Noen refleksjoner omkring corona/covid19-relaterte vaksineringer og dødsfall

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Det er ikke få timer jeg har brukt på temaet ‘corona/covid19 (cc19)’ siden hendelsen dukket opp tidlig i 2020, og mine oppfatninger og argumenter er tilkjennegjort og publisert i ulike fora. Én dokumentasjon for dette turde være min scrapbook «Terje på facebook. CORONA SPECIAL», som per i dag har 465 sider, anslagsvis drøyt 1000+ innlegg og ditto illustrasjoner, og som du finner på https://www.terje-sorensen.no/terjep%C3%A5facebook.slideshow.pdf, en annen dokumentasjon er  snaut 40 artikler hos nettavisen «steigan.no», https://steigan.no/page/4/?s=Terje+S%C3%B8rensen.

Det er klart at like problemstillinger kan ha bli behandlet, repetert og/eller referert til flere ganger. Det jeg tar for meg i inneværende inserat, har jeg òg sikkert omtalt helt eller delvis tidligere.

Jeg skal i dette innlegget se på cc19-relaterte vaksineringer og dødsfall.

Jeg synes det kan være hensiktsmessig å ta en titt på medfølgende ILLUSTRASJON A.

Den er hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI) sin «Covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner Rapport – uke 48», https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2022/ukerapport-uke-48-28.11–04.12.22.pdf, side 50.

Som kjent finnes det per i dag fire cc19-vaksinedoser – Dose 1, Dose 2, Dose 3, Dose 4. Noen data om dem relatert til Norge:

Dose 1 (røde kolonner/rød graf i ILLUSTRASJON A):

 • Første dose injisert uke 52/2020
 • Høyeste antall daglige injiseringer: mellom ukene 20 og 25/2021 (vanskelig å se detaljene).
 • Antallet injiseringer samlet per uke 48/2022: 4 237 767 (77 % ) – se ovennevnte rapport fra FHI, tabell 20, side 51

Dose 2: (lyse blå kolonner/lys blå graf i ILLUSTRASJON A)

 • Første dose injisert uke 4/2021
 • Høyeste antall daglige injiseringer: mellom ukene 28 og 36/2021 (vanskelig å se detaljene).
 • Antallet injiseringer samlet per uke 48/2022: 3 956 903 (72 %) – se ovennevnte rapport fra FHI, tabell 20, side 51

Dose 3: (grønne kolonner/grønn graf i ILLUSTRASJON A)

 • Første dose injisert uke 36/2021
 • Høyeste antall daglige injiseringer: uke 52/2021
 • Antallet injiseringer samlet per uke 48/2022: 2 963 142 (54 %) – se ovennevnte rapport fra FHI, tabell 20, side 51

Dose 4: (mørke blå kolonner/mørk blå graf i ILLUSTRASJON A)

 • Første dose injisert mellom ukene 52/2021 og 8/2022 (vanskelig å se detaljene)
 • Høyeste antall daglige injiseringer: uke 48/2022
 • Antallet injiseringer samlet per uke 48/2022: 795 109 (14 %) – se ovennevnte rapport fra FHI, tabell 20, side 51

Tidspunktene for oppstarten av injiseringene vises også i min til dels selvlagde ILLUSTRASJON B.

Så til dødsfallene assosiert med cc19:

Det er viktig å merke seg at både vaksinerte og uvaksinerte cc19-dør. Av den forannevnte FHI-rapporten, side 10, under overskriften «Pasienter innlagt i sykehus etter vaksinestatus» er det klart at både vaksinerte og uvaksinerte cc19-dør, selv om, som FHI skriver, at «Det er imidlertid mange viktige faktorer som man må ta hensyn til for å estimere vaksineeffekt, så figurene må tolkes med varsomhet.»

Utover våren 2022 må det med rette kunne hevdes at Dose 1, Dose 2 og Dose 3 har fått så godt som full vaksinevirkning. Dose 4 har per uke 48/2022 kun blitt injisert til 14 %, og virkningen av den per i dag er liten, om noen.

Den normale oppfatningen er at ‘vaksine’ hindrer sykdom/død. I «STORE MEDISINSKE LEKSIKON», https://sml.snl.no/vaksine, kan man under overskriften «vaksine» lese følgende:

«Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom.»

Selvsagt hindrer vaksinen da implisitt også død, idet cc19-død alltid er en følge av sykdom; det er aldri slik at den cc19-døende faller brått om som rammet av lyn fra klar himmel eller et brått hjerteinfarkt.

For 2022 frem til og med uke 48 finnes antallet ukentlige cc19-dødsfall som følger i tabellen straks nedenfor. Tallene kommer fra en tabellarisk fremstilling av illustrasjonen «Status for pandemien nasjonalt», hentet fra FHI sin «Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner», oppdatert 8.12.2022, https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/. Jeg gjør oppmerksom på at FHI i uke 10/2022 offentliggjorde at etaten hadde endret tellemåten for cc19-dødsfall, og totaltallene fra og med rundt uke 1-2/2022 før og alle uker etter offentliggjøringen er høyere enn etter den gamle metoden – se min medfølgende illustrasjon B. Det er likevel dog ingen tvil om at mange cc19-døde uansett tellemåte.

UkeNye covid-19 assosierte dødsfall
2022-0130
2022-0229
2022-0329
2022-0433
2022-0554
2022-0661
2022-0785
2022-08114
2022-09156
2022-10188
2022-11200
2022-12172
2022-13128
2022-14124
2022-1580
2022-1661
2022-1772
2022-1846
2022-1926
2022-2038
2022-2136
2022-2238
2022-2333
2022-2437
2022-2566
2022-2671
2022-2794
2022-28100
2022-2990
2022-3072
2022-3164
2022-3257
2022-3355
2022-3431
2022-3525
2022-3636
2022-3724
2022-3827
2022-3923
2022-4031
2022-4129
2022-4225
2022-4323
2022-4451
2022-4543
2022-4648
2022-4750
2022-4851
  

Poenget mitt her i dagens innlegg er at til tross for 3 vaksinedoser med tilnærmelsesvis full vaksinevirkning i alle fall fra våren 2022, har det uansett gammel eller ny tellemåte vært mange cc19-dødsfall – både blant vaksinerte og uvaksinerte. Det burde det ikke være i henhold til definisjonen i «STORE MEDISINSKE LEKSIKON» som gjengitt foran!

Cc19-vaksinene hindrer ikke cc19-død!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelKjære Espen Nakstad og dere i Helsedirektoratet
Neste artikkelSurrogati: Tre overskrifter