Debatt: Kina er under angrep!

0
Shanghai, China - May 12 2022: Shanghai's 'Silent Period' of it's now 7 week long COVID-19 lockdown as an effort to reach 'societal zero' against the omicron outbreak

Det er tilløp til en debatt om Kina på steigan.no. Den debatten ønsker vi velkommen. Det er ikke vår oppgave å forfekte et ferdigdefinert syn på Kina, vi har mest konsentrert oss om Kinas rolle i det geopolitiske spillet og Kinas vekst og utvikling.

I dette innlegget skriver Kjell Jan Hammer:

«De «venstreorienterte» i Norge/Europa har skapt og skaper et falskt bilde av KKP og Kinas utvikling. De er fortsatt dominert av fortellingen om at Kina er et imperialistisk samfunn styrt av et falskt kommunistparti. Kina er bærebjelken i å drive verden mot en mangepolar verden en verden som gir nasjonene mye større handlingsrom enn under USA/Vestens dominans. Dette stemmer dårlig med Kina som et imperialistisk land.»

Vi tar gjerne imot kommentarer. Innlegg vil bli vurdert på vanlig redaksjonell måte.

Red.


Kina er under angrep!

Av Kjell Jan Hammer.

Helt siden frigjøring av landet i 1949 og opprettelsen av den Kinesiske Folkerepublikken har Kina konstant vært under angrep fra imperialismen. Først og fremst angrepet av den Vestlige imperialismen med USA og England i spissen.

I 2013 korrigerte Kina sin politiske kurs, bestemt og med stor sjølsikkerhet , satte de seg store og dristige mål for å endre samfunnet sitt i en klarere kommunistisk/sosialistisk retning, hovedmålene er: Innen 2025 å bli verdensledende i de fleste vitenskapsgrener. 2035 å nå frem til et moderne utvikla kommunistisk/sosialistisk samfunn og i 2049 Kina som et høyt utvikla kommunistisk/sosialistisk samfunn med velferd for alle og med en moderne kinesisk kultur som er respektert verden over. Kina vil vise vei for verdens nasjoner og folk. Dette kunne Kina gjøre fordi landet hadde greid det utrolige i en imperialistisk dominert verden, å vokse seg sterk og mektig. Den styrende kraften i denne utrolige forandringen er Kinas Kommunistiske Parti (KKP).

For å forstå Kinas politiske linje i dagens verden, er det nødvendig å løfte blikket opp og se helheten i utviklingen. Da holder det ikke å lese og studere borgerlige historiefortellere eller deres massemedier.

Imperialismen og særlig den Vestlige har herjet med verdens folk og nasjoner på en så grusom måte siden første verdens krig at vi har ingen sammenlikning fra menneskehetens historie. Alt dette har sitt opphav i den umettelige griskheten til kapitalismen som politisk- og økonomisk system. Kina har virkelig opplevd den voldsomme ødeleggelsen og smerten av både den Vestlige- og den Japanske imperialismen. De har lært!

Kina er mektig:

1, 4 milliarder mennesker, 280 ganger større enn befolkningen i Norge.

Ca. 350 – 400 millioner mennesker er tilknyttet KKP ca. 80 ganger større enn befolkningen i Norge. KKP er verdens største politiske parti. Partiet, partiets ungdomsorganisasjon og partiets kvinneorganisasjon har over 11 000 000 grunnorganisasjoner spredt utover hele landet. I tillegg kommer myndighetsorganisasjoner, fagforeninger og folkelige by- og landsbygd-organisasjoner. Kina er gjennomorganisert. 

Kina er fortsatt et utviklingsland, men sammenliknet med andre utviklingsland, så er velferden for landets folk høy. Folket opplever trygghet for: Livsmidler, boliger, helsestell, utdanning, transport osv. Kinas velferd og samfunnsliv er blitt en mektig system-utfordrer for den Vestlige kapitalistiske samfunnsmodellen.

Kina utfordrer USA på alle av vitenskapens områder og har i dag verdens mest effektive produksjonssystem som betyr at verdien på per produserte vare, synker raskere enn hos konkurrenten. Kinas vellykkede romforskningsprogram skremmer USA. Kina og samarbeidene nasjoner har stått i spissen for etableringen av: SCO, BRIKS og BRI. Alt dette, om mye mer, oppfattes og er en direkte trussel mot Vestens dominans. Verden dominert av Vesten/USA smuldrer opp og vi ser nå konturene av en mangepolar verden. En verden som for første gang på mange hundre år kan gi menneskeheten muligheter til utvikling av velferd, frihet og demokrati. En verden hvor folkene/nasjonene kan begynne den store opprydningen av problemer skapt av kapitalismen. En verden hvor vi kan stoppe trusselen mot artsmangfoldet og utplyndringen av ikkefornybare ressurser. Hvor vi i felleskap, kan utvikle regler for hvordan dette skal gjøres.

For å stoppe Kina har USA og USAs allierte (Vesten med Japan) gått til direkte og åpen krig. Krigen er ennå kald (ikke militært) men det kan den bli. Dette vet Kina derfor har de i lang tid forberedt seg.

Litt om Kinas indre problemer

Wuhan

Kina fikk skylden (av USA) for at viruset: Covid 19 brøt ut i byen Wuhan i byens ferskvaremarked. Det nøyaktige opphavet til utbruddet av dette smittbare viruset er ennå ikke definitivt avklart.

En demon er løs

Kinas myndigheter var raskt klar over at dette viruset hadde ukjente virkninger på folks helse. Derfor erklærte de at dette var som en «demon» hadde blitt sluppet løs. Myndighetene satte i gang omfattende og meget harde tiltak for å slå ned smitten. Et tiltak om «nulltoleranse» ble metoden. En håpet at det skulle være mulig å kvele ned smitten slik at den døde ut. Dette er like umulig som å sette en «nulltoleranse» for mobbing. Karantene og etter hvert vaksinering, ble satt i verk.

Kina har utviklet en rekke vaksiner mot Covid19 men ikke brukt mRNA-vaksinen. Alle Covid-vaksiner, verden over, er hurtigutviklet og utviklerne (firma og myndigheter) har ikke tatt hensyn til eller tatt ansvar for at de kan ha svært alvorlige og dødelige korttids- og langtidsvirkninger.

Alle biologer og forskere innen evolusjon vet at kampen mot skadelige bakterier og virus er en kamp som aldri tar slutt. Det viktigste midlet i denne kampen er vårt eget immunforsvar og dette immunforsvaret må utsettes for nye sykdommer, skader og plager for å kunne utvikle seg videre. Overdrevet bruk av antibiotika og vaksiner hindrer at det naturlige immunforsvaret vårt i å utvikle seg.  

Kort tid etter utbruddet av Covid 19 ble det klart at viruset ikke var så farlig for friske mennesker. Ja nesten bare som et vanlig influensavirus. Sørger en for at de som er utsatt, blir skjermet, så er dødeligheten på linje med influensa.   

Kinesisk kultur og familieliv

KKP har en «kontrakt» med sitt folk om alltid å tjene det! I den kinesiske kulturen er familien et svært viktig og sterkt bindeledd i dagliglivet. Å ta vare på de eldre som har brukt sitt liv i å styrke og å utvikle nasjonen er en ære og plikt som alle forventer. Dette er en vesentlig grunn for kinas Corona-politikk.  

Hvordan Vil KKP løse utfordringene fra Covid 19?

Det er innlysende at etter så lang tid med koronatiltak, så er kinas befolkning «drittlei» Covid 19. Kinas myndigheter følger nøye med og de vet at noe må gjøres raskt. De følger nøye med på hvordan dette viruset opptrer og utvikler seg i eget land og rundt om i verden. Etter at de er sikre på at dette viruset ikke er svært skadelig og dødelig for egen befolkning så vil de stille og rolig slakke på tiltakene slik at samfunnet glir tilbake til normalfunksjon. En slik rolig avvikling av tiltak er selvfølgelig en innrømmelse av at «nulltoleransen» «slå ned» ikke var vellykket. Oppgavene Kina står ovenfor er store og vanskelige så «episoden med Covid» blir fort glemt.

Kina er under angrep

Covid 19-situasjone gir KKP og myndighetene en glimrende mulighet til å avdekke svakheter, udugelighet og korrupsjon og de kan rydde opp. De kan teste ut reaksjonsevnen til samfunnet noe som er helt avgjørende om Kina må møte Vesten/USA i en varm og omfattende krig.  

Demonstrasjoner

Vestlige medier hauser opp demonstrasjonene som skjer i landet mot Corona politikken og de små ytringene mot KKP. Ser du Kina under ett, så er ikke disse demonstrasjonene annet enn: Som en flau vind i et vannglass! Kina er et klassesamfunn og i det ligger at restene av det gamle borgerskapet, de nyrike og deres unge håpefulle ser etter muligheter for revansje, de ønsker KKP dit pepperen gror. NRK og Vestlige media håper og håper og gråter i strie strømmer (på kammerset) når disse håpefulle ikke får det til.

Bunnløst hovmod og arroganse

Det er på tide å sette en stopp for den imperialistiske praksisen at vi i Vesten vet best hvordan verdens nasjoner og folk skal leve og styre sine land. Denne imperialistiske oppfatningen/arven/praksisen har sitt opphav fra Kristendommen en oppfatning som Muhamedanismen har arvet.

Alle nasjoner har rett til å opprettholde og å utvikle sine kulturelle og politiske særpreg. Folkene sjøl i nasjonene, skal bestemme og avgjøre sin nasjons utvikling. Samtidig er det avgjørende at det utvikles et frivillig samarbeid mellom verdens nasjoner for å danne felles regler for vern av det biologiske artsmangfoldet og å redusere bruken av ikkefornybare ressurser.  Dette er Kinas politiske linje.

De «venstreorienterte» i Norge/Europa har skapt og skaper et falskt bilde av KKP og Kinas utvikling. De er fortsatt dominert av fortellingen om at Kina er et imperialistisk samfunn styrt av et falskt kommunistparti. Kina er bærebjelken i å drive verden mot en mangepolar verden en verden som gir nasjonene mye større handlingsrom enn under USA/Vestens dominans. Dette stemmer dårlig med Kina som et imperialistisk land.

Kina ønsker ikke konflikt med Vesten/USA. Kina ønsker samarbeid og gjerne konkurranse. Men samarbeid er en politisk vei Vesten/USA ikke vil eller ønsker fordi samarbeid medføre fare for at Kina får fred til å utvikle sin samfunnsmodell. En samfunnsmodell som kan vise seg overlegen den Vestlige og kapitalistiske.

Søndag 4. desember 2022

Kjell Jan Hammer


Les også: Stadig flere protester mot lockdownregimet i Kina og økende sinne mot «zero-covid»-politikken

Kina setter ny lockdownrekord – og covidtilfellene øker kraftig

steigan.no har 750 artikler der temaet er Kina

Forrige artikkelKrigsforbryterne Hillary Clinton og Jens Stoltenberg skal snakke om «veien til fred i Afghanistan»
Neste artikkelWEF avslører agendaen for Davos 2023: «Samarbeid i en fragmentert verden»