet i sentrum av regjeringen, for å bygge motstandskraft mot cybersikkerhetstrusler, til i fellesskap å levere en kampanje for å støtte de felles verdiene til våre demokratier».

Før invasjonen, i begynnelsen av februar, opprettet Whitehall en informasjonscelle i regjeringen, med 35 ansatte fra forskjellige departementer, som søker å motvirke russisk desinformasjon.

Baugh sier at denne cellen jobber med NATO, EU og etterretningsnettverket Five Eyes (som involverer USA, Australia, New Zealand, Canada og Storbritannia) og «skaper innhold for å styrke moralen og tilliten til det ukrainske folket ved å vise dem at de ikke er alene».

Han legger til: «Vi bygger evnen til å levere rask kommunikasjon med innvirkning, i sanntid og på grunnlag av 24/7 overvåking, innholdsproduksjon, respons og innsigelse.»

Fokuset på «innholdsproduksjon» er bemerkelsesverdig. Baugh hevder at cellen ikke sprer desinformasjon i seg selv, og at «vår modell er basert på at den britiske regjeringen bruker fakta for å avsløre sannheten».

Dette er imidlertid ikke lett å verifisere, da cellens aktiviteter er ugjennomsiktige. Ulike, tilsynelatende falske historier dukker opp i media om Russland, med uklart opphav. Påstander blir fremsatt av britiske etterretningstjenester som også er vanskelige eller umulige å verifisere, som GCHQs påstand om at Putins rådgivere løy til ham om Russlands opptreden i Ukraina.

«Whitehall investerer i å fremme ensidig informasjon, som kan utgjøre en form for propaganda.»

Min kollega Matt Kennard fant nylig at den britiske regjeringen brukte over £ 80m på medieprosjekter i Øst-Europa, i land rundt Russland, som ofte presenteres som å bekjempe «russisk desinformasjon».

Det er en lang historie med Storbritannia som fremmer skjulte informasjonsoperasjoner, inkludert planting av falskt materiale i medier.

Les om det britiske forsvarsdepartementet og «Integrity Initiative»

Det som er tydeligere er at Whitehall investerer i å fremme ensidig informasjon, noe som kan utgjøre en form for propaganda. I mars, for eksempel, kunngjorde regjeringen ytterligere £ 4,1 millioner i «nødfinansiering» til BBC World Service, for å støtte sine ukrainske og russiske språktjenester som sendes til begge land.

Storbritannias stedfortrederkrig mot Russland har en svært høy risiko gitt Moskvas (eventuelle)* tap på slagmarken, delvis på grunn av britisk militæraktivitet og våpenforsyninger kombinert med at Russland har verdens største arsenal av atomvåpen. Russland, som NATO, ser sannsynligvis atomvåpen som brukbare våpen. *(Overs.tilføying)

Putin kan være mest troende til å bruke atomraketter, nettopp på tidspunktet for britisk/ukrainsk militær ‘suksess’, dvs. hvis Moskva var nær nederlag, og spesielt hvis Ukraina så ut til å gjenerobre Krim, en region Russland anser som sitt eget territorium, som de ulovlig annekterte i 2014.


Originalen:

Explainer: Britain’s proxy war on Russia

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.


Mark Curtis er redaktør for DeClassifiedUK og har skrevet flere bøker.

Noen andre av hans artikler:

Cambridge University’s course for spooks

11 years after toppling Gaddafi, UK gets Libya’s oil

Britain’s secret role in the brutal US war in Vietnam

When Britain backed Iran’s dictator

Britain’s covert war in Yemen

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelStatens opprinnelse i slaveri og implikasjoner for den moderne stat
Neste artikkelUSAs etterretningsmiljø og konflikten med Russland – Ray McGovern, Alexander Mercouris, Glenn Diesen og Benjamin Abelow