Kjære Espen Nakstad og dere i Helsedirektoratet

0
Vi har et immunsystem og det kan vi styrke. / Shutterstock

Av Kathleen H., leserinnlegg.

Jeg håper først og fremst det passer at jeg tar kontakt med dere. Jeg ser det som min plikt å si ifra dersom jeg ser at det er grunn for det. Det gjør jeg nå. Jeg mener at vi må tilbake til normalen og der vi var før pandemien brøt ut i mars 2020. Jeg tenker vi alle er godt kjent med vaksiner for covid-19 og influensa.

Jeg er imot misbruk av makt og manglende respekt for folket. Jeg er opptatt av verdier som ærlighet, åpenhet, sannhet, gjensidig respekt, gjensidig forståelse, gjensidig tillit og gjensidig toleranse. Det har sine konsekvenser å aktivt bruke mediene til å fortelle hva folk skal gjøre med kroppen sin og i livet sitt. Jeg mener at vi alle har rett til et privatliv og rett til å bestemme over egen kropp og liv i denne sammenheng.

Er dere klar over hvilke mekanismer som utløses på arbeidsplassen til folk når det legges press på at helsepersonell må vaksinere seg mot influensa på tv? Familie og venner?  Er dere klar over at dere gir helsepersonell direkte skyld for andres død hvis de ikke vaksinerer seg? Jeg synes dette er galt og urettferdig.

Jeg mener at det er nødvendig å tone ned selv om jeg har fått med meg at det har skjedd fra i fjor. Vi trenger ikke et medisinsk diktatur selv om jeg vet det har vært og er mye mye verre i Kina. Vi trenger at folk kan leve sine liv i frihet og selvstendighet. Det er ikke nødvendig med press og tvang fordi det virker mot sin hensikt og det er mange som er lei nå.

Dere må huske på at det finnes mange andre alvorlig sykdommer, dødelige sykdommer og at livet kommer ikke med en garantilapp for noen. Det er ikke nødvendig at fokuset på vaksiner skal ta så mye plass i livene våre. Jeg sier ja til å jobbe oss tilbake til vår virkelighet og normalen som var før mars 2020.

Det er ikke sikkert dere er enig, men jeg håper dere kan bruke tid på å reflektere over disse utspillene i mediene og hva det kan føre til. Vi ønsker ikke et mer stresset folk om vi skal tenke på helhetlig helse. Hvis vi virkelig ønsker hverandre godt så bør vi velge andre fremgangsmåter mener jeg. Vi alle har et ansvar. 

https://www.dagbladet.no/nyheter/da-skal-du-droppe-juleselskapet/77995160

Forrige artikkelFredsprisen, framsnakking og baksnakking
Neste artikkelNoen refleksjoner omkring corona/covid19-relaterte vaksineringer og dødsfall