Kinas utenriksminister: – Vi skal forsterke det strategiske partnerskapet med Russland på alle områder

0
Brussels, Belgium. 18th March, 2019. Chinese Minister of Foreign Affairs WANG Yi and EU Commissioner Federica MOGHERINI hold a press conference on EU-China High-Level Strategic Dialogue

Washington har utvilsom håpet på å kjøre en kile inn mellom Kina og Russland i forbindelse med krigen i Ukraina. Dette håpet må ha fått en alvorlig knekk da Kinas utenriksminister Wang Yi la fram landets strategiske tankegang i en tale på et symposium om den internasjonale situasjonen og Kinas utenrikspolitikk 25. desember 2022. Hele talen er publisert på nettsidene til Kinas utenriksdepartement.

«Vi har forsterket det omfattende strategiske partnerskapet med Russland»

I den delen av talen som handler om Russland sa Wang Yi:

Vi har utdypet det gode naboskapet, vennskapet og samarbeidet med Russland, og gjort Kinas og Russlands omfattende strategiske partnerskap mer modent og robust. President Xi Jinping og president Vladimir Putin møttes i Beijing for et «møte med vinter-OL», og holdt et viktig møte i Samarkand, og ga strategisk veiledning for å utvikle forholdet mellom Kina og Russland videre under nye omstendigheter.

I løpet av det siste året har Kina og Russland støttet hverandre sterkt i å opprettholde respektive kjerneinteresser, og vår politiske og strategiske gjensidige tillit har blitt ytterligere konsolidert. Vår bilaterale handel nærmer seg målet på 200 milliarder dollar i et raskere tempo. Store investeringsprosjekter er godt i gang. Omfanget av oppgjør i lokal valuta utvides ytterligere. Heihe motorveibro og Tongjiang jernbanebro er åpne for trafikk. Skjelsettende framganger er sikret gjennom grenseoverskridende forbindelser, og begge land har en sterkere drivkraft for å utvikle et gjensidig fordelaktig samarbeid.

Ettersom noen land forsøker å gjenopplive mentaliteten til den kalde krigen og fabrikkere den falske fortellingen om demokrati versus autoritarisme, har Kina og Russland stått i solidaritet med andre land for standhaftig å presse på for multipolaritet og større demokrati i internasjonale relasjoner, og standhaftig motsette seg hegemoni og avvise et ny kald krig.

Forholdet mellom Kina og Russland, som er basert på ikke-allianse, ikke-konfrontasjon og ikke-konflikt mot en tredjepart, er fortsatt bunnsolid. Et slikt forhold er fritt for innblanding eller ethvert forsøk på å så splid mellom de to landene, og er immunt mot endringer i det internasjonale miljøet.

Hvis vestlige ledere og medier kunne kople seg fri fra ønskedrømmene sine et øyeblikk vil de se at det Wang Yi beskriver er basert på håndfaste realiteter i virkelighetens verden. Tallenes tale er entydig: handelen mellom de to landene er mer omfattende enn noen gang og et godt eksempel er Kinas import av russisk olje, gass og kull.

Tall som Bloomberg har publisert viser at mens importen i 2021 hadde en verdi av 41 milliarder dollar er tallet nå oppe i 68 milliarder dollar. Det er 27 milliarder opp på mindre enn et år, eller 66 prosent økning. Kina er i ferd med å erstatte EU som det største markedet for russisk gass.

Som Pepe Escobar peker på i artikkelen Xi av Arabia og drivet mot en petroyuan er Russland og Kina også samkjørte i Shanghaigruppa SCO og i strategien for å skape et nytt valutasystem i verden.

Russlands president Vladimir Putin, i Kirgisistan, kunne ikke ha sagt det  mer enkelt :

«Arbeidet har akselerert i overgangen til nasjonale valutaer i gjensidige oppgjør… Prosessen med å lage en felles betalingsinfrastruktur og integrere nasjonale systemer for overføring av finansiell informasjon har begynt.»

Det neste Supreme Eurasian Economic Council vil finne sted i Russland i mai 2023, i forkant av Belt and Road Forum. Legg dem sammen og vi har omrisset av det geoøkonomiske veikartet foran oss: ferden mot petroyuan fortsetter parallelt med ferden mot en «felles infrastruktur for betaling» og mest av alt, en ny alternativ valuta som går utenom amerikanske dollar.

Det er akkurat det sjefen for EAEUs makroøkonomiske politikk, Sergey Glazyev, har utformet, side om side med kinesiske spesialister.

Kina forsterker forholdet til Europa

Vi siterer igjen Wang Yi:

Vi har fortsatt å arbeide for vennskap og samarbeid med Europa, og fortsatt med forplikte oss til en sunn utvikling av forholdet mellom Kina og Europa. Kina-Europa-samarbeidet har betydning for stabiliteten i det globale landskapet og velstanden på det eurasiske kontinentet. Vennskap er grunntonen i Kinas Europa-politikk, og samarbeid dens overordnede mål. Vi er glade for å se sterkere europeisk strategisk autonomi. Vi støtter europeisk integrasjon. Og vi forventer at EU spiller en større rolle i internasjonale anliggender.

I løpet av det siste året har president Xi Jinping hatt over 20 telefonsamtaler og møter med europeiske ledere, og mottatt Tysklands kansler Olaf Scholz og president for Det europeiske råd Charles Michel i Kina. Toveis handel og investeringer mellom Kina og Europa har fortsatt å vokse. En rekke store prosjekter er fullført etter hverandre. Dette er fullstendig bevis på at Kina og Europa er hverandres partnere, ikke rivaler, og vi er hverandres muligheter, ikke trusler.

Kina og Europa jobber sammen på den globale scenen for å praktisere ekte multilateralisme, og for å møte globale utfordringer som klimaendringer og biologisk mangfold. Et slikt samarbeid er av viktig betydning for verden, og er en inspirasjonskilde for menneskeheten.

På grunnlag av gjensidig respekt og likeverd vil vi jobbe kontinuerlig med europeisk side for å håndtere forskjeller og uenigheter på riktig måte, styrke strategisk kommunikasjon og resultatorientert samarbeid, og i fellesskap fungere som et stabilitetsanker for det eurasiske kontinentet og tjene som et nytt kraftsenter for utvikling og velstand.

Dette bekrefter det M. K. Bhadrakumar skrev i artikkelen Ukraina og en tysk-kinesisk-russisk trekant:

Xi Jinping fremmet et trepunktsforslag til (Frank-Walter) Steinmeier om utviklingen av forholdet mellom Kina og Tyskland og uttalte at «Kina og Tyskland har alltid vært partnere for dialog, utvikling og samarbeid, så vel som partnere for å møte globale utfordringer.» 

Kina fører sin egen Ukraina-politikk uten å komme på kant med Russland

Wang Yi snakket også om Kinas Ukraina-politikk:

Når det gjelder Ukraina-krisa, har vi konsekvent opprettholdt de grunnleggende prinsippene om objektivitet og upartiskhet, uten å favorisere den ene eller andre sida, eller helle bensin på bålet, enda mindre etter å ha søkt egoistiske gevinster fra situasjonen. Vi har holdt oss på riktig kurs ved å fremme fredssamtaler, søke etter en løsning som adresserer både symptomene og de grunnleggende årsakene til problemet, og stått fast som et anker for fred i stedet for å puste til ilden i konflikten.

USA har begått geopolitikkens dødssynd nummer én, nemlig å legge seg ut med de to stormaktene på det eurasiske kontinentet, Kina og Russland, samtidig. Med sin aggressive og egenrådige politikk har USA lykkes i å forene Kina og Russland mer enn de noen gang har vært forent tidligere i historien. Wang Yis tale og de faktaene den bygger på bekreftre dette.

Forrige artikkelUkrainakrigen får dødsklokkene til å kime for NATO
Neste artikkelUkrainalobbyen